​În Camera Deputaților există un proiect de lege de modificare a dialogului social, aceasta fiind cameră decizională. De precizat că a fost respins de Senat. Coaliția pentru Dezvoltarea României (CDR) din care fac parte, printre altele, camere de comerț și patronate, susține că dezbaterile nu trebuie făcute în grabă, acest proiect riscând să aducă o perturbare suplimentară a pieței muncii. Pe de altă parte, sindicalișii, în cazul de față Cartel Alfa, acuză că CDR face presiuni pentru nemodificarea legii dialogului social, fiind numită drept „o structură de lobby a ambasadelor și a capitalului internațional”.

Sindicate contra companiiFoto: Pixabay

Foarte pe scurt:

  • CDR spune că procesul de modificare a legii dialogului social trebuie să urmeze toate etapele procesului legislativ
  • CDR: graba cu care se dorește adoptarea unui proiect de modificare a legii dialogului social este nejustificată.
  • Cartel Alfa: CDR nu este altceva decât un grup de presiune în interesul membrilor pentru promovarea propriilor afaceri
  • Cartel Alfa: CDR are o structură incertă, unică la nivel internațional și nu are statut de partener social

Coaliția pentru Dezvoltarea României susține că discuțiile avute în trecut referitoare la acest proiect au dus la concluzia clară că este nevoie de timp, de o analiză detaliată și de dezbateri deschise, pentru a identifica soluția care să permită realizarea unui dialog social eficient și constructiv în România.

“La acel moment nu s-a ajuns la un consens între partenerii sociali, iar reluarea în graba a acestor dezbateri riscă să ducă la tensiuni care trebuie evitate, în special în acest context dificil. În prezent prioritatea trebuie să fie găsirea de soluții care să permită asigurarea stabilității și păstrarea locurilor de muncă”, spune CDR.

Instituția consideră că procesul de modificare a legii dialogului social trebuie să urmeze toate etapele procesului legislativ.

Mai mult în multe dintre aspectele prevăzute în proiect și Consiliul Concurenței trebuie să exprime o opinie.

“De asemenea, este foarte important ca discuțiile pe legea dialogului social să aibă loc ulterior corectării modului defectuos în care sunt definite în prezent sectoarele de activitate, deoarece în momentul de față avem sectoare de activitate care conțin industrii complet diferite, care se confruntă cu realități și particularități atât de diferite, încât este absolut imposibil de realizat un dialog real, concret și eficient la nivelul respectivului sector de activitate. Practica arată că acolo unde sectoarele sunt corect definite, există și un dialog social eficient”, spune CDR.

Organizația susține că graba cu care se dorește adoptarea unui proiect de modificare a legii dialogului social este nejustificată.

Proiectul, în forma discutată la Camera Deputaților, instituie un dezechilibru major între partenerii sociali și conține prevederi care anulează de facto conceptul de dialog social constructiv și echilibrat.

• Proiectul a primit aviz nefavorabil de la Consiliul Economic și Social.

CDR solicită Parlamentului României și Guvernului să nu adopte aceste modificări în grabă, fără o amplă consultare cu toate părțile implicate.

„Cartel ALFA” face acuzații: presiuni, șantaj.

„Confederația Națională Sindicală “Cartel ALFA” își exprimă public îngrijorarea față de presiunile pe care o structură de lobby a ambasadelor și a capitalului internațional le face asupra Parlamentului, pentru nemodificarea legii dialogului social”, susține organizația sindicalăîntr-o scrisoare deschisă adresată Parlamentului.

Potrivit acesteia, Coaliția pentru Dezvoltarea României (CDR), “la adăpostul unei denumiri care transmite în mod fals ideea de “binefacere” pentru România, nu este altceva decât un grup de presiune în interesul membrilor pentru promovarea propriilor afaceri, pentru menținerea condițiilor favorabile în vederea conservării sau maximizării profiturilor și drepturile companiilor lor, în detrimentul drepturilor lucrătorilor din România”.

• Știm că printre membrii CDR se numără Consiliul Investitorilor Străini, Camerele de comerț româno-germană, româno-britanică, franceză, americană (AmCham), ambasade.

• Presiunile pe care această organizație le face asupra guvernelor și Parlamentului României sunt strict în interes propriu, nu în interesul național, așa cum pretinde.

• CDR are o structură incertă, unică la nivel internațional, în care ambasadele sunt membri asociați împreună cu reprezentanții marelui capital și camere de comerț bilaterale. Aceasta nu are statut de partener social în România.

În ceea ce privește afirmațiile CDR, Cartel Alfa a preluat citate din comunicatul CDR pe care încearcă să le demonteze.

Întreaga scrisoare deschisă o puteți vedea aici. Redăm mai jos doar câteva dintre afirmațiile sindicaliștilor.

“Discuțiile avute în trecut pe acest Proiect au dus la concluzia clară că este nevoie de timp” - Sunt deja aproape zece ani de la modificarea abuzivă a legislației muncii din 2011, fără niciun fel de dialog social, fără dezbatere, inclusiv fără a parcurge procedura parlamentară, pentru că a fost adoptată prin asumare a guvernului. Între timp, numeroase studii arată consecințele negative ale acestei legislații, încălcarea convențiilor OIM privind dreptul la asociere și negociere colectivă, și inclusiv Recomandările de țară ale Comisiei UE includ în ultimii trei ani solicitarea de a modificare a legii dialogului social pentru a remedia dezechilibrele și pentru a debloca negocierile colective. Doar privitor la actualul proiect legislativ au avut loc peste 30 de întâlniri în Parlament. În consecință, nu de timp este nevoie, ci de voință politică.

“Nu s-a ajuns la un consens între partenerii sociali” - Pretextul lipsei de consens a fost folosit pentru a bloca orice propunere de modificare a cadrului legislativ din 2011 până în prezent. Principiul lipsei de consens nu poate fi folosit atunci când una dintre părțile care ar trebui să participe la realizarea consensului refuză sistematic acest lucru. Considerăm că trebuie aplicat principiul european potrivit cărora, dacă partenerii sociali refuză reglementarea prin acord bipartit a unei chestiuni, nu ajung la o înțelegere sau acest proces se prelungește nejustificat, atunci intervine legiuitorul, prin intermediul unei directive.

“legea dialogului social să aibă loc ulterior corectării modului defectuos în care sunt definite în prezent sectoarele de activitate” - Cele două lucruri sunt distincte. Chiar dacă sectoarele au nevoie de redefinire, acest proces se poate desfășura în paralel sau ulterior modificării legii dialogului social.

“Coaliția pentru Dezvoltarea României consideră că unul dintre pilonii de bază ai competitivității economiei României îl constituie piața muncii” - Este o afirmație corectă, iar în forma ei completă sună așa: “competitivitatea economiei României o constituie piața muncii ieftină, intens exploatabilă, cu lucrători fără drepturi și lipsiți de protecție”

Cartel Alfa încheie spunând: „Considerăm că a ceda acestor presiuni din partea unor organizații de lobby care acționează interesat și a accepta șantajul acestora privind “păstrarea locurilor de muncă” - care n-are nicio legătură cu acest proiect de lege – înseamnă să puneți în mod oficial pecetea de “colonie” aplicată României și să ratăm încă odată ocazia de a construi, pas cu pas, ieșirea din modelul perdant de subdezvoltare a României, prin “avantajul” forței de muncă ieftine și lipsite de drepturi, ușor exploatabilă”.