Curtea Constituţională a României (CCR) ia în discuţie miercuri sesizarea PNL asupra legii privind suspendarea rambursării creditelor, potrivit Agerpres.

Credite Foto: Pixabay

Liberalii menţionează în sesizarea transmisă CCR că Parlamentul a încălcat principiul cooperării loiale în relaţia cu Guvernul, precum şi mai multe dispoziţii ale Constituţiei prin adoptarea propunerii legislative pentru suspendarea rambursării creditelor. Semnatarii menţionează că, deşi Guvernul a adoptat OUG 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, care a intrat în vigoare în 30 martie, cinci parlamentari au înregistrat în aceeaşi zi la Senat propunerea legislativă cu acelaşi obiect de reglementare. Totodată, această propunere legislativă a fost introdusă pe ordinea de zi a Senatului, nu şi OUG 37/2020.

De asemenea, liberalii consideră că Parlamentul, cu prilejul adoptării legii de aprobare a OUG nr. 37/2020, urma să aibă posibilitatea modificării dispoziţiilor prevăzute de această ordonanţă de urgenţă. "Soluţia introducerii pe ordinea de zi a şedinţei plenului Senatului şi începerea procedurii legislative cu privire la propunerea legislativă depusă la Senat sub nr. 181/30.03.2020 - neconstituţională, nelegală şi lipsită de utilitate în contextul existenţei acestei posibilităţi pentru autoritatea legiuitoare", se mai arată în document.

Liberalii susţin că, în urma intrării în vigoare a decretului preşedintelui României privind starea de urgenţă în faţa riscului de infecţie cu coronavirusul SARS-CoV-2, este necesară adoptarea unor măsuri precum cele ce fac obiectul OUG nr. 37/2020 pe calea ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului "pentru a nu permite producerea unor vătămări iremediabile, ocazionate de întârzieri în adoptarea unor măsuri necesare, de interes public".

"Din analiza procesului legislativ, astfel cum rezultă din fişele celor două proiecte de acte normative, înregistrate la Senat, este evidentă încălcarea de către Parlament a principiului cooperării loiale în relaţia cu Guvernul, precum şi a dispoziţiilor legale evocate", spun liberalii.

Iniţiatorii demersului mai susţin că adoptarea propunerii legislative s-a făcut "cu lipsa unei motivări reale a necesităţii intervenţiei legiuitorului", menţionând că nu a fost prezentat impactul bugetar, după cum prevede legislaţia în vigoare.

"Analizând modul în care s-a desfăşurat procesul legislativ, precum şi obiectul de reglementare, se constată că legea este neconstituţională, pentru că a fost adoptată cu încălcarea prevederilor Constituţiei, precum şi ale Legii nr. 24/2000, în primul rând, în ceea ce priveşte lipsa unei motivări reale a soluţiilor propuse. În speţă, legea a fost adoptată fără o fundamentare efectivă a modificărilor pe care le reglementează, cu încălcarea obligaţiei legale de motivare a proiectelor de acte normative şi de prezentare a impactului pe care legea îl va genera la nivel socio-economic, bugetar sau juridic", precizează sursa citată.

Semnatarii sesizării spun că legea a fost adoptată fără consultarea prealabilă a Băncii Naţionale a României, dar şi fără obţinerea în prealabil a avizului Consiliului Economic şi Social, fiind încălcat art.1 alin. (3) şi (5) din Constituţie. De asemenea, în sesizare se face referire la "paralelismul de acte normative şi contradicţiile legii cu OUG nr. 37/2020".

Semnatarii sesizează şi neconstituţionalitatea modalităţii de adoptare a propunerii legislative, menţionând, în acest sens, împiedicarea dezbaterilor parlamentare, imposibilitatea verificării cvorumului de şedinţă, inexistenţa vreunei garanţii cu privire la identitatea persoanelor care au exprimat votul şi încălcarea prevederilor referitoare la lipsa avizelor comisiilor parlamentare la Camera Deputaţilor şi la modalitatea de desfăşurare a şedinţelor comisiilor.

În sesizare se mai menţionează motive intrinseci de neconstituţionalitate, şi anume încălcarea principiului previzibilităţii legii.