Prin derogare de la Codul muncii, pe durata stării de alertă, șefii instituțiilor publice implicate în combaterea pandemiei de COVID-19 pot dispune unilateral detașarea angajatului, chiar și fără acordul lui prealabil, cu condiția ca angajatorul la care se face angajarea fie din același domeniu de activitate. De asemenea, pe durata stării de alertă, angajatorul poate dispune unilateral desfășurarea activității în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, arată legea discutată luni în ședință de Guvern.

Ludovic OrbanFoto: Ford

Iată principalele modificări prevăzute în Lege:

  • Pe durata stării de alertă, conducătorii instituțiilor publice implicate în combaterea pandemiei de COVID-19 și a efectelor acesteia, pot dispune unilateral fie întreruperea concediilor și reluarea activității, fie efectuarea totală sau parțială a concediului de odihnă sau de odihnă suplimentar.
  • Șefii centrelor de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice și a centrelor pentru copii și adulți au obligația de a asigura măsurile de continuitate a activității pe durata stării de alertă având dreptul să stabilească programul de lucru al angajaților.
  • Valabilitatea contractelor colective de muncă și a acordurilor colective de muncă se prelungește pe durata stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acesteia.
  • Pe durata stării de alertă, prin derogare de la Codul muncii, angajatorii din sistemul privat, autoritățile și instituțiile publice centrale și locale, precum și regiile autonome, societățile naționale, companiile naționale și societățile la care capitalul social este deținut integral sau majoritar de stat cu un număr mai mare de 50 de salariați pot stabili programe individualizate de muncă, fără acordul salariatului, astfel încât între salariați să se asigure existența unui interval de o oră la începerea și la terminarea programului de muncă, într-o perioadă de trei ore.
  • Pe durata stării de alertă, pentru angajații din sistemul public, angajatorul poate stabili, cu acordul acestora, executarea unor lucrări sau sarcini de serviciu urgente, în legătură cu prevenirea și combaterea situației care a generat starea de alertă, indiferent de natura atribuțiilor de serviciu, cu asigurarea măsurilor de protecție a angajatului.
  • Pe durata stării de alertă, angajații din sistemul public vor rămâne disponibili pentru efectuarea sarcinilor de serviciu, în funcție de volumul de activitate al instituției în vederea realizării scopului prezentei legi. Aplicarea acestui articol se va face cu respectarea unui număr de maximum 54 ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare.
  • Pe durata stării de alertă, pentru neîndeplinirea gravă a atribuțiilor de serviciu legate de măsurile prevăzute de prezenta lege, persoanele cu funcții de conducere din instituții și autorități publice pot fi suspendate sau demise din funcții, potrivit statutului profesional.
  • Instituțiile și autoritățile publice pot angaja personal fără concurs, în funcție de nevoile determinate de prevenirea și combaterea situației care a generat starea de alertă, pe durată determinată de 6 luni. Pe durata stării de alertă, prin derogare de la prevederile Codulului administrativ, numirile în funcțiile publice sau de înalt funcționar public pot fi făcute fără îndeplinirea condiției de a fi funcționar public sau, după caz, înalt funcționar public, pentru o durată determinată de 6 luni.
  • Pe durata stării de alertă, se interzice declararea, declanșarea sau desfășurarea conflictelor colective de muncă în unitățile sistemului energetic național, din unitățile operative de la sectoarele nucleare, din unitățile cu foc continuu, din unitățile sanitare și de asistență socială, de telecomunicații, ale radioului și televiziunii publice, din transporturile pe căile ferate, din unitățile care asigură transportul în comun și salubrizarea localităților, precum și aprovizionarea populației cu gaze, energie electrică, căldură și apă.
  • Termenele de preaviz prevăzute la art. 81 alin. (4) din Codul muncii nu încep să curgă, iar, dacă au început să curgă, se suspendă pe întreaga durată a stării de alertă, în cazul personalului încadrat în unități sanitare, de asistență socială, de asistență medico-socială și în instituțiile din domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale.