Ministerul Finanțelor Publice, care este acum autoritate publică în Contractul de parteneriat public-privat pentru reconversia funcțională a amplasamentului “Centrul Dâmbovița”, va da către Ministerul Dezvoltării atribuțiile în privința acestui proiect (momentan este doar o propunere a MFP). Asta pentru că Finanțele se pare că, printre altele, nu dețin documentele în original privind contractul și actul adițional negociate și semnate, ba chiar nu dețin deloc anumite documente conexe.

Ministerul FinantelorFoto: Ministerul Finantelor Publice

Ministerul Finanțelor se ocupă de proiect din 2016, după ce a preluat anumite documente de la Departamentul pentru Investiții Străine și Parteneriat Public-Privat.

Anterior, autoritățile publice care au gestionat contractul au fost Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței (2003 -2005), Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului (2006), Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (2011 – 2014).

Conform MFP, contractul, în forma negociată, așa cum a fost transmis Ministerului Finanțelor Publice, nu conţine toate atributele unui contract de parteneriat public –privat, conform bunelor practici în domeniu, în mod special prin lipsa identificării documentelor de fundamentare (modele financiare, matrici de riscuri cuantificabile, respectarea principiului de echitate în repartizarea membrilor în Consiliul de Administraţie al Companiei de Proiect, etc).

Ministerul Finanțelor Publice a preluat responsabilitatea gestionării proiectului, fără preluarea calităţii de acţionar/asociat în numele statului la Compania de Proiect.

Pe de altă parte, spune MFP, Compania Națională de Investiții, conform contractului şi actului statutar al Companiei de Proiect, este mandatată în numele statului pentru reprezentare în cadrul Companiei de Proiect (cu un reprezentant în cadrul Consiliului de Administraţiei al Companiei de Proiect), aceste documente fiind asumate şi aplicabile părţilor.

• Compania Națională de Investiții S.A funcţionează sub autoritatea către Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în consecinţă Ministerul Finanțelor Publice fiind în imposibilitatea monitorizării activităţii acestei entităţi sau a reprezentantului acesteia în Consiliul de Administrație în relaţie cu proiectul PPP.

Pe parcursul anului 2019 Plaza Centers N.V. – reprezentant al investitorului ce deține 75% din părțile sociale în cadrul Companiei de proiect “Dâmbovița Center” a înștiințat MFP de inițierea demersurilor pentru cesionarea părților sociale deținute către un nou investitor - AFI Europe N.V.

„Din documentele puse la dispoziție (Letter of Intent), constatăm că există convenit între investitori un anumit calendar, respectiv în prima parte a anului 2019 s-a făcut un DueDiligence de către AFI Europe N.V. și ulterior, la data de 5 septembrie 2019, a fost plătită suma de 200.000 euro ca avans pentru perfectarea tranzacției”, spune MFP.

• De la aceasta dată investitorii au la dispoziție 15 luni pentru semnarea contractului final de vânzare - cumpărare (termen maximal 5 noiembrie 2020), sub rezerva obținerii acordului autorității publice pentru tranzacție.

Prevederile contractuale aplicabile specifică faptul că aprobarea substituirii (acordarea consimțământului prealabil) autorității publice este condiționată de prezentarea de către entitatea substituentă (cea care preia părțile sociale) a unor documente care să certifice faptul că aceasta este legal constituită, are capacitatea tehnică proprie sau capacitatea de a mobiliza serviciile necesare pentru îndeplinirea contractului, poate asigura fondurile necesare îndeplinirii obligațiilor contractuale.

• Drept urmare, în perioada rămasă până la data limită pentru perfectarea tranzacției, autoritatea publică trebuie să analizeze îndeplinirea de către entitatea substituentă a tuturor condiționalităților menționate mai sus, iar în cazul îndeplinirii acestora, să realizeze demersurile pentru amendarea contractului, în sensul introducerii noului investitor AFI Europe N.V. ca parte în contract.

Ținând cont de faptul că derulare a procedurii de cesionare a părților sociale deținute de actualul investitor majoritar Dambovita Center Holding B.V. reclamă activități complexe din partea autorității publice (realizarea de analize, evaluări, posibil renegocierea unor clauze contractuale) și având în vedere perioada scurtă de timp în care aceste demersuri trebuie realizate, pentru a nu vulnerabiliza interesele statului român se propune preluarea calității de autoritate publică în Contractul de parteneriat public-privat pentru reconversia funcțională a amplasamentului “Centrul Dâmbovița” și de finalizare a construcțiilor existente de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.