Potrivit datelor furnizate luni de Banca Națională, contul curent al balanței de plăți a avut după primele 4 luni un deficit de 1,78 miliarde de euro, comparativ cu cele 2,25 miliarde din primele 4 luni de anul trecut. Balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 880 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 465 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un excedent mai mare cu 427 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 464 milioane euro, mai arată datele BNR.

De asemenea, investiţiile directe ale nerezidenţilor au însumat valoarea netă negativă de 454 milioane euro (comparativ cu o valoare netă pozitivă de 2,16 mld. euro în perioada ianuarie – aprilie 2019), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 33 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 487 milioane euro.

În perioada ianuarie – aprilie 2020, datoria externă totală a crescut cu 683 milioane euro. Datoria externă pe termen lung a însumat 73,27 mld.euro la 30 aprilie 2020 (68,8 % din totalul datoriei externe). Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 aprilie 2020 nivelul de 33,28 mld. euro (31,2% din totalul datoriei externe).

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 aprilie 2020 a fost de 72,1%, comparativ cu 73,8% la 31 decembrie 2019.