​Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) actualizează unele formulare necesare la impunerea și ridicarea popririlor, având în vedere recentele acte normative aprobate. De asemenea, se introduc noi formulare. În acest sens, a pregătit un proiect de ordin.

Sediu ANAFFoto: Hotnews

Asta pentru că se impune îmbunătățirea mecanismului deja existent, prin automatizarea înfiinţării şi ridicării popririlor bancare, în limita sumelor înscrise în actele de executare silită.

"Astfel, prin noul mecanism se are în vedere ca disponibilităţile băneşti existente în conturile contribuabililor să nu fie afectate peste limita sumelor înscrise în adresa de înființare a popririi bancare, astfel încât să nu producă sincope în activitatea desfăşurată de aceştia, iar ridicarea măsurilor de executare silită prin poprire bancară să se realizeze cu operativitate, în timp real, având în vedere că încetarea măsurii de înființare a popririi bancare se va efectua masiv, de la nivel central al A.N.A.F, pe baza schimbului rapid de informații cu instituțiile de credit", spune ANAF în nota de fundamentare.

Modelele de formulare care se impun a fi modificate sunt următoarele:

-Adresa de înființare a popririi asigurătorii asupra disponibilităților bănești;

-Adresa de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești, ca urmare a transformării măsurilor asigurătorii în măsuri executorii. Menționăm că în O.P.A.N.A.F nr.63/2017, această adresă avea denumirea de Adresa de înființare a popririi executorii asupra disponibilităților bănești, astfel motivăm modificarea denumirii, încât s-a considerat necesar că trebuie să reiasă clar faptul că este vorba de transformare a unor măsuri asigurătorii în măsuri executorii, pentru a nu fi confundată de către instituțiile de credit cu adresa de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești, care este utilizată în procedura normală de executare silită;

-Adresa de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești;

-Adresa de suspendare, temporară, totală sau parțială a indisponibilizării conturilor;

-Adresa privind continuarea măsurilor de executare silită prin poprire asupra disponibilităților bănești;

-Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităților bănești.

De asemenea, s-a considerat necesar a se modifica și următoarele modele de formulare utilizate în activitatea de executare silită, în vederea îmbunătățirii acestora și corelării cu modificările legale în vigoare, respectiv:

-Adresa de înființare a popririi asigurătorii asupra sumelor datorate debitorului de către terți;

-Decizie de ridicare a popririi asigurătorii asupra disponibilităților bănești;

-Decizie de ridicare a popririi asigurătorii asupra sumelor datorate debitorului de către

terți;

-Decizie de ridicare a sechestrului asigurător aplicat asupra bunurilor;

-Adresa de înființare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de catre terți;

-Adresa de înființare a popririi asupra sumelor pe care debitorul le are de încasat de la autoritați sau instituții publice;

-Adresa de înștiințare privind înființarea popririi;

-Adresa de suspendare, temporara, totala sau partiala a indisponibilizării reținerilor;

-Adresa privind continuarea măsurilor de executare silită prin poprire asupra sumelor datorate debitorului de catre terți;

-Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra sumelor datorate debitorului de catre terți;

-Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită aplicate asupra bunurilor sechestrate.

Totodată, spune ANAF, în ceea ce privește Adresa de înființare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de catre terți, s-a considerat necesar ca formularul prevăzut în Anexa nr.21 din O.P.A.N.A.F. nr.63/2017 să fie abrogat, iar elementele care privesc transformarea măsurilor asigurătorii în măsuri executorii, să fie preluate într-un nou model de formulare, întrucât conținutul modelului de formular era similar doar obiectul de emitere fiind diferit, motiv pentru care nu se impune utilizarea de modele de formulare distincte.

Astfel, în acest caz, organul de executare silită va bifa după caz, dacă este vorba de înființare poprire sau de transformare din măsuri asigurătorii în măsuri executorii.

• De asemenea, atât din Adresa de suspendare, temporară, totală sau parțială a indisponibilizării conturilor, cât și din Adresa privind continuarea măsurilor de executare silită prin poprire asupra disponibilităților bănești, a fost eliminată trimiterea prin care acestea erau comunicate și debitorului, întrucat în forma veche acestea conțineau și elemente care priveau doar debitorul și nu era necesar a fi cunoscute și de instituția de credit sau terțul poprit.

Printre altele, apar noi modele de formulare:

• Adresa de înștiințare privind suspendarea măsurilor de executare silită

• Adresa de înștiintare privind continuarea măsurilor de executare silită, prin care debitorul va fi înștiintat cu privire la măsura de suspendare sau continuare a măsurilor de executare silită prin poprire (bancă/terți).

• Adresa privind actualizarea sumelor rămase de recuperat, ca urmare a stingerilor efectuate, din popririle înființate, care să fie emisă de organul de executare silită competent și prin care

terțul poprit/instituția de credit să fie informați cu privire la suma ramasă de recuperat, astfel încât aceștia să procedeze la virarea sumelor rămase nestinse în evidența fiscală, iar activitatea debitorilor să nu fie afectată.

În altă ordine de idei, spune ANAF, au fost modificate dispozițiile art. 253 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul includerii unor prevederi ce conferă posibilitatea cumparatorului de a plăti în rate, pe lângă prețul de adjudecare a bunului imobil, și prețul de adjudecare a bunului mobil achiziționat în cadrul procedurii de licitație organizată de către organul fiscal central pentru valorificarea acestuia.

“În contextul prevăzut mai sus, au fost modificate și dispozițiile art. 254 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prin care se reglementează condițiile în care se încheie procesul verbal de adjudecare, precum și elementele pe care trebuie să le conțină acest formular utilizat în cadrul procedurii de executare silită”, arată instituția.

Având în vedere modificările legislative anterior expuse, este necesară modificarea formularelor:

-Cerere de participare la licitaţie şi oferta de cumpărare;

-Proces-verbal privind desfăşurarea şi rezultatul licitaţiei pentru valorificarea bunurilor mobile;

-Proces-verbal privind desfăşurarea şi rezultatul licitaţiei pentru valorificarea bunurilor imobile/ansamblului de bunuri imobile;

-Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri mobile;

-Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri imobile/ansamblu de bunuri imobile.

Totodată, au fost modificate și următoarele modele de formulare din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 967/2017 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale, emise și tipărite prin intermediul unității de imprimare rapidă:

-Adresa de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești;

-Adresa de înștiințare privind înființarea popririi;

-Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităților bănești;

-Adresa de înființare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terți;

-Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra sumelor datorate debitorului de către terți.