Am putea vedea o contracție severă a economiei românești în al doilea trimestru, avertizează cei 9 corifei din Consiliul de Administrație al BNR, potrivit minutei ședinței de la finele lunii trecute. Evoluțiile negative din piața muncii s-ar putea accentua și ele din iunie, iar proiectele de legi vizând sectorul bancar sporesc incertitudinile privind funcționarea mecanismului de transmisie a politicii monetare, au mai spus membrii CA al BNR. Din minuta discuțiilor, HotNews.ro a sintetizat 8 mesaje care merită atenția noastră.

Mugur Isarescu, guvernatorul BNRFoto: Hotnews
  • 1. Oprirea pe scară largă a activității în numeroase sectoare economice începând cu a doua parte a lunii martie(...), fac probabilă o contracție severă a economiei românești în trimestrul II, implicând o schimbare bruscă a poziției ei ciclice, care, de la o valoare substanțial pozitivă este așteptată să cadă consistent în teritoriul negativ.
  • 2. Membrii Consiliului au semnalat și incertitudinile deosebit de mari asociate evoluțiilor de pe piața muncii, care au cunoscut o deteriorare subită la mijlocul lunii martie. Numărul de contracte de muncă încetate a crescut totuși recent, iar evoluția s-ar putea accentua începând cu 1 iunie, au avertizat unii membri ai Consiliului, inclusiv în contextul restrângerii sprijinului pentru șomaj tehnic la domenii în care se vor menține restricții. Cererea de forță de muncă va continua probabil să scadă în ansamblul său, pe orizontul scurt de timp, dar în condițiile unor evoluții neuniforme, chiar opuse ca sens la nivel inter-sectorial, relevante fiind intențiile de angajare anunțate în aprilie de companii din industria alimentară, comerțul cu bunuri de strictă necesitate, transportul de mărfuri și segmentul IT&C.
  • 3. Creșterea ușoară a IRCC în trimestrul II și caracteristicile acestui indice, dar și proiectele de acte normative vizând sectorul bancar aflate actualmente în diferite stadii de legiferare, sporesc însă incertitudinile privind funcționarea mecanismului de transmisie a politicii monetare în contextul crizei pandemice și a măsurilor asociate, au concluzionat membrii Consiliului.
  • 4. Rata de schimb leu/euro și-a atenuat fluctuațiile, sub influența relativei ameliorări a sentimentului pieței financiare internaționale, dar și pe fondul condițiilor lichidității de pe piața monetară și al diferențialului ratei dobânzii. Producerea de schimbări la nivelul acestor parametri sau o înrăutățire suplimentară a percepției asupra riscului asociat economiei și pieței financiare locale, antrenată de o potențială deteriorare mai severă a poziției fiscale și a perspectivei acesteia, ar fi însă de natură să reamplifice presiunile asupra ratei de schimb a leului, au atenționat mai mulți membri ai Consiliului, cu implicații adverse inclusiv asupra încrederii în moneda națională, a indicatorilor de vulnerabilitate externă, și în final asupra costurilor de finanțare și ritmului redresării economiei ulterior fazei de contracție.
  • 5. Influențe în sensul creșterii inflației ar putea veni și din condițiile meteorologice nefavorabile din primele luni ale anului – de natură a afecta performanțele agriculturii, implicit prețurile unor produse agro-alimentare –, precum și din comportamentul de stabilire a prețurilor al unor agenți economici. Totodată, evoluțiile de pe segmentul prețurilor administrate rămân incerte, în contextul liberalizării în perspectivă a pieței gazelor naturale și a celei a energiei electrice, dar și al implicațiilor potențiale ale cotațiilor de pe piețele de referință, în timp ce acuratețea IPC ar putea fi marcată pe termen foarte scurt de dificultățile de colectare a datelor statistice și de compilare a acestui indice.
  • 6. În contextul scenariului actual economia românească este așteptată să sufere o contracție semnificativă în anul curent, succedată de o redresare moderată în 2021, în condițiile în care declinul economic sever din trimestrul II 2020 va fi recuperat probabil parțial în intervalul următor și ceva mai gradual ulterior, pe fondul relaxării treptate a măsurilor restrictive asociate crizei pandemice.
  • 7. Viteza redresării în perspectivă apropiată a economiei și a componentelor majore ale cererii agregate este însă foarte dificil de anticipat, depinzând de restricțiile de mobilitate și de caracteristicile eliminării lor, implicit de evoluția pandemiei, care s-ar putea chiar reacutiza pe orizontul scurt de timp. În corelație cu acestea, determinantă pentru refacerea consumului privat este dinamica venitului disponibil real, dependentă la rândul ei de condițiile de pe piața muncii, dar și de costul datoriei bancare a populației și de evoluția inflației. Esențială este și încrederea consumatorilor, care ar putea fi afectată pe termen scurt de temerile populației legate de pandemie – în absența unui vaccin/tratament eficace –, dar și de cele privind viitorul locurilor de muncă și al veniturilor proprii, de natură să accentueze înclinația spre economisire și să conserve schimbările survenite recent în structura consumulu
  • 8. A fost evidențiată creșterea neobișnuit de amplă consemnată de deficitul bugetar în lunile recente, sub impactul crizei pandemice și al măsurilor asociate, evoluție îngrijorătoare inclusiv din perspectiva dificultăților și costurilor de finanțare, dar și a impactului potențial asupra execuției bugetare din anii viitori, mai ales în contextul calendarului electoral și al prevederilor noii legi a pensiilor. S-a argumentat din nou în favoarea unei corecții bugetare bine calibrate, concentrată asupra cheltuielilor curente, care să minimizeze efectele adverse asupra redresării economiei și a potențialului ei de creștere pe termen mediu, și care să prevină totodată o agravare a dezechilibrului intern și a celui extern.