​Termenul limită pentru depunerea Declarației unice este astăzi – 30 iunie. De când a apărut Ordonanța cu acest termen și ordinul prin care a apărut noua variantă a formularului (prin care se acordă și bonificații), acesta s-a modificat de câteva ori. Ultima variantă este cea din data de 26 iunie (click pentru a descărca).

Declaratia Unica 2020Foto: ANAF - Facebook

Deși se adresează persoanelor fizice, acest formular nu este deloc prietenos în acest an. Ar fi trebuit, în teorie, să poată fi ușor de completat de oricine. Apariția sa a generat o serie de situații. Astfel, sunt multe moduri de completare a declarației în funcție de fiecare situație.

ANAF a încercat să-i ajute printr-o sesiune online pe Facebook dar, cum se poate vedea, tot au rămas întrebări care nu și-au găsit răspunsurile. Astfel, mulți nu reușesc s-o completeze fără ajutor.

Am încercat să venim cu un Ghid de completare a Declarației Unice, realizat cu ajutorul consultantului fiscal Cornel Grama: Cum completezi Declarația unică - GHID VIDEO.

Declarația unicã se utilizeazã atât pentru declararea venitului realizat și definitivarea impozitului anual pe venit și a contribuțiilor sociale datorate pentru anul 2019, cât și pentru estimarea obligațiilor datorate pentru anul 2020.

Declarația unicã se depune de cãtre persoanele fizice care realizeazã, individual sau într-o formã de asociere, venituri/pierderi din:

• activitãți independente

• drepturi de proprietate intelectualã, cu excepția contribuabililor pentru care impozitul se reține la sursã

• cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din arendã

• activitãți agricole

• pisciculturã și/sau silviculturã

• transferul titlurilor de valoare, precum și venituri din alte surse (de exemplu: câștiguri din transferul de monedã virtualã sau venituri impozabile ca urmare a cesiunii de creanțã).

Declarația unicã se depune și de cãtre persoanele fizice rezidente care realizeazã venituri din strãinãtate, supuse impozitãrii în România (de exemplu: venituri din activitãți independente, venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectualã, venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din activitãți agricole, pisciculturã, silviculturã, venituri sub formã de dividende, venituri sub formã de dobânzi, venituri din premii, venituri din jocuri de noroc, câștiguri din transferul titlurilor de valoare etc.).

Nedepunerea se sancționează cu amendă de la 50 la 500 lei.