Celebrele certificate de situații de urgență de care au nevoie firmele pentru a accesa anumite facilități, la această oră (8:45) nu pot fi eliberate. Site-ul dedicat http://prevenire.gov.ro/ afișează același mesaj de marți, prin care informează că „în curând aici veți putea solicita eliberarea Certificatelor de Situație de Urgență!”.

Certificate de situații de urgentaFoto: Monitorul Oficial

Dacă ne uităm la ordinul de aprobare, semnat de ministrul Economiei Virgil Daniel Popescu, acolo spune că „în termen de 5 zile de la aprobarea şi publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin, Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri va asigura adaptarea şi funcţionarea platformei electronice http://prevenire.gov.ro/, în scopul ducerii la îndeplinire a prezentului ordin”.

Azi se împlinesc 8 zile de la publicarea în Monitorul Oficial.

Site-ul afișează mesajul menționat mai sus. În condițiile în care antreprenorii au nevoie de acest document pentru a amâna plata la utilități și chirie, ar fi fost necesar să fie gata până acum.

Va mai fi nevoie de acest certificat și pentru amânarea ratelor la credite, dar prima data trebuie să apară normele de aplicare la acea OUG.

Denumirea certificatelor a apărut prima dată în Decretul președintelui privind instituirea stării de urgență, ulterior în OUG 29, 30 și, apoi, în cea privind ratele bancare. Ordonanța 30 a fost modificată și NU mai este nevoie de acest certificat pentru a beneficia de șomajul tehnic.

Antreprenorii încă așteaptă.

Cum se va putea obține și cine va putea lua certificatul pentru situații de urgență necesar pentru firmele care vor să beneficieze de amânarea plății ratelor credite și la amânarea plății utilităților și chiriilor.

Certificatele vor fi de două feluri:

1. Albastru – eliberat pentru firmele care cer acordarea în baza declarației pe propria răspundere din care rezultă întreruperea totală sau parțială a activității, ca urmare a deciziilor emise de autoritățile publice competente în perioada stării de urgență

2. Galben – eliberat pentru solicitanții care cer acordarea acestuia în baza declarației pe propria răspundere din care rezultă înregistrarea unei diminuări a încasărilor în martie 2020 cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din ianuarie – februarie 2020.

Cel galben se utilizează în relațiile cu instituțiile publice pentru obținerea de facilități/măsuri de sprijin ori în relațiile comerciale.

Atenție: Un solicitant poate cere eliberarea unui singur tip de certificat de urgență.

Unde se depune cererea pentru eliberarea certificatului

Aceasta se poate depune exclusiv electronic, prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro, iar eliberarea certificatelor se va face automat, electronic, după validarea de către sistem a solicitării.

În sistem trebuie încărcate următoarele informații și documente:

• datele de identificare

• declarația pe propria răspundere

Modelul declarației pe propria răspundere se va posta pe site-ul menționat mai sus.

Atenție: Documentele se încarcă obligatoriu pe acel site, sub semnătura electronică a reprezentantului legal al operatorului economic sau a unui împuternicit, deținător de semnătură.

Ministerul Economiei va putea elibera certificatele doar pe perioada existenței stării de urgență în România.

În cadrul acțiunilor de inspecție și control desfășurate de autorități, se vor verifica inclusiv documentele care au stat la baza emiterii declarației pe propria răspundere de către firme.

Dacă sunt identificate suspiciuni pentru nerespectarea dispozițiilor legale, vor fi sesizate organele penale.