Cerut de mediul de afaceri, Ministerul Muncii a creat un proiect pentru implementarea Kurzarbeit – un soi de muncă flexibilă pe modelul german. Prin această măsură, se asigura plata unei indemnizații, pentru fiecare angajat, în valoare de maxim 75% din diferența dintre salariul de bază brut prevăzut în contractul individual de muncă și salariul de bază brut aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de muncă, suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Kurzarbeit in RomaniaFoto: Pixabay

Proiect OUG Kurzarbeit (click pentru a deschide)

Foarte pe scurt:

• Angajatorul poate reduce a timpul de muncă al salariaților cu cel mult 50% din durata prevăzută în contractul individual de muncă, cu repartizarea corespunzătoare a programului de lucru și reducerea corespunzătoare a salariului.

• Pe durata reducerii timpului de muncă, salariaţii beneficiază de o indemnizaţie de 75% din diferența dintre salariul de bază brut prevăzut în contractul individual de muncă și salariul de bază brut aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de muncă.

• Pe perioada reducerii temