Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială (CNSM) a recomandat Băncii Naționale a României (BNR) și Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) să solicite câteva lucruri instituțiilor financiare aflate în aria acestora de supraveghere.

Consiliul National pentru Supraveghere MacroprudentialaFoto: CNSM

Astfel, până cel puțin până la 1 ianuarie 2021, instituțiile supravegheată să evite efectuarea oricăreia dintre următoarele acțiuni, care au ca efect reducerea cantității sau calității fondurilor proprii la nivel consolidat și/sau individual:

1. să distribuie dividende sau să acorde un angajament irevocabil de a distribui dividende;

2. să răscumpere acțiuni ordinare;

3 să creeze o obligație de plată a unei remunerări variabile către un membru al unei categorii de personal ale cărui activități profesionale au un impact material asupra profilului de risc al instituției financiare.

Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială a fost înființat în baza Legii nr.12/2017 privind supravegherea macroprudențială a sistemului financiar național. Din cadrul CNSM fac parte reprezentanţi ai Băncii Naţionale a României, ai Autorităţii de Supraveghere Financiară şi ai Guvernului. Misiunea CNSM este de a asigura coordonarea în domeniul supravegherii macroprudenţiale a sistemului financiar naţional, prin stabilirea politicii macroprudenţiale şi a instrumentelor adecvate pentru punerea în aplicare a acesteia.