Pachetul de sprijin împotriva unui reflux economic consistent pe care Guvernul polonez îl pune la dispoziția firmelor și populației este denumit în presa locală ”scutul anti-criză”. Practic, toate costurile legate de criza coronavirusului vor fi împărțite între companii, angajați, sistemul financiar și sectorul public, scutul constând dintr-un pachet de legi și un scut financiar. Valorea totală estimată a scutului anti-criză este de peste 300 miliarde de zloți (PLN), adică aproximativ 15% PIB. Aceasta este cea mai mare schemă de ajutor din istoria Poloniei moderne.

PoloniaFoto: freestockphotos.biz

Scutul financiar înseamnă aproape 100 de miliarde de zloți, care vor ajunge la microîntreprinderi, IMM și marile companii, potrivit unei sinteze realizate de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. Acest scut este format din 3 componente de bază cu o valoare totală de 100 miliarde de PLN (4,5% PIB), în cadrul cărora:

 • 25 de miliarde de PLN vor ajunge la microîntreprinderi (care au cel puțin un angajat)
 • 50 de milliarde de PLN vor ajunge la IMM
 • 25 de miliarde de PLN vor ajunge la întreprinderile mari

Vor beneficia de scut 670.000 de companii poloneze.

Fondul Polonez de Dezvoltare (PFR) este responsabil pentru implementarea scutului financiar pentru companii. Protecția forței de muncă, reducerea sarcinilor și menținerea lichidității financiare a companiilor sunt principalele obiective ale pachetului de legi care alcătuiesc scutul anti-criză. Acesta prevede, printre altele:

 • scutirea de la plata contribuțiilor către Casa de Asigurări Sociale (ZUS) timp de 3 luni (martie-mai), care cuprinde: 1. microîntreprinderile care înregistrează pentru asigurare până la 9 persoane. 2. PFA (persoane fizice autorizate ) cu venituri de până la trei ori mai mari decât salariul mediu și care plătesc numai contribuții proprii; 3. cooperative sociale și 4. clericii;
 • scutirea de la jumătate din contribuțiile către Casa de Asigurări Sociale (ZUS) timp de trei luni (martie-mai), în cazul companiilor mici, care înregistrează între 10 și 49 de persoane pentru asigurare;
 • indemnizația de oprire a activității, în valoare de aproximativ 2.000 PLN – pentru contractanți (contract de prestări servicii, contract de comandă și contract de agenție) cu venituri sub suma a trei salarii medii, și persoanele fizicie autorizate (PFA); au dreptul la cel mult trei indemnizații; pentru PFA cu impozit forfetar, indemnizația va fi în valoare de 1 300 PLN, în timp ce pentru contractanții ale căror venituri totale din contractele de drept civil sunt mai mici de 1 300 PLN, se vor ridica la valoarea veniturilor pierdute;
 • cofinanțarea salariilor angajaților – până la 40% din salariul mediu lunar și flexibilitatea timpului de lucru – pentru companiile aflate în dificultate;
 • protecția consumatorilor în sfera creșterilor excesive ale prețurilor și altor practici neloiale;
 • anularea temporară a taxei de prelungire în cazul amânării sau eșalonării în rate a creanțelor la impozite și contribuții (Casa de Asigurări Sociale - ZUS) în timpul epidemiei și la 30 de zile de la sfârșitul ei;
 • permiterea deducerii din venituri a donațiilor făcute în scopul combaterii COVID-19;
 • sprijinirea companiilor de transport de către Agenția de Dezvoltare Industrială (ARP S.A.) în refinanțarea contractelor de leasing;
 • facilități pentru industria turismului;
 • prelungirea permiselor legale de ședere și muncă pentru străini;
 • scutirea de la perceperea unor penalități contractuale în cazul întârzierilor în executarea licitațiilor, cauzate de epidemie;
 • permiterea consiliului unei localități să renuțe, pentru o parte din anul 2020, la colectarea impozitului pe proprietate de la companii care au pierdut lichiditatea financiară din cauza epidemiei de coronavirus;
 • prelungirea creditelor bancare de activitate curentă, pe baza datelor financiare de la sfârșitul anului 2019;
 • garanții de minimis de la Banca Națională de Dezvoltare poloneză (BGK);
 • subvenții pentru dobânzi de la Banca Națională de Dezvoltare poloneză (BGK);
 • fonduri de lichiditate ale Băncii Naționale de Dezvoltare poloneză (BGK), Fondului Polonez de Dezvoltare (PFR) și Corporației de Asigurări ale Creditelor de Export (KUKE S.A.), inclusiv posibilitatea obținerii de către întreprinderile mijlocii și mari, de la fondul PFR, a unei creșteri de capital sau a unei finanțări sub formă de obligațiuni – în valoare totală de 6 miliarde PLN.

