Coronavirusul și moratoriile bancare din unele țări europene

de Cristian Bichi     Banca Nationala a Romaniei
Joi, 2 aprilie 2020, 11:35 Economie | Finanţe & Bănci


Cristian Bichi, consilierul Guvernatorului BNR
Foto: Hotnews
În contextul crizei generate de răspândirea noului coronavirus, țările europene au adoptat măsuri urgente extraordinare pentru a face față impactului economic și social al COVID-19. Articolul de față prezintă, pe scurt, prevederile legislative din Spania, Franța, Italia și Portugalia privind sprijinul de lichiditate pentru întreprinderi și moratoriile referitoare la rambursarea creditelor bancare.

Spania

Decretul-lege nr. 8/2020 din 17 martie conține o serie de dispoziții pentru a limita efectele pe care urgența sanitară le produce economiei și societății spaniole. În domeniul economic, acest act normativ stabilește măsuri de lichiditate pentru susținerea întreprinderilor. În primul rând, decretul-lege prevede garanții în contul statului pentru întreprinderi până la nivelul sumei de 100 miliarde de euro, care acoperă, atât reînoirea împrumuturilor, cât și creditele noi din partea industriei financiare.

De asemenea, s-a prevăzut majorarea capacității de îndatorare a Institutului de Credit Oficial (n.n. - banca de dezvoltare) pentru asigurarea de lichiditate suplimentară întreprinderilor, în special IMM-urilor, prin liniile de finanțare deja existente. Totodată, a fost întărită capacitatea financiară a agenției oficiale de garantare a creditelor de export.

Guvernul spaniol a luat și măsuri de protecție a unui grup de debitori vulnerabili în contextul actual, prin instituirea unui moratoriu privind plata ratelor la împrumuturile ipotecare. Moratoriul pentru datoria ipotecară poate fi solicitat numai pentru acele împrumuturi sau credite cu garanție ipotecară asupra locuinței de uz curent, fiind exclus pentru creditele aferente locuințelor secundare.

De asemenea, trebuie subliniat că dreptul acordat de decretul-lege debitorilor ipotecari de a solicita un moratoriu nu se aplică decât celor aflați “într-o situație de vulnerabilitate economică”. În acest fel, dupa cum arată analiștii economici iberici, guvernul spaniol are în vedere să reduca impactul moratoriului asupra băncilor creditoare și să evite riscul sistemic. Pentru a se încadra în situația amintită mai sus, în conformitate cu cele stabilite în art. 9 al decretului-lege, este necesar ca debitorul să se afle într-unul din următoarele cazuri posibile:

 • a suferit pierderea locului de muncă sau, în cazul în care este întreprinzător sau profesionist, o cădere substanțială a vânzărilor sale (cel puțin de 40%);
 • veniturile ansamblului unității familiale a debitorului ipotecar nu depășesc, în luna anterioară solicitării moratoriului, de trei ori valoarea indicatorului IPREM (aproximativ 1614 de euro), dar această limita poate fi mai mare în funcție de circumstanțele unității familiare (copil în întreținere, membri de familie mai bătrâni de 65 de ani, membri cu incapacitate, etc);
 • rata ipotecară, plus cheltuielile pentru produsele de bază, pe care trebuie să le suporte debitorul este superioară sau egală cu 35% din veniturile nete ale ansamblului membrilor unității familiale;
 • unitatea familială a suferit o înrăutățire semnificativă a circumstanțelor sale economice datorită crizei sanitare, în sensul că efortul pe care îl reprezintă sarcina ipotecară asupra venitului familiei s-a multiplicat de cel puțin 1,3 ori.
Decretul-lege are în vedere și pe garanții și avaliștii nedebitori care pot solicita ca instituția de credit să epuizeze patrimoniul debitorului principal dacă se află în unul din cazurile de vulnerabilitate economică anterior menționate.

Solicitarea moratoriului ipotecar se transmite băncii clientului și trebuie să fie acompaniată de documentele justificative ale situațiilor descrise mai sus, așa cum se stipulează în art. 11 al decretului-lege. Moratoriul poate fi cerut până la data de 1 mai 2020 (presupunând că nu va exista o prorogare a decretului-lege), societățile bancare putând decide în privința duratei acestuia. Odată acordat moratoriul și pe timpul cât acesta durează, entitatea creditoare nu poate cere plata ratei ipotecare, nici a vreunui element component al acesteia și cu atât mai mult nu se vor plăti dobânzi.

