Pe adresa redacției au primit unele întrebări referitoare la Declarația Unică cu privire la recuperarea banilor după aplicarea bonificației. De asemenea, le-am văzut și în spațiul public în diferite forme pe unele grupuri. Pe marginea acestora, HotNews.ro a discutat cu Romulus Badea, Tax Partner la Soter&Partners.

Romulus BadeaFoto: Romulus Badea/arhiva personala

1. Persoana fizica X a depus declarația unică anterior noului formular și a și plătit atunci. Acum face rectificativa pentru bonificatii. Cum procedează pentru recuperarea banilor?

Romulus Badea: Surplusul constatat în urma acordării bonificațiilor va putea fi compensat sau restituit, în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală.

Compensarerea se face cu obligații datorate aceluiași buget, urmând ca, din diferența rămasă să fie compensate obligațiile datorate altor bugete, dacă este cazul. Compensarea se constată de catre organul fiscal competent, la cererea contribuabilului sau din oficiu.

Cum se recuperează banii de la ANAF

Pentru recuperarea surplusului, contribuabilul va trebui să depună o cerere de restituire la organul fiscal în a cărui rază teritorială își are domiciliul fiscal.

Cererea de restituire trebuie să cuprindă numele solicitantului, codul numeric personal, adresa de domiciliu, suma și natura sumei plătite în plus, codul IBAN aferent contului în care se solicită restituirea, banca la care este deschis contul în care se solicită restituirea sumei și motivul pentru care se solicită restituirea taxei.

De asemenea, cererea de restituire trebuie însoțită de o copie a documentului care atestă plata făcută în plus de către contribuabil, de o copie a declarației unice prin care se acordă bonificațiile, precum și de o copie a dovezii depunerii declarației unice.

2. Persoana X a depus declarația unică anterior și a și plătit atunci. Între timp, la rectificativă mai declară niște sume în plus. Cum aplică bonificația?

Romulus Badea: Presupunând că obligatia fiscală suplimentara datorata pentru anul 2019 este stinsă prin plata până la data de 30 iunie 2020, bonificatiile de plata vor fi aplicate asupra obligatiilor fiscale determinate în urma depunerii declarației rectificative. Obligatiile fiscale finale de plată se vor determina prin diminuarea obligațiilor fiscale datorate cu valoarea bonificațiilor.

3. În cazul dividendelor: a fost făcută declarația cu estimarea sumei, a fost depășit plafonul pentru plata CASS. Acum depune rectificativă. Daca au plătit deja, cum recuperează banii? Face omul cerere de compensare sau se compensează automat?

Romulus Badea: În cazul unui contribuabil care a estimat inițial că în anul 2019 va realiza venituri din dividende, a căror valoare cumulată depășește plafonul de 12 salarii minime brute (pentru anul 2019, plafonul aplicabil fiind de 24.960 RON) și a plătit în avans CASS datorată pentru anul 2019, ulterior constatând că suma dividendelor nu depășește plafonul mai sus menționat, atunci surplusul constatat în urma depunerii unei declarații rectificative poate fi ori compensat, ori restituit, în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală. Mărimea acestui surplus depinde de calitatea de asigurat a contribuabilului. Dacă este asigurat în calitate de salariat, de exemplu, atunci poate recupera întreaga sumă plătită pentru CASS. Dacă nu este asigurat, atunci poate recupera ceea ce depășește contribuția aferentă pentru 6 salarii minime (contributia minimă pentru a fi asigurat în sistemul public de sănătate).

Pentru restituirea sumei plătite în plus, contribuabilul va trebui să depună o cerere de restituire la organul fiscal în a cărui raza teritorială își are domiciliul fiscal.

În ceea ce priveste compensarea, surplusul determinat în urma depunerii declaratiei unice rectificative se compensează cu obligatii datorate aceluiași buget, urmand ca din diferența rămasă să fie compensate obligatiile datorate altor bugete, dacă este cazul. Compensarea se constată de către organul fiscal competent, la cererea contribuabilului sau din oficiu.