Ordonanța privind șomajul tehnic suportat de stat (OUG 30) a fost modificată printr-o nouă ordonanța. Astfel, s-a renunțat la nevoia de a scoate acel certificat pentru situații de urgență de la Ministerul Economiei pentru a beneficia de această facilitate. În plus, s-a extins aria de aplicare a acestuia și modul de acordare a sumelor respective. Știm că mulți experți contabili și specialisti în fiscalitate au fost sunați în permanență de către antreprenori pentru a beneficia mai repede. Problema este că ordonanța a fost modificată de Guvern și a venit cu o nouă procedură. De joi, de la adoptarea de către Guvern, ochii au fost pe Monitorul Oficial. Abia astăzi s-a publicat. Nervii tuturor celor afectați au fost întinși la maxim, ceea ce e normal.

Somaj tehnic suportat de statFoto: monitoruloficial.ro

Cine beneficiază

1. Beneficiază salariații angajatorilor care reduc sau întrerup temporar activitatea total sau parțial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență decretate.

2. PFA, Intreprinderi Individuale, profesii liberale și persoanele fizice care au venituri din drepturi de autor, care întrerup activitatea ca urmare a afectelor coronavirusului pe perioada stării de urgență instituită prin decret.

Cine depune și de ce acte este nevoie

1. În cazul firmelor, angajatorii depun, prin poșta electronică, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum și a Municipiului București, în raza cărora își au sediul social o cerere semnată și datată de reprezentantul legal însoțită de o declarație pe propria răspundere și de lista persoanelor care urmează să beneficizeze de această indemnizație, asumată de reprezentantul legal al angajatorului.

Atenție: În situația în care un angajat are mai multe contracte individuale de muncă, din care cel puțin un contract cu normă întreagă este activ pe perioada stării de urgență, acesta nu beneficiază.

În situația în care un angajat are mai multe contracte și toate sunt suspendate, va beneficia în funcție de contractul salarial cel mai avantajos. Practic, va fi în favoarea angajatului.

În situația în care bugetul angajatorului permite, indemnizația poate fi suplimentată cu suma reprezentând diferența de până la minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat.

2. PFA, Întreprinderi Individuale, profesii liberale și persoanele fizice care au venituri din drepturi de autor trebuie să depună actele la Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. Este vorba de o cerere la agenția teritorială, însoțită de copia actului de indentitate și o declarație pe propria răspundere. Totul online.

Trebuie depuse până pe data de 10 a lunii curente pentru plata indemnizației din luna anterioară.

Când se face plata și despre ce sumă este vorba

1. În cazul firmelor, plata se face de la stat în cel mult 15 zile de la depunerea documentelor în conturile pe care le au la băncile comerciale. Mai departe, angajatorul trebuie să vireze sumele către angajați în termen de 3 zile lucrătoare.

Indemnizațiile de care beneficiază salariații se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat și se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020.

2. În cazul PFA, Intreprinderi Individuale, profesii liberale și persoanele fizice care au venituri din drepturi de autor, plata se va face în conturile acestora în cel mult 10 zile de la depunerea documentelor pentru perioada aferentă stării de urgență instituită prin Decretul Președintelui.

Este vorba de o plată de 75% din salariul mediu brut.

În anul 2020 salariul mediu brut este suma 5.429 lei, astfel că îndemnizația maximă brută este de 4.071 lei. Ar însemna aproape 2.400 lei net.