Multe persoane vor să-și ridice banii după ce depun declarația unică rectificativă. Există două articole în Codul de procedură fiscală care trimit la modul prin care poți recupera banii respectivi: unul se referă la compensare, iar celălalt la restituire. Ne-am adresat Fiscului cu întrebări pe temă. Răspunsurile au fost, bineînțeles, tehnice și tot ce au spus a fost să citim acele două articole despre care știm cu toții deja.

Declaratia Unica 2020Foto: ANAF - Facebook

Cum se recuperează banii

Pe înțelesul omului a răspuns zilele trecute un expert în fiscalitate, respectiv Romulus Badea de la Soter&Partners:

Pentru recuperarea surplusului, contribuabilul va trebui să depună o cerere de restituire la organul fiscal în a cărui rază teritorială își are domiciliul fiscal.

Cererea de restituire trebuie să cuprindă numele solicitantului, codul numeric personal, adresa de domiciliu, suma și natura sumei plătite în plus, codul IBAN aferent contului în care se solicită restituirea, banca la care este deschis contul în care se solicită restituirea sumei și motivul pentru care se solicită restituirea taxei.

De asemenea, cererea de restituire trebuie însoțită de o copie a documentului care atestă plata făcută în plus de către contribuabil, de o copie a declarației unice prin care se acordă bonificațiile, precum și de o copie a dovezii depunerii declarației unice.

Răspunsurile ANAF la întrebările sosite pe adresa redacției

1. Persoana fizica X a depus declarația unică anterior noului formular și a și plătit atunci. Acum face rectificativa pentru bonificatii. Cum procedează pentru recuperarea banilor?

ANAF: Contribuabilii care au depus Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice - capitolul I. Date privind veniturile realizate, pentru veniturile realizate în anul 2019, indiferent de modalitatea de depunere, fără acordarea bonificaţiilor, pot beneficia de acestea, prin depunerea unei declaraţii rectificative până la data de 30 iunie 2020 inclusiv, cu respectarea condiţiilor prevăzute pentru acordarea acestor bonificaţii, astfel cum reise din prevederile art. II alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale.

Totodată, potrivit alin. (7) al aceluiaşi articol, în cazul în care plata obligaţiilor fiscale anuale datorate pentru anul 2019 a fost efectuată până la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă sau ulterior acestei date, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2020 inclusiv, aceasta se ia în considerare pentru acordarea bonificaţiilor.

Pentru sumele achitate în plus faţă de obligaţiile fiscale de plată aferente anului 2019 se aplică în mod corespunzător prevederile art. 167 (compensare) sau 168 (restituiri de sume), după caz, din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Persoana X a depus declarația unică anterior și a și plătit atunci. Între timp, la rectificativă mai declară niște sume în plus. Cum aplică bonificația?

ANAF: Bonificaţia se aplică la noua sumă datorată rezultată în urma rectificării.

3. În cazul dividendelor: a fost făcută declarația cu estimarea sumei, a fost depășit plafonul pentru plata CASS. Acum depune rectificativă. Daca au plătit deja, cum recuperează banii? Face omul cerere de compensare sau se compensează automat?

ANAF: Menţionăm prevederile art. 170 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora persoanele fizice care realizează venituri prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) -- h) din Codul fiscal, din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate, dacă estimează pentru anul curent venituri a căror valoare cumulată este cel puţin egală cu 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere ai Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice - Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România şi contribuţiile sociale datorate.

Totodată, potrivit art. 174 alin. (18) din Codul fiscal, în cazul în care persoanele fizice aflate în situaţia prevăzută la art. 170 alin. (1) realizează un venit net anual cumulat sub nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, iar în anul fiscal precedent nu au avut calitatea de salariat şi nu s-au încadrat în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate prevăzute la art. 154 alin. (1), acestea datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate la o bază de calcul echivalentă cu 6 salarii minime brute pe ţară şi depun Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice - Capitolul I. Date privind veniturile realizate.

Potrivit art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modifi­carea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, termenul pentru depunerea declaraţiei unice se prorogă până la data de 30 iunie 2020 inclusiv.

De asemenea, în cazul în care există sume achitate în plus faţă de obligaţiile fis­cale de plată aferente anului 2019 se aplică în mod corespunzător prevederile art. 167 (compensare) sau 168 (restituiri de sume), după caz, din Legea nr. 207/2015 privind Co­dul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, aşa cum am precizat şi în răspunsul pentru întrebarea nr. 1.

Citește și:

Declarația Unică și recuperarea banilor: Trei răspunsuri la unele întrebări sosite pe adresa redacției. Răspunde Romulus Badea (Soter&Partners)

Răspunsurile ANAF la 10 întrebări despre Declarația unică și modul de completare