Locatarii, respectiv operatorii economici practicanți ai profesiilor liberale afectați de starea de urgență pot cere amânarea chiriei, potrivit unei legi publicate în Monitorul Oficial. Sunt anumite condiții și o procedură care trebuie îndeplinită. De precizat că amânarea nu înseamnă că nu se vor plăti acei bani. În caz contrar, intervine executarea silită.

Lege pentru amanarea platii chirieiFoto: Monitorul Oficial

În cazul persoanelor fizice, acestea trebuie să fi fost afectate direct sau indirect în perioada stării de urgență.

La operatorii economici, practicanți ai profesiilor liberale, entitățile juridice de drept privat, aceștia trebuie să fi avut activitatea întreruptă sau veniturile sau încasările să fi scăzut cu cel puțin 15% în luna martie 2020 față de media ultimului an calendaristic în perioada de aplicare a stării de urgență.

Plata chiriilor către locatori (cei care au pus la dispoziție spațiul) va fi efectuată de către organul fiscal teritorial competent, în contul acestora, la cererea locatarilor.

Care sunt pașii:

Se face o cerere - care poate fi depusă și prin poștă electronică la o adresă de e-mail care va fi afișată pe pagina de internet a fiecărui organ fiscal teritorial.

• Acesta va fi însoțită de contractul de locațiune între locator (cel care a dat spațiul spre închiriat) și locatar alături un act adițional între cei doi la contractul de locațiune, care va conține:

1. acordul părților pentru amânarea plății chiriei, durata perioadei de amânare a plății, suma aferentă acestei perioade

2. datele de identificare ale celor doi

3. datele contului bancar al locatorului în care urmează a se face plata de către organul fiscal

4. data semnării și cele două semnături.

• Orice fel de act al locatarului care dovedește imposibilitatea plății chiriei pe perioada specificată în actul adițional dintre cei doi.

• Pentru a beneficia, locatarii trebuie să pună la dispoziția organului fiscal orice fel de act justificativ care să arate că este în imposibilitatea plății chiriei în perioada specificată.

Pot face cerere de plată către operatorul fiscal teritorial competent, locatorii (cei care au dat spațiul în chirie) care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  • chiria lunară specificată în actul adițional dintre locator și locatar specificat este mai mică, cel mult egală cu chiria din februarie 2020.
  • valoarea maximă a chiriei lunare din actul adițional este de maximum 10.000 RON pentru operatorii economici pentru fiecare locație și maximum 2.000 RON pentru persoane fizice pentru o singură locație.

ATENȚIE: Locatarii care beneficiază de această facilitate sunt obligați să plătească chiriile lunare, a căror plată a fost amânată prin act adițional între locator și locatar, organului fiscal teritorial competent, care a plătit aceste chirii locatorului, eșalonat, în rate egale, după perioada în care plata a fost amânată, până la 31 decembrie 2020.

În cazul în care, locatarii nu își îndeplinesc obligația, organul fiscal teritorial competent procedează la executarea silită a creanțelor nerecuperate, conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Facilitățile se aplică în mod corespunzător pentru toată perioada stării de urgență, precum și pentru luna următoare celei în care a încetat starea de urgență.

În termen de 15 zile, ministerele trebuie să elaboreze proceduri de punere în aplicare.