Comisia a adoptat astăzi, 28 aprilie, un pachet bancar care va facilita acordarea de împrumuturi bancare gospodăriilor și întreprinderilor din întreaga Uniune Europeană. Scopul este de a garanta că băncile pot acorda în continuare împrumuturi pentru a sprijini economia și a contribui la atenuarea impactului economic semnificativ al coronavirusului. Pachetul include o comunicare interpretativă privind cadrele contabile și prudențiale ale UE, precum și soluții rapide pe termen scurt, prin modificarea normelor bancare ale UE.

Credite Foto: Pixabay

Regulamentul adoptat astăzi cuprinde o serie de modificări specifice care vor maximiza capacitatea instituțiilor de credit de a acorda împrumuturi și de a absorbi pierderile provocate de pandemia de coronavirus, asigurând, în același timp, menținerea rezilienței.

Comisia propune măsuri temporare excepționale pentru a atenua impactul imediat al pandemiei de coronavirus, prin:

  • adaptarea calendarului de aplicare a standardelor internaționale de contabilitate privind capitalul băncilor;
  • tratarea mai favorabilă a garanțiilor publice acordate în timpul acestei crize;
  • amânarea datei de aplicare a amortizorului pentru indicatorul efectului de levier;
  • modificarea modului de excludere a anumitor expuneri de la calculul indicatorului de levier;
  • Comisia propune, de asemenea, să se devanseze data de aplicare a mai multor măsuri deja convenite care vor stimula băncile să acorde finanțare salariaților, IMM-urilor și proiectelor de infrastructură;
  • Comisia subliniază, de asemenea, domeniile în care băncile sunt invitate să acționeze în mod responsabil, de exemplu prin nedistribuirea dividendelor către acționari sau prin adoptarea unei abordări prudente în ceea ce privește plata remunerațiilor variabile.