Franța


În contextul urgentei epidemiologice generate de Covid-19, guvernul francez a luat o serie de măsuri pentru sprijinul imediat al întreprinderilor. Măsurile ce implică sectorul bancar privesc linii de trezorerie garantate de stat, în acest sens fiind implementat un mecanism excepțional de garantare ce permite susținerea finanțării bancare a întreprinderilor, până la nivelul de 300 de miliarde de euro. Mecanismul va facilita acordarea de către bănci a împrumuturilor de trezorerie către întreprinderile de toate mărimile. Aceste finanțări vor permite întreprinderilor să-și continue activitatea și să mențină utilizarea forței de muncă. Garanțiile statale vor acoperi toate noile împrumuturi de trezorerie acordate începând cu 16 martie și până la 31 decembrie 2020. Băncile franceze s-au angajat să amâne până la 6 luni rambursarea creditelor de către întreprinderi, fără cheltuieli. Un alt instrument ce va fi utilizat va fi implicarea statului în medierea de credit pentru a sprijini întreprinderile să negocieze cu băncile o reeșalonare a creditelor bancare.

Italia

Guvernul italian a emis Decretul-lege nr. 18 din data de 17 martie 2020 care introduce măsuri de întărire a sistemului sanitar național și de susținere economică pentru familii și întreprinderi în legătură cu urgența epidemiologică a COVID-19. Aceste prevederi se adaugă celor deja adoptate anterior, de urgență, de guvern. Un aspect important avut în vedere de noul act normativ se referă la sprijin pentru creditul pentru familii și microîntreprinderi/întreprinderi mici și mijlocii prin intermediul sistemului bancar și utilizarea fondului central de garanție.

În principal, măsurile pentru susținerea lichidității familiilor și întreprinderilor prin colaborare cu sistemul bancar au în vedere:
 • Un moratoriu al finanțărilor pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii (care privește împrumuturi, leasing, deschideri de credit și finanțări pe termen scurt);
 • Întărirea fondului central de garanție pentru întreprinderile mici și mijlocii, inclusiv pentru renegocierea împrumuturilor existente;
 • simplificarea utilizării fondului pentru împrumuturi Prima Casă și extinderea utilizării sale la lucrătorii autonomi și liber profesioniști, precum și la lucrătorii ce beneficiază de asigurarea de somaj.
 • Noile reguli pentru funcționarea Fondului de solidaritate pentru împrumuturi “Prima Casă”, așa numitul fond Gasparrini, vor fi valabile pentru o perioada de 9 luni de la data intrării în vigoare a decretului-lege. Admiterea la beneficiul Fondului e extinsă asupra:lucrătorilor ce beneficiază de ajutor de somaj pentru o perioada de cel puțin de 30 de zile, și asupra lucrătorilor autonomi și liber profesioniștilor care autocertifică că au înregistrat o reducere a veniturilor lor mai mare de 33% din veniturile lor din ultimul trimestru al anului 2019 prin închiderea sau reducerea propriei lor activități ca urmare a măsurilor adoptate de autorități în situația urgenței impuse de coronavirus.

În cazul împrumuturilor acordate de intermediari bancari și financiari, Fondul Gasparrini, la cererea împrumutatului, prezentată prin instituția creditoare, va asigura plata intereselor compensatorii într-o măsură egală cu 50% din dobânzile scadente asupra debitului rezidual în timpul perioadei de suspendare.

Pentru scopurile de mai sus, Fondului îi sunt alocate 400 de milioane de euro pentru anul 2020, de vărsat în conturile trezoreriei.

Portugalia


Guvernul portughez a adoptat Decretul-lege nr. 10-J/2020 care stabilește măsuri excepționale pentru protecția creditelor către familii, întreprinderi, instituții particulare de solidaritate socială și alte entități ale economiei sociale, cât și un regim special de garanții personale ale statului, în situația pandemiei de COVID-19.

Una din măsurile avute în vedere se referă la instituirea unui moratoriu privind creditele acordate de instituțiile financiare. Dupa cum se precizează în comunicările publice ale guvernului portughez, acest moratoriu se adresează particularilor, întreprinzătorilor în nume individual, întreprinderilor particulare de economie socială (IPSS) și altor întreprinderi ale sectorului nefinanciar. În cazul particularilor, moratoriul cuprinde toate împrumuturile pentru locuința proprie permanentă. Pentru întreprinzătorii în nume individual, IPSS, microîntreprinderi, IMM-uri și celelalte întreprinderi ale sectorului nefinanciar, moratoriul cuprinde împrumuturile contractate și alte operațiuni de credit esențiale pentru activitatea acestor entități, inclusiv leasing și factoring. Sunt excluse anumite categorii de credite, cum ar fi cele pentru achiziția de valori mobiliare și asumarea de poziții.

