Forţa de muncă potenţială adiţională cuprindea la finele anului trecut 115.800 de persoane, jumătate față de anul 2018, potrivit unei informări transmise joi de Institutul Național de Statistică. Scăderea a avut loc atât pe fondul reducerii generale a populației inactive de 15-74 ani - cu 71.000 de persoane dar şi pe seama creşterii cu 51.000 a persoanelor inactive care nici nu căutau un loc de muncă şi nici nu erau disponibile să ȋnceapă lucrul.

Institutul National de StatisticaFoto: Agerpres

Rata şomajului este cel mai vizibil indicator rezultat din Ancheta forţei de muncă în gospodării, utilizat pentru a caracteriza o multitudine de aspecte economice şi sociale. Alături de acesta, pentru a oferi o imagine completă a situaţiei şi evoluţiei pieţei muncii, INS publică, cu periodicitate anuală, un set de 3 indicatori, reprezentând categorii de populaţie ocupată sau inactivă având unele similitudini cu populaţia în şomaj şi grade diferite de ataşament faţă de piaţa muncii (comparativ cu situaţia standard a categoriei din care fac parte) şi anume: persoane subocupate, cele inactive care caută un loc de muncă, dar nu sunt disponibile să înceapă lucrul și persoanele inactive care nu caută un loc de muncă, dar sunt disponibile să înceapă lucrul.

Ultimii doi indicatori („persoane inactive care caută un loc de muncă, dar nu sunt disponibile să înceapă lucrul” şi „persoane inactive care nu caută un loc de muncă, dar sunt disponibile să înceapă lucrul”), alcătuiesc împreună „forţa de muncă potenţială adiţională”.

Setul de 3 indicatori constituie „arii” de întrepătrundere între populaţia ocupată şi cea în şomaj, pe de o parte, şi între şomeri şi populaţia inactivă, pe de altă parte.

În anul 2019, 192.600 de români care lucrau în regim de program parţial doreau şi erau disponibile să lucreze mai multe ore decât lucrau, fiind considerate persoane subocupate. Această categorie de persoane a reprezentat 2,1% din populaţia activă, 2,2% din populaţia ocupată şi 31,1% din numărul total al persoanelor care lucrau cu program de lucru parţial. Faţă de anul precedent, numărul persoanelor subocupate a scăzut cu 10.700.

Din rândul populaţiei inactive în vârstă de 15-74 ani (5787,9 mii persoane), 115,8 mii persoane făceau parte din forţa de muncă potenţială adiţională (în scădere cu 121,9 mii faţă de anul precedent). Dintre acestea:

  • 114.900 persoane erau disponibile să înceapă lucrul, dar nu căutau un loc de muncă. În anul 2019, raportul procentual dintre această categorie de persoane şi populaţia activă a fost de 1,3%.
  • doar un număr nesemnificativ de persoane care făceau parte din forţa de muncă potenţială adiţională deşi căutau un loc de muncă, nu erau disponibile să înceapă lucrul.