Ordonanța de Urgență 92/2020, publicată în Monitorul Oficial la finalul lunii mai, prevedea, printre altele, acordarea unei sume de 2.500 lei pentru firmele care angajează vârstnici și tineri. Între timp, a fost publicată și procedura împreună cu documentele ce trebuie completate de angajatori. Mai întâi reamintim despre ce este vorba, apoi descriem prevederile procedurii.

Ordin pentru plata unei parti din salariu pentru tineri si varstniciFoto: Monitorul Oficial

Cele două componente ale acelei OUG (în legătură cu acest ordin):

1. Angajatorii care încadrează în muncă, până la 31 decembrie, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgență sau a stării de alertă, înregistrați ca șomeri în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.

2. Angajatorii care încadrează în muncă, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2020, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani înregistrați ca șomeri în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.

ATENȚIE: Angajatorii care vor opta pentru sprijin în vederea încadrării în muncă din categoriile mai sus-menționate vor fi obligați să mențină raporturile de muncă pentru o perioadă de încă 12 luni de la împlinirea celor 12 luni pentru care se asigură sprijin.

Angajatorii care încetează raporturile de muncă ale salariaților, anterior perioadelor pentru care sunt obligaţi să le mențină, vor restitui agențiilor pentru ocuparea forței de muncă, în totalitate, sumele încasate pentru fiecare persoană pentru care a încetat raportul de muncă, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la data încetării raporturilor de muncă.

Procedura pentru a beneficia

Angajatorii trebuie să încheie cu agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, în raza căreia își au sediul social, o convenție (documentul respectiv este în prima anexă a ordinului președintelui ANOFM despre care scriem acum).

Pentru ca această convenție să fie încheiată și depusă online, trebuie să fie însoțită de următoarele documente:

• declarație pe propria răspundere (face parte tot din Ordin – Anexa 3) – e legată de faptul că trebuie spus că nu e institutie publică sau că nu e vorba de faliment, dizolvare, lichidare, sau are activitatea suspendată din alte motive decât cele generate de COVID-19

• actul de identitate în copie

• actul în baza căruia au fost încadrați în muncă, în copie.

Dacă documentele nu sunt lizibile sau angajatorul nu le-a trimis pe toate, AJOFM va solicita angajatorului redepunerea acestora în 5 zile de la data primirii socilitării.

Sumele se acordă lunar, chiar și în perioada concediului de odihnă.

Angajatorii trebuie să depună, până la data de 25 a lunii următoare lunii pentru care solicită această sumă, prin mijloace electronice, un tabel (precum cel care face parte din Ordinul ANOFM – Anexa 4) care va fi însoțit de pontaj și statul de plată pentru luna respectivă, extras, în copie certificată de către angajator.

Dacă documentele nu sunt lizibile sau angajatorul nu le-a transmis pe toate, AJOFM va solicita redepunerea acestora în termen de 5 zile.

Sumele se acordă din bugetul pentru șomaj în 15 zile de la data de 1 a lunii următoare expirării termenului de depunere a documentelor necesare pentru verificarea și acordarea acestor sume.