Autoritățile ar putea adopta un proiect privind înființarea Programului IMM leasing de echipamente și utilaje”, prin care beneficiarii pot achiziționa active noi sau second-hand, conform unui proiect publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice (MFP). Nu există momentan un plafon, pentru că ar trebui adoptat ulterior printr-o Hotărâre de Guvern, dar din declarațiile unuia dintre reprezentanții FNGCIMM ar fi vorba de 1,5 miliarde lei.

Ministerul Finantelor PubliceFoto: Hotnews

Proiect:Programul IMM leasing de echipamente și utilaje (click pentru a deschide)

Ministerul Finanţelor Publice va garanta, prin FNGCIMM:

• maximum 80% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi alte cheltuieli aferente finantării garantate, pentru achizitia de echipamente IT si tehnologia informatiei în cadrul unei operațiuni de leasing financiar;

• maximum 60% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi alte cheltuieli aferente finantării garantate, pentru achizitia de utilaje si echipamente tehnologice în cadrul unei operațiuni de leasing financiar;

Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilităţi este de 5.000.000 lei.

Durata maximă a perioadei de leasing este de 72 de luni, cu posibilitatea acordării de perioade de grație cu durata cuprinsă între 3 și 12 luni.

Avansul achitat de utilizator este de maximum 20% din valoarea de achiziție a bunului finanțat, exclusiv TVA.

Valoarea reziduală este cuprinsă între 1% și maximum 20% din valoarea de achiziție a bunului finanțat exclusiv TVA și poate fi achitată la încheierea perioadei de leasing sau poate fi inclusa în rate, pe parcursul derularii contractului.

Garanţia de stat va fi garantată cu ipoteca legală mobiliară asupra echipamentelor, utilajelor si bunurilor mobile aflate în proprietatea finanțatorului, care fac obiectul finanțării de tip leasing, în baza contractului de garantare. Operaţiunile de înscriere, modificare şi radiere se efectuează de către finanțator.

Finanțatorii pot constitui garanții accesorii finanțării garantate, altele decât ipoteca legală mobiliară asupra echipamentelor, utilajelor si bunurilor mobile care fac obiectul finanțării de tip leasing, în conformitate cu normele și procedurile proprii de finanțare ale acestora.

Sectoarele vizate:

• agricultura, silvicultura si pescuit;

• industria extractivă;

• industria prelucrătoare, cu excepția fabricării produselor din tutun și a fabricării băuturilor, altele decât vinul și berea;

• construcțiile;

• activitățile de poștă și curier;

• hoteluri și restaurante;

• activitățile de editare;

• activități de servicii în tehnologia informației și activitățile de servicii informatice;

• activități de cercetare-dezvoltare;

• sănătate și asistență socială.