Prin Ordonanța 29/2020 firmele au posibilitatea să amâne, pe perioada stării de urgență și 30 de zile după, taxele către stat. Astfel, în teorie, acestea ar trebui plătite de la jumătatea lunii iunie. În acest sens, HotNews.ro a transmis o solicitare către Ministerul Finanțelor pentru a vedea dacă sunt soluții pentru firmele care nu au bani să plătească taxele acumulate în perioada asta. Se pare că una din recomandările Ministerului Finanțelor Publice (MFP) este eșalonarea la plată.

Ministerul Finantelor PubliceFoto: Hotnews

Potrivit MFP, este de menționat că în data de 16 aprilie 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 319 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale, prin care au fost adoptate măsuri în domeniul eșalonărilor, aplicabile contribuabililor care deja beneficiază de o eșalonare la plată, respectiv:

suspendarea tuturor obligațiilor - condiție de menținere a eșalonării la plata obligațiilor fiscale, pe o perioadă de până la 30 zile de la încetarea stării de urgență;

necalcularea de dobânzi și penalități conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, pentru plata cu întârziere a ratelor din graficele de eșalonare neachitate până la împlinirea termenului de 30 zile după data încetării stării de urgență;

posibilitatea eșalonării obligațiilor fiscale născute în perioada stării de urgență, precum și pe o perioadă de până la 30 zile de la încetarea stării de urgență;

obligațiile fiscale eșalonate neachitate la termenele din graficele de plată precum și obligațiile fiscale neachitate care reprezintă condiție de menținere a eșalonării, în perioada sus menționată, nu sunt considerate obligații fiscale restante, în sensul art. 157 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

O soluție indicată de MFP și condițiile aferente

„O soluție care poate fi avută în vedere oricând, de orice contribuabil care se află în dificultate financiară şi care nu se află în insolvenţă, este aceea de a solicita eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale”, spune instituția.

Astfel, cadrul legal actual (Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare) permite eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale, astfel:

  • pe o perioadă de maxim 5 ani, situație în care debitorul beneficiază și de amânarea la plată în vederea anulării penalităților de întârziere, în condițiile acestui act normativ. În acest caz debitorii trebuie să constituie garanții care să acopere sumele eşalonate la plată, dobânzile datorate pe perioada eşalonării la plată (nivelul dobânzii este de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere), plus un procent de până la 16% din sumele eşalonate la plată, în funcţie de perioada de eşalonare la plată. La finalizarea eșalonării, respectiv atunci când sumele eșalonate la plată au fost stinse în totalitate și au fost respectate condițiile de menținere a eșalonării la plată, debitorul beneficiază de anularea penalităților de întârziere amânate la plată (0,01% pentru fiecare zi de întârziere). Este de menționat că pentru obligaţiile fiscale eşalonate la plată, precum şi cele care fac obiectul amânării la plată potrivit art. 208 din Codul de procedură fiscală, de până la 5.000 lei în cazul persoanelor fizice şi, respectiv, 20.000 lei în cazul persoanelor juridice, nu este necesară constituirea de garanţii;
  • pe o perioadă de cel mult 1 an în cazul debitorilor cu risc fiscal mic, caz în care trebuie să constituie o garanţie în valoare de minimum 20% din sumele ce pot face obiectul eşalonării la plată, precum şi a penalităţilor de întârziere ce pot face obiectul amânării la plată. În acest caz, pe lângă penalitățile de întârziere se amână la plată în vederea anulării și un procent de 50 % din dobânzi;
  • pe o perioadă de maxim 5 ani, în situația în care debitorul deţine bunuri în proprietate dar acestea sunt insuficiente pentru a constitui garanţiile prevăzute de lege. În acest caz, penalităţile de întârziere nu se amână la plată, se includ în eşalonare și nu se anulează;
  • pe o perioadă de maxim 6 luni, pentru situația în care debitorul nu deține bunuri în proprietate și nu poate constitui niciun fel de garanție. În acest caz penalităţile de întârziere nu se amână la plată, se includ în eşalonare și nu se anulează.

Alte efecte ale eşalonării la plată, potrivit MFP, sunt:

  • pe perioada eşalonării la plată, se suspendă executarea silită a sumelor care fac obiectul eşalonării la plată;
  • pentru menţinerea valabilităţii eşalonării la plată trebuie respectate anumite condiţii printre care plata, într-un anumit termen, a obligaţiilor fiscale care nu au format obiectul eşalonării la plată, precum şi cele născute după emiterea deciziei de eşalonare la plată. În situaţia în care aceste datorii pot fi împovărătoare pentru contribuabil, datorită cuantumului lor, se poate solicita eşalonarea la plată şi a acestora, cu condiţia redimensionării corespunzătoare a garanţiei;
  • pe perioada eşalonării la plată nu se datorează penalităţi de întârziere;
  • anularea penalităților de întârziere la finalizarea cu succes a eșalonării pentru debitorii care au accesat eșalonarea cu garanții suficiente sau au fost încadrați ca debitori cu risc fiscal mic.