Bugetul de stat a înregistrat un deficit de 2,48% din PIB (26,8 miliarde lei), în primele patru luni din acest an, comparativ cu 1,08% (11,4 miliarde lei) în aceeași perioadă a anului precedent, potrivit datelor Ministerului Finanțelor Publice (MFP). Pe fondul crizei și a unei măsuri din OUG 29/2020, veniturile fiscale sunt mai mici cu 2,8 miliarde lei. De precizat (legat de OUG 29/2020) că e vorba de o amânare a plătii taxelor de care multe firme au putut beneficia, dar acele sume ar urma să fie încasate din partea a doua a lunii iunie.

Ministerul Finantelor PubliceFoto: Hotnews

Pe total venituri, scăderea a fost de 1,3%, la 98,2 miliarde lei, în primele patru luni din acest an.

Veniturile fiscale s-au diminuat cu 5,6%, la 48,49 miliarde lei, din care (mentionăm cele mai importante scăderi):

 • Impozit pe profit, scădere de 8,2%, la 6,4 miliade lei
 • Impozite și taxe pe proprietate, scădere de 38,6%, la 2,27 miliarde lei
 • TVA, scădere de 18,8%, la 15,93 miliarde lei

Au existat și creșteri în zona veniturilor fiscale, respectiv la:

 • Impozitul pe salarii și venit de 7,9%, la 7,84 miliarde lei
 • Accize, de 12,5%, la 10,1 miliarde lei
 • Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital, de 5,5%, la 1,37 miliarde lei.

Cheltuielile (comparația e tot la 4 luni)

Cheltuielile au crescut la toate capitolele, cu excepția transferurilor intre unitati ale administratiei publice, în sumă nesemnificativă la nivel de buget de stat, de 458 milioane lei, având o scădere de 3,5%.

Cele mai importante creșteri de cheltuieli:

 • Cheltuielile de personal s-au majorat cu 6%, la 35 miliarde lei
 • Bunuri și servicii cu 19,5%, la 16,7 miliarde lei
 • Dobânzi cu 12,5%, la 6,5 miliarde lei
 • Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile cu 135%, la 201,3 milioane lei
 • Asistență socială (sunt incluse și pensiile), cu 17,2%, la 43,7 miliarde lei
 • Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, cu 18,8%, la 6,7 miliarde lei
 • Cheltuieli de capital cu 27,7%, la 5,58 miliarde lei

"Creșterea deficitul bugetar aferent primelor patru luni ale anului curent, comparativ cu cel înregistrat în perioada similară a anului trecut, este explicată în principal de evoluția nefavorabilă a încasărilor bugetare în lunile martie si aprilie ca urmare a amânarea plății unor obligații fiscale de către agenții economici pe perioada stării de urgență (11,1 mld. lei) și restituirile suplimentare de TVA de 3,11 mld. lei pentru susținerea lichidității în sectorul privat cu un impact semnificativ în martie, în timp ce în luna aprilie dinamica veniturilor a revenit în teritoriul pozitiv", spune Ministerul Finanțelor.

De asemenea, spune MFP, pe partea de cheltuieli, față de creșterea bugetară prin efectul legilor s-a înregistrat o creștere a cheltuielilor de investiții cu 3,15 mld. lei față de aceeași perioadă a anului precedent, precum și plăți cu caracter excepțional generate de epidemia COVID-19 de aproximativ 1,2 mld. lei.

Ce mai spun Finanțele vizavi de venituri:

Veniturile bugetului general consolidat au însumat 98,21 mld lei în primele patru luni ale anului 2020, în scădere cu 1,3% față de nivelul înregistrat în perioada similară a anului trecut, reflectând contracția încasărilor bugetare în martie (-25,1% an/an), ca urmare a facilităților fiscale acordate pentru susținerea economiei în contextul instituirii stării de urgență.

În luna aprilie veniturile totale au crescut cu 1,16 mld lei, respectiv 4,7%, susținute de dinamica veniturilor fiscale (impozit pe profit, impozit pe salarii și venit și accize) și sume primite de la UE în contul plăților efectuate.

Încasările din impozitul pe salarii și venit au înregistrat 7,85 mld lei în primele patru luni ale anului curent, cu 7,9% mai mari față de perioada similară a anului trecut. Această majorare a fost susținută de creșterea numărului de salariați cu 0,5% și a câștigului mediu brut la nivelul economiei cu 8,5% în perioada dec-mar 2020 comparativ cu perioada similară a anului precedent.

În structură, cea mai importantă categorie - încasările din impozitul pe salarii au crescut cu 3,1% în primele patru luni. După un avans însemnat în primele două luni, se remarcă o decelerare în martie-aprilie (datorată atât prorogării termenului de plată a impozitului pe venit, odată cu instituirea stării de urgență, cat și încetinirii câștigului salarial în economie la 6,7% în martie).

Contribuțiile de asigurări au înregistrat 36,24 mld lei în primele patru luni ale anului 2020 și prezintă o creștere de 1,1% față de nivelul înregistrat în perioada corespunzătoare a anului trecut. Similar evoluției veniturilor din impozitul pe venit, dinamica încasărilor din contribuții sociale a fost influențată de decelerarea fondului de salarii din economie.

Totodată, contribuțiile sociale au fost afectate de modificarea bazei de calcul a CAS și CASS datorată de salariații cu contract individual de muncă cu timp parțial și de prorogarea termenului de plată a declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice de la 15 martie 2020 la data de 25 mai 2020 inclusiv.

Prorogarea termenului de plată a condus la reducerea veniturilor din contribuții sociale în luna aprilie (-1,7%, an/an), încasările fiind cu 1,46 mld. lei mai reduse decât obligațiile fiscale declarate de către contribuabili.

Încasările din impozitul pe profit au însumat 6,46 mld lei în primele patru luni ale anului curent, în scădere cu 8,2% (-0,57 mld lei) față de perioada corespunzătoare a anului trecut.

Evoluția negativă este explicată de amânarea achitării unor obligații fiscale în lunile martie de către contribuabilii plătitori de impozit pe profit (OUG nr. 29/2020) și de bonificațiile de 5% pentru marii contribuabili, respectiv 10% pentru contribuabilii mici și mijlocii, acordate pentru plata la scadență a impozitului pe profit (OUG 33/2020, impact de 219 mil. lei). Totuși, acordarea bonificațiilor a condus la o dinamică pozitivă a veniturilor din impozitul pe

profit în aprilie, de 27,6% (an/an).

Încasările din TVA au înregistrat 15,94 mld lei în primele patru luni ale anului 2020, în scădere cu 18,8% față de nivelul înregistrat în perioada similară a anului trecut.

Veniturile din accize au însumat 10,15 mld lei în primele patru luni ale anului 2020, și prezintă un avans de 12,5% față de nivelul înregistrat în perioada similară a anului trecut.

Veniturile din accizele pentru produse energetice au scăzut în primele patru luni ale anului cu 9,6% an/an, în principal ca urmare a reducerii încasărilor în lunile martie (-10,9% an/an) și aprilie (-36,6%), de altfel așteptată în contextul instituirii stării de urgență. Veniturile din accizele pentru produsele din tutun au înregistrat în primele patru luni ale anului un avans semnificativ de 40,34% (an/an), susținut și de majorarea nivelului accizei la țigarete cu 4,2%.

Veniturile din taxele pe utilizarea bunurilor au înregistrat 1,97 mld lei, în creștere cu 50,6% comparativ cu primele patru luni ale anului 2019, inclusiv încasările din taxele pentru prelungirea unor licențe a frecvențelor radio (HG nr. 226/2020).

Veniturile nefiscale au înregistrat 7,36 mld lei în primele patru luni ale anului 2020, în creștere cu 7,0% față de încasările din aceeași perioadă a anului 2019. Dinamica pozitivă a veniturilor nefiscale a fost atenuată de scăderea încasărilor din luna aprilie.

Sumele rambursate de Uniunea Europeană în contul plăților efectuate și donații au totalizat 5,9 mld lei în primele patru luni ale anului 2020, în creștere cu 15,2% față de perioada similară a anului trecut.

Cum arată cheltuielile

Cheltuielile bugetului general consolidat în sumă de 125,03 mld lei au crescut în termeni nominali cu 12,7% față de aceeași perioadă a anului precedent. Exprimate ca procent din Produsul Intern Brut, cheltuielile au înregistrat o creștere cu 1,1 puncte procentuale de la 10,5% din PIB 2019 la 11,6% din PIB în 2020.

Majorarea cheltuielilor se datorează și măsurilor care au fost avute în vedere pentru combaterea epidemiei de COVID-19, respectiv a sumelor necesare finanțării în regim de urgență a cheltuielilor de gestionare a situației epidemiologice cauzate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pe de o parte, precum și a măsurilor cu caracter excepțional, în domeniul social și economic, pentru diminuarea efectelor negative asupra economiei cauzate de măsurile adoptate pentru limitarea infectării în rândul populației.

Astfel, doar în luna aprilie s-au plătit 312,0 mil lei pentru indemnizații acordate pe perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului, 95,9 mil lei pentru indemnizații acordate pentru alți profesioniștii, precum și pentru persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă care întrerup activitatea ca urmare a efectelor SARS-CoV-2, 0,2 mil lei pentru indemnizații acordate părinților pentru supravegherea copiilor pe perioada închiderii temporare a unităților de învățământ.

Mai multe detalii despre cheltuielile pe primele patru luni se găsesc în acest document.