​Persoanele care au solicitat alocarea unui cont de raportor trebuie să contacteze Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) și să solicite parolele. Mulți antreprenori doresc să scoată, ca dividende, în numerar, sume mai mari de 10.000 de euro (reglare casă), în această perioadă, și sunt stresați pentru că nu au primit de la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) contul de raportor pentru care au aplicat chiar de pe 31 ianuarie.

Parolele pentru conturile de raportor trebuie ceruteFoto: Pixabay

Problema a fost, și încă este, modul de interpretare a legii (mulți spun că Directiva a fost transpusă prost în legislația românească). Astfel, instituția s-a blocat la un moment dat, chiar la început, pentru că au început să trimită persoane desemnate în vederea acelor conturi multe tipuri de comercianți, saloane de înfrumusețare, activități sportive etc. Acestea nu trebuiau să ceară așa ceva, conform declarațiilor de la acea vreme, nefiind entități raportoare, așa cum prevede legea. Surse din instituție spun că lucrează o singură persoană la aceste cereri, respectiv la verificarea documentelor, mai rămânând vreo 20.000 – 25.000.

Ne-am adresat oficial instituției pentru lămuriri.

Ni s-a spus că legea se aplică pentru (practic au citat legea):

• instituţiile de credit persoane juridice române şi sucursalele instituţiilor de credit persoane juridice străine;

• instituţiile financiare persoane juridice române şi sucursalele instituţiilor financiare persoane juridice străine;

• administratorii de fonduri de pensii private, în nume propriu şi pentru fondurile de pensii private pe care le administrează, cu excepţia caselor de pensii ocupaţionale profesionale;

• furnizorii de servicii de jocuri de noroc;

• auditorii, experţii contabili şi contabilii autorizaţi, cenzorii, persoanele care acordă consultanţă fiscală, financiară, de afaceri sau contabilă;

• notarii publici, avocaţii, executorii judecătoreşti şi alte persoane care exercită profesii juridice liberale, în cazul în care acordă asistenţă pentru întocmirea sau perfectarea de operaţiuni pentru clienţii lor privind cumpărarea ori vânzarea de bunuri imobile, acţiuni sau părţi sociale ori elemente ale fondului de comerţ, administrarea instrumentelor financiare, valorilor mobiliare sau a altor bunuri ale clienţilor, operaţiuni sau tranzacţii care implică o sumă de bani sau un transfer de proprietate, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, funcţionării sau administrării unei societăţi; constituirea, administrarea ori conduc în măsura în care efectuează tranzacţii în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, erea unor astfel de societăţi, organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare sau a altor structuri similare, precum şi în cazul în care participă în numele sau pentru clienţii lor în orice operaţiune cu caracter financiar ori vizând bunuri imobile;

• furnizorii de servicii pentru societăţi sau fiducii, alţii decât cei prevăzuţi la lit. e) şi f);

• agenţii imobiliari;

• alte entităţi şi persoane fizice care comercializează, în calitate de profesionişti, bunuri sau prestează servicii, în măsura în care efectuează tranzacţii în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se execută printr-o singură operaţiune sau prin mai multe operaţiuni care au o legătură între ele”.

Tot Oficiul ne-a spus că persoanele care au solicitat alocarea unui cont de raportor trebuie să contacteze Oficiul și să solicite parolele.

Entităţile raportoare au obligaţia de a raporta către Oficiu tranzacțiile cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro. Dar, în situaţia în care tranzacţiile sunt derulate prin intermediul unei instituţii de credit sau financiare, obligaţia de raportare revine acesteia, cu excepţia operaţiunilor din activitatea de remitere de bani. Pentru acestea din urmă vor fi transmise Oficiului rapoarte privind transferurile de fonduri a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 2.000 euro.