Moratoriul este în vigoare pentru șase luni, până la 30 septembrie 2020. În cursul acestei perioade, contractele de credit sunt suspendate, scadența contractuală urmând a fi extinsă în viitor cu încă șase luni.

Creditele care fac obiectul moratoriului sunt acordate de o gamă largă de instituții incluzând băncile, alte instituții de credit, societăți financiare, instituții de plată, instituții de monedă electronică, întreprinderi de investiții etc.

Pe perioada moratoriului, beneficiarii nu vor trebui să plătească ratele de capital și nici dobânzile.

Conform celor specificate de guvernul portughez, măsura este în special direcționată către împrumuturile pentru locuințe, pentru a reduce povara financiară a familiilor în perioada urgenței sanitare, și către întreprinderi pentru a le menține activitatea.

Toate contractele de credit cu plata la finalul contractului sunt prorogate pe o perioada de șase luni și este interzisă revocarea, parțială sau totală, a liniilor de credit deja contractate sau a împrumuturilor deja acordate. În acest fel, se va garanta disponibilitatea lichidităților deja promise clienților, care nu au fost utilizate.

În ceea ce privește condițiile de acces la moratoriu, în primul rând un credit nu trebuie să fie clasificat drept împrumut neperformant, nefiind cuprinse împrumuturile pentru care există o întârziere de mai mult de 90 de zile față de instituțiile creditoare sau care nu respectă conditiile de materialitate prevăzute în reglementările Băncii Centrale Europene. Particularii trebuie să aibă domiciliul în Portugalia. Sunt eligibili cei care se află în situație de izolare profilactică sau de boală, asigură asistență copiilor sau nepoților sau sunt în situatie de somaj înregistrat oficial. De asemenea, sunt cuprinși lucrătorii întreprinderilor a căror activitate a fost închisă din cauza stării de urgență sanitară. Întreprinderile, întreprinzătorii în nume individual și intreprinderile particulare de economie sociala trebuie să aibă sediul sau domiciliul în Portugalia. De asemenea, toți beneficiarii moratoriului trebuie să aibă situația regularizată cu Autoritatea Fiscala și Vamală.

Pentru a avea acces la moratoriu, doritorul va trimite o cerere, prin mijloace fizice sau electronice, către entitatea care a acordat creditul, împreună cu documentele doveditoare prevăzute de decretul-lege. Instituția creditoare are la dispoziție cinci zile lucrătoare pentru a aplica moratoriul. În cazul în care clientul nu îndeplinește condițiile pentru a beneficia de moratoriu, instituția creditoare trebuie să comunice aceasta clientului în termen de trei zile lucrătoare.

Plățile de capital și de dobânzi cuprinse în moratoriu vor fi extinse pentru o perioadă egală cu termenul măsurii sau pentru încă șase luni. Dobânzile înregistrate pe perioada moratoriului, cât și cheltuielile restante vor fi capitalizate și incluse în suma datorată, valoarea prestației de plătit până la finalul contractului fiind ajustată în mod corespunzător. Este posibilă și o utilizare parțială a moratoriului, putând fi suspendate numai rambursările de capital sau părți ale acestora.

PS: Textul de mai sus reprezintă o sinteză documentară întocmită pe bază de documente oficiale din țările respective.

N.red: Cristian Bichi este consilier al Guvernatorului BNR. Textul său apare și pe blogul băncii centrale.
Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

1641 vizualizari

 • 0 (2 voturi)    
  toate tarile enumerate (Joi, 2 aprilie 2020, 11:43)

  hanu [utilizator]

  sunt din zona euro. Romania nu e, ultima oara cand am verificat. Concluzii?
 • +2 (2 voturi)    
  Sa se faca dar sa nu beneficieze nimeni (Joi, 2 aprilie 2020, 11:54)

  Fides [utilizator]

  Goblinii BNR cand realizeaza ca tara noastra se numeste Romania, iar legile si OUG sunt date de Parlamentul Romaniei si de Guvernul Romaniei. Nu de Franta, Spania, Italia etc.
  Cutia Pandorei a fost deschisa, numa PR bancar de doi bani. Parca vad ca vot dobanda la dobanda. Nu mai bine va numiti BNR + C, unde C, se traduce prin camatari?


Abonare la comentarii cu RSS

ESRI

Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by