După ce autoritățile au anunțat săptămâna trecută că au adoptat o ordonanță de urgență privind posibilitatea amânării taxelor până pe 25 octombrie, pe ordinea de zi de joi se află același document, modificat, pentru că mai conținea și alte prevederi pe lângă asta. Ar trebui, în teorie, ca după ce va fi adoptată, să fie trimisă de urgență la Monitorul oficial pentru că astăzi suntem de 25 iunie, iar de pe 26 ar urma să se plătească dobânzi și penalități de întârziere.

Sedinta de GuvernFoto: Guvern

Ordonanța de urgenta prevede masuri fiscale privind plajele, sectorul HORECA, și amânarea plății taxelor.

Foarte pe scurt:

  • Cei care închiriază plaje vor beneficia, doar pentru sezonul estival 2020, de scutirea de la plata tranșei a doua, pentru contractele de închiriere.
  • Plata taxelor va putea fi amânată până pe 25 octombrie.
  • Sectorul HORECA va fi scutit de impozitul specific pentru 90 de zile.
  • Vor fi scutite de TVA cu drept de deducere livrările de măști de protecție individuale și ventilatoare medicale pentru terapie intensivă.

O noutate: facilitate pentru cei care închiriază plaje

Cei care închiriază plaje vor beneficia, doar pentru sezonul estival 2020, de scutirea de la plata tranșei a doua, pentru contractele de închiriere care prevăd trei tranșe de plată, respectiv diminuarea tranșei a doua de plată, în echivalent reprezentând 30% din valoarea totală a contractului, pentru contractele care prevăd plata în doua transe.

Diferența, rămasă de achitat din contravaloarea contractului de închiriere aferent anului 2020 se reține în integralitate de către Administrația Națională Apele Române prin Administrația Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral.

Sectorul Horeca ar urma să fie scutit de impozitul specific pentru 90 de zile

Pentru aplicare, aceștia recalculează impozitul specific stabilit potrivit Legii nr.170/2016, aferent anului 2020, prin împărțirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice și înmulțirea valorii rezultate cu diferența dintre numărul de 365 zile calendaristice și numărul de 90 zile calendaristice.

Vor trebui să scadă și perioada în care au întrerupt activitatea, total sau parțial, din cauza stării de urgență (asta se aplică celor care intră sub incidența prevederilor art. IX din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.48/2020).

  • Proiectul mai prevede rezolvarea unei probleme tehnice privind bonificațiile aferente trimestrelor II și III la impozitul pe profit și pentru microîntreprinderi.
  • De asemenea, vor fi scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere livrările de măști de protecție individuale și ventilatoare medicale pentru terapie intensivă, necesare pentru constituirea rescEU – rezerva de capacități a Uniunii Europene, efectuate către instituțiile publice responsabile cu constituirea acestei rezerve, până la data de 1 octombrie 2020.

Furnizorul justifică scutirea de TVA cu declarația pe propria răspundere cu privire la destinația bunurilor, pusă la dispoziția sa de instituția beneficiară, cel târziu la momentul livrării.

  • Vor fi scutite de taxa pe valoarea adăugată importurile și achizițiile intracomunitare de măști de protecție individuale și ventilatoare medicale pentru terapie intensivă, efectuate de către instituțiile publice responsabile, pentru constituirea rescEU – rezerva de capacități a Uniunii Europene, până la data de 1 octombrie 2020. Scutirea de TVA pentru importul de bunuri se aplică pe baza declarației pe propria răspundere a instituției beneficiare, care se depune la organul vamal competent la momentul importului.

Citește și:

Autoritățile dau emoții antreprenorilor: suntem pe 24 iunie, iar OUG de amânare a plății taxelor cu noua dată încă nu a fost publicată în Monitorul oficial