Au apărut câteva noutăți pe zona protecției sociale, care includ anumite proceduri de simplificare, dar și extinderea unor drepturi, cum ar fi pe partea de creștere a copilului. Este vorba despre o Ordonanță de urgență (97/2020) publicată săptămâna trecută în Monitorul Oficial. Consultantul fiscal Adrian Bența a explicat principalele prevederi ale acelui act normativ.

Adrian Benta, consultant fiscalFoto: Hotnews

Foarte pe scurt:

  • Cei care sunt în concediu pentru creșterea copilului și nu au venituri din cauza restricțiilor, vor beneficia de indemnizație
  • Stimulentul de reinserție se acordă chiar dacă copilul a depășit 2 ani
  • Dosarele pentru pensionare și pentru acordarea indemnizației pentru șomaj, se pot depune online dacă persoana își dă consimțământul scris.

“Persoanele care la data de 13 iunie 2020 sunt în concediul pentru creșterea copilului sau beneficiază de indemnizația de reinserție în câmpul muncii, și se află în situația de imposibilitatea realizării de venituri, deoarece se mențin restricțiile generate de pandemia de coronavirus, beneficiază de prelungirea perioadei de acordare a acestor drepturi până la ridicarea tuturor restricțiilor, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2020”, spune Bența.

  • Persoanele îndreptățite trimit prin poșta electronică la Agențiile pentru plăți și inspecție socială, o cerere însoțită de o adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că sunt restricții în domeniul de activitate.
  • Dacă se dorește prelungirea concediului pentru creșterea copilului, persoana fizică va depune și acordul scris al angajatorului.

Dacă persoanele îndreptățite la prelungirea acordării drepturilor amintite anterior realizează venituri din activități independente, din drepturi de proprietate intelectuală sau din activități agricole, silvicultură și piscicultură, iar aceste activități sunt în domeniu cu activitate restricționată de către autorități, cererea de prelungire a acordării drepturilor va fi însoțită de o declarație pe propria răspundere că activitatea se desfășoară în domenii supuse restricțiilor de activitate.

Ordonanța mai prevede că, prin derogare de la prevederile existente, se beneficiază de stimulentul de reinserție pe întreaga durată de menținere a restricțiilor, chiar dacă copilul a împlinit vârsta de 2 ani sau de 4 ani, pentru copilul cu dizabilități.

Dosarele pentru pensionare, respectiv pentru acordarea indemnizației pentru șomaj, se pot depune în format electronic dacă persoana fizică își dă consimțământul scris.

În cazuri excepționale, spune Bența, instituțiile abilitate pot solicita prezentarea persoanei fizice la sediul instituției.

  • Ordonanța menționează aceste situații excepționale, respectiv identificarea unor inadvertențe, documentele nu sunt complete sau nu sunt lizibile. În aceste cazuri excepționale, termenul de soluționare a cererii se prelungește cu 10 zile peste termenul legal.

O altă prevedere: se acordă ajutor de deces și persoanei fizice ce a decedat în perioada efectuării concediului de creșterea copilului sau când persoana se afla în concediu pentru creșterea copilului și a decedat un membru al familiei.