Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) a deschis aplicatia Programului IMM INVEST Romania. Este vorba de liniile de credit cu dobândă subvenționată pentru investiții și capital de lucru.

Foto:

Vezi:

VIDEOCum se completează informațiile pentru a accesa liniile de credit pentru IMM-uri/ Site-ul merge greu sau se blochează pentru că sunt 150 cereri pe secundă. Nancu a revenit și a spus a aflat de la STS că a fost un atac

Pașii pe care trebuie să-i parcurgă IMM-urile pentru a obține finanțarea

• IMM-ul intra in aplicatia disponibila pe portalul www.imminvest.ro;

• Completeaza online datele de identificare, ataseaza declaratia IMM in format pdf;

• Solicita unul sau mai multe credite/ linii de credit;

• Aplicatia va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuarii inregistrarii;

• FNGCIMM emite acordul de principiu privind eligibilitatea in cadrul programului si un numar de inregistrare, dupa verificarea informatiilor furnizate de potentialul beneficiar;

• FNGCIMM pune on line la dispozitia institutiei de credit selectate, documentele inregistrate de IMM, precum si acordul de principiu privind eligibilitatea beneficiarului aplicant;

• Institutia de credit analizeaza cererea de finantare si adopta intern decizia de acordare a creditului de investitii/creditului liniei de credit, conform solicitarii beneficiarului;

• Instituţia de credit aproba creditul si transmite F.N.G.C.I.M.M. solicitarea privind acordarea garanţiei de stat.

Ce spune schema

Un beneficiar poate lua unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiții și/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat prin Ministerul Finanțelor, în procent de maximum 80% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele aferente creditului garantat.

Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar este de 10 milioane lei.

În ceea ce privește liniile pentru capital de lucru, valoarea maximă e de 5 milioane lei. Pentru investiții e de 10 milioane lei.

ATENȚIE: Aceste credite se dau în limita a uneia dintre următoarele condiții, care reprezintă valoarea cea mai mare dintre:

• dublul sumei reprezentând cheltuieli salariale, inclusiv contribuțiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii înregistrate la nivelul anului 2019, iar cuantumul maxi nu poate depăși suma estimată pentru primii 2 ani de activitate

• 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente, conform Declarației Unice pe 2019

• o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidități, unde pot fi incluse atât costuri pentru capital de lucru, cât și cele cu investiții, cu condițiția prezentării unor documente justificative. În această situație, cuantumul împrumutului nu poate depăși nevoile de lichidități de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni

Pentru întreprinderile mici – microîntreprinderi, garantare de 90%

Acestea pot lua unul sau mai multe credit/linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente creditului garantat în procent de maximum 90% din credit, în valoare maximă de 500.000 lei pentru microîntreprinderi, respectiv maximum 1 milion de lei pentru întreprinderile mici.

La fel, aceste credite se dau în limita a uneia dintre condiții prezentate mai sus la "ATENȚIE". Prevederea e similară.

Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate care pot fi acordate unui beneficiar nu poate depăși 10 milioane lei.

Pentru creditele privind capitalul de lucru, Ministerul Finanțelor subvenționează dobânzile. Aceasta se face până la 31 decembrie 2020. Subvenționarea dobânzii se aprobă anual printr-un act normativ pentru anul 2020 și pentru următorii 2 ani în condițiile în care creșterea economică estimată de Comisia Națională de Strategie și Prognoză se situează sub nivelul creșterii economice pentru 2020.

Durata maximă a finanțărilor este de 72 de luni în cazul creditelor pentru investiții și de 36 de luni în cazul creditelor pentru capital de lucru. Cele pentru capital de lucru pot fi prelungite cu 36 de luni, dar în ultimul an de prelungire să fie rambursate.

Pentru a beneficia, este nevoie de îndeplinirea cumulativă a mai multor condiții.

Printre ele, să nu figureze cu credite retante, inclusiv finanțările de tip leasing, în ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie 2019, nu se află în interdicție de a emite cecuri la data de 31 decembrie 2019.

Vor trebui să prezinte instituției de credit garanții colaterale care, în cazul creditelor de investiții, împreună cu garanția de stat și ipoteca legală imobiliară sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării. Pentru linii de credit privind capitalul de lucru pot fi incluse în structura de garanții ipoteca legală mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la instituția de credit, impreună cu garanția de stat.

Vor trebui să depună un document scris prin care se angajează să nu disponibilizeze personalul existent de la intrarea în vigoare a ordonanței, până la 31 decembrie 2020.

Cine nu poate beneficia

Firmele din domeniile: jocuri de noroc, comercializare armament, tutun, alcool, preparate stupefiante și psihotrope, activități de investigare și protecție.

Plafonul maxim de garantare aferent măsurilor este de 15 miliarde lei, echivalent în lei al sumei de aproximativ 3,1 miliarde euro. Prin implementarea schemei se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr de maxim 40.000 beneficiari.

Ajutor de stat sub formă de grant pentru plata comisioanelor

IMM-urile care au contractat creditele menționate mai sus, beneficiază de un grant în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garanției acordate și a dobânzilor aferente creditelor, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 800.000 euro per întreprindere.

Pentru agricultură, piscicultură și acvacultură sunt câteva condiții. Printre ele:

• Ajutorul nu depășește 120.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii sau 100.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole. Toate sumele utilizate trebuie să fie brute, înaintea deducerii impozitelor și a altor taxe.

• Cuantumul ajutorului acordat celor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole nu trebuie stabilit pe baza prețului sau al cantităților introduse pe piață.

Câteva precizări făcute de directorul general al FNGCIMM, Dumitru Nancu, în sesiunea video de vineri

  • Ai nevoie de 3 elemente. Un bulentin, codul unic de înregistrare și îți downloadezi, cu un singur click de pe aplicație, fișa IMM, declarația IMM. Acolo avem 3 variante. Marea majoritate a întreprinzătorilor cunosc această declarație. Este ca un pașaport al întreprinzătorului în UE.

• Pot apela toate IMM-urile, nu doar cele afectate de criză.

• În 24 de ori după înscrierea în aplicație vor primi un răspuns de eligibilitate din punct de vedere al clasificării.

• Apoi aplicația transmite dosarul către finanțatorul ales.

• Sunt 22 de bănci care s-au înscris în acest program.

  • Acolo unde aveți un cont deschis, banca știe foarte bine solvabilitatea dumneavoastră și merge mai bine.
  • Aplicația permite alegerea unui singur finanțator. Dacă acel finanțator respinge cererea de creditare, întreprinzătorul mai are încă două șanse să aleagă o altă bancă. Dacă și cea de-a treia bancă respinge, nu mai poate intra în program.
  • Noi sperăm ca în cinci zile banca să transmită răspunsul, așa cum scrie în convenție
  • Întreprinzătorii, dacă nu au bilanțurile depuse, se în considerare ultima bilanț depus, adică 2018.
  • Vă rugăm, așa cum am spus, nu putem face 150 cereri pe secundă
  • Firmele în insolvență nu pot aplica pentru
  • Din capitalul de lucru se pot achita facturi mai vechi, de dinainte de starea de urgență
  • M-a anunțat STS, a fost un atac.