Detalii despre soluțiile adoptate:

Scutirea de la contribuțiile către Casa de Asigurări Sociale (ZUS) timp de 3 luni . Scutirea unor unități înregistrate înainte de 1 aprilie a.c., timp de 3 luni (pentru lunile martie, aprilie și mai a.c.) de la contribuțiile sociale către Casa de Asigurări Sociale (ZUS):

 • Scutirea completă de contribuți include: 1. microîntreprinderile care în data de 29 februarie, 31 martie sau 30 aprilie a.c. (în funcție de data înregistrării comapniei pentru asigurări) au înregistrat până la 9 persoane pentru asigurare. 2. persoane fizice autorizate (PFA) cu venituri de până la trei ori mai mari decât salariul mediu, care plătesc numai contribuții proprii; 3. cooperative sociale; 4. clerici.
 • Scutirea de la jumătate din contribuțiile către Casa de Asigurări Sociale (ZUS), cuprinde întreprinderile mici care la data de 29 februarie, 31 martie sau 30 aprilie a.c. (în funcție de data înregistrării companiei pentru asigurări) a înregistrat între 10 și 49 de persoane pentru asigurare.

Scutirea se aplică contribuțiilor pentru asigurări sociale, asigurări de sănătate, Fondul de Muncă, Fondul de Solidaritate, Fondul de Beneficii Garantate pentru Angajații(FGŚP), Fondul de Pensii Speciale (FEP). Cuprinde contribuțiile pentru angajator și persoanele care lucrează pentru el. Atât angajatorul, cât și angajații vor păstra dreptul la servicii de sănătate și asigurare socială pentru perioada de scutire de contribuții. La stabilirea numărului de persoane înregistrate pentru asigurare, angajații minori nu sunt luați în considerare. În cazul persoanelor fizice autorizate (PFA), cooperativelor sociale care angajează de la 1 până la 49 de persoane, scutirea pentru luna martie să poate obține, de asemenea, dacă a fost plătită contribuția pentru luna respectivă.

Efectul total asupra finanțelor publice timp de 3 luni este estimat la 15,7 miliarde PLN, din care 2,6 miliarde PLN pentru PFA, 6,8 miliarde PLN pentru microîntreprinderi și 6,3 miliarde PLN pentru companiile mici.

Indemnizația de oprire a activității pentru contractanți (contract de prestări servicii, contract de comandă și contract de agenție) și PFA (persoane fizice autorizate).

Din cauza opririi activității, cauzată de epidemia de coronavirus, contractanții (contract de prestări servicii, contract de comandă și contract de agenție) cu venituri sub suma a trei salarii medii și persoanele fizice autorizate (PFA), indiferent de valoarea veniturilor, dacă în luna anterioară lunii depunerii cererii ele au scăzut cu cel puțin 15% în raport cu luna precedentă, au dreptul la plata a cel mult trei indemnizații de oprire a activității din partea Casei de Asigurări Sociale (ZUS).

În principiu, indemnizația este de 2080 PLN (80% din salariul minim) și este scutită de contribuții și impozite. În cazul contractanților, al căror venit din contracte de drept civil nu depășește 1300 PLN pe lună (50% din salariul minim), indemnizația de oprire a activității este suma remunerației din contractele de drept civil. La rândul lor, persoanele fizicie autorizate (PFA), care desfășoară activități decontate pe baza cardului de deducere fiscală, vor primi o indemnizație de oprire a activității în valoare de 1 300 PLN.

Începerea activității trebuie să aibă loc înainte de 1 februarie a.c. dar încheierea unui contract înainte de 1 aprilie a.c. Indemnizația se cuvine și persoanelor fizice autorizate care au suspendat-o după 31 ianuarie a.c. Condiția de acordare a indemnizației va fi o declarație a contractantului sau a persoanei fizice autorizate, referitoare la lipsa

îmbunătățirii situației materiale, prezentate în cererea anterioară.

Cofinanțarea angajării forței de muncă

Antreprenorul are dreptul la asistență din fondurile FGŚP (Fondul de Benefiicii Garantate pentru Angajați) pe toată perioada de suspendare sau de reducere a timpului activității economice, stabilite de antreprenor, în cazul scăderii cifrei de afaceri:

 • cu cel puțin 15%, calculată ca raportul dintre cifra de afaceri totală în două luni consecutive din perioada de după 01.01.2020 și cifra de afaceri totală din cele 2 luni corespunzătoare ale anului precedent, ca urmare a apariției COVID19, sau
 • cu cel puțin 25%, calculată ca raportul dintre cifra de afaceri totală din orice lună ulterioară datei de 01.01.2020, comparativ cu cifra de afaceri din luna precedentă.

Ținând cont de scăderea cifrei de afaceri ca urmare a apariției coronavirusului, angajatorul plătește angajatului, a cărui activitate economică este suspendată, un salariu având o valoare cel puțin egală cu salariul minim. Datorită resurselor financiare din FGŚP, angajatorul va primi cofinanțare pentru salariile fiecărui angajat în perioada de suspendare a activității economice, în valoare de 50% din salariul minim, plus contribuțiile la asigurări sociale, care cad în sarcina angajatorului, adică 1.533,09 PLN, cu consemnarea orelor de muncă.

Antreprenorul care a redus activitatea în urma scăderii cifrei de afaceri, determinată de epidemia de coronavirus, poate reduce orele de muncă ale angajatului cu un procent între 20% și 50% din norma întreagă de muncă, cu condiția ca salariul angajatului să nu devină mai mic decât salariul minim, cu consemnarea orelor de muncă. Cu orele de muncă astfel reduse, Fondul va subvenționa până la maximum 40% din salariul mediu lunar din trimestrul precedent anunțat de Oficiul Central de Statistică, plus contribuțiile la asigurări sociale, care cad în sarcina angajatorului, adică 2.452,27 PLN.

Ambele forme de cofinanțare vor fi plătite pentru o perioadă totală de 3 luni, începând cu data depunerii cererii. Pentru a combate efectele economice ale COVID-19, Consiliul de Miniștri poate prelungi, prin ordonanță, această perioadă, ținând cont de durata stării de alertă epidemică sau a stării de epidemie și de efectele cauzate de acestea. Cererile pot fi depuse în format electronic la Birourile de Muncă din cadrul Voievodatelor.

Creșterea flexibilității timpului de lucru

Angajatorul afectat de consecințele epidemiei de coronavirus va putea reduce timpul de odihnă zilnică neîntreruptă a angajatului de la 11 ore la 8 ore (cu obligația de a oferi angajatului un timp de odihnă echivalent în cursul următoarelor 8 săptămâni), iar perioada de odihnă săptămânală de la 35 ore la 32 ore. În acord cu sindicatele sau, dacă nu există sindicate, cu reprezentanții angajaților, acesta va putea, de asemenea, prelungi timpul de lucru zilnic la 12 ore (în cadrul sistemului echivalent de timp de lucru), perioada de aplicare fiind de maxim 12 luni.

Eliminarea amenzilor pentru nerespectarea termenelor în licitațiile publice

Se introduce un mecanism de extindere a termenelor pentru achizițiile publice. El va fi susținut de instituirea unei proceduri prin care se elimină penalitățile contractuale pentru întârzierile în executarea licitațiilor, cauzate de epidemia de coronavirus. În același timp, necalcularea sancțiunilor contractuale în această procedură nu va fi considerată o încălcare a disciplinei În plus, pentru achizițiile publice, necesare combaterii epidemiei de coronavirus, se introduce o procedură accelerată sau exceptarea de la aplicarea prevederilor Legii achizițiilor publice.

Facilități pentru industria turismului

Termenul de rambursare a plăților efectuate de clienți, în cazul imposibilității organizării unui eveniment (expoziții și congrese, evenimente culturale, de divertisment, recreere, sport, expoziții tematice sau manifestări în aer liber) din cauza epidemiei de coronavirus, se prelungește la 180 de zile de la încetarea contractului. Clienții vor avea posibilitatea de a utiliza vouchere pentru realizarea unui eveniment turistic, pe parcursul unui an calendaristic, începând de la data la care evenimentul a fost anulat din cauza aplicării măsurilor de combatere a COVID-19.

Deducerea integrală a pierderilor din acest an în anul viitor

Posibilitatea oferită plătitorilor de impozit pe venit, cu personalitate juridică și persoanelor fizice, afectați de consecințele negative ale COVID-19, de a deduce pierderile suportate în 2020 din venitul pe activitate, realizat în 2019. Condiția este realizarea în 2020 a unor venituri cu cel puțin 50% mai mici, comparativ cu 2019.

Prelungirea creditelor bancare de activitate curentă

Scutul permite, de asemenea, modificarea condițiilor contractelor de împrumut, a termenilor de rembursare și calculării capacității de creditare pe baza datelor financiare de la finalul anului 2019. Această rezolvare permite continuarea activității și finanțarea nevoilor curente în perioada realizării de venituri limitate din cauza epidemiei COVID-19.

Prelungirea șederii legale și a permiselor de muncă pentru străini

Prelungirea vizelor de ședere și a permiselor de ședere temporară pentru străini. Prelungirea termenului de depunere a cererilor pentru acordarea permiselor de ședere, prelungirea vizei, precum și prelungirea șederii în cadrul circulației fără viză, în cazul în care cererile ar trebui depuse în perioada stării de alertă epidemică sau de epidemie națională. Prelungire, pe bază legală, a perioadelor de valabilitate a permiselor de ședere temporară și vizelor naționale (până la 30 de zile de la data anulării acestei stări).

Politica noii șanse

În situația de criză macroeconomică, un număr mare de firme pot fi forțate să se restructureze. În special întreprinderile mici și mijlocii au probleme cu trecerea eficientă prin procesul restruturării și multe dintre ele sfârșesc prin faliment sau închidere. De aceea va fi posibil ajutorul acordat IMM, care trec prin procesul de restructurare. Scopul este facilitarea unui nou start în activitatea economică. Rezolvarea – care așteaptă încă votul Camerei Deputaților – este menită să minimalizeze efectele economice viitoare ale pandemiei.

Întârzierea anumitor obligații, printre care:

 • Amânarea termenului de plată a avansului la impozitul pe salariile plătite în martie și aprilie 2020 ( până la 1 iunie 2020);
 • Amânarea obligației depunerii noului fișier SAF_T, împreună cu declarația, pentru marii plătitori de impozit, de la 1 aprilie la 1 iulie 2020;
 • Amânarea noilor cote TVA de la 1 aprilie la 1 iulie 2020;
 • Lipsa sancționării depunerii declarației fiscale și a plății impozitului după termen, dacă vor fi făcute până la finalul lunii mai 2020;
 • firmele plătitoare de impozit CIT (Corporate Income Tax) vor avea mai mult timp să depună declarația anuală CIT-8 și să plătească impozitul. Termenul a fost prelungit în cazul lor până la 31 mai a.c. ONG-urile vor avea timp până la 31 iulie;
 • Amânarea obligației de creare a Planurilor de Capital ale Angajaților (Employee Capital Plans) în întreprinderile medii (a II-a etapă a introducerii PCA). Noile termene maximale sunt: 27 octombrie 2020, pentru încheierea contractului de administrarea PCA, și 10 noiembrie 2020, pentru încheierea contractului de derulare a PCA;
 • Amânarea, până la 13 iulie 2020, a obligației de transmitere a informațiilor către Registrul Central al Beneficiarilor Reali (legea de combatere a spălării de bani);
 • Prelungirea termenului de depunere a informațiilor privind prețurile de transfer până la 30 septembrie 2020;
 • Prelungirea termenului de depunere a înștiințării privind efectuarea unei plăți de peste 15 000 PLN într-un cont neînregistrat în lista plătitorilotr TVA, menționată în art. 96b, alin. 1 al Legii TVA (de la 3 zile la 14 zile);
 • Amânarea termenului intrării în vigoare a soluțiilor legale privind egalizarea poziției legale a micilor întreprinzători și consumatorilor, de la 1 iunie 2020 la 1 ianuarie 2021;
 • Amânarea impozitului pe vânzările cu amănuntul până la 1 ianuarie 2021;
 • Posibilitatea amânării termenului de efectuare a inspecțiilor echipamentelor tehnice, cu păstrarea posibilității exploatării lor pe perioada următoarelor maxim 6 luni;
 • Prelungirea perioadei de întocmire a documentelor privind evidența deșeurilor, în formă scrisă, până la 31 decembrie 2020.

Prima partea a pachetului, menit să combată efectele economice ale pandemiei coronavirusului, a intrat în vigoare la 31 martie 2020, iar următoarea - la 18 aprilie. Lucrările sunt în derulare pentru soluții suplimentare.

Pachetul constă în: Legea privind modificarea Legii privind soluțiile speciale legate de prevenirea și combaterea COVID-19 (act special); Legea care modifică Legea privind sistemul instituției de dezvoltare (PFR) și, de asemenea, un proiect de Lege privind acordarea de ajutor public pentru salvarea sau restructurarea antreprenorilor (politica noii șanse), care nu a fost încă adoptat. Proiectele legilor au fost elaborate de: Ministerul Dezvoltării; Ministerul Familiei, Muncii și Politicii Sociale; Ministerul Finanțelor, Casa de Asigurări Sociale (ZUS); Fondul Polonez de Dezvoltare (PFR), Autoritatea de Supraveghere Financiară (KNF); Ministerul Justiției, Ministerul de Interne, sub supravegherea Cancelariei Primului Ministru și în cooperare cu alte ministere și instituții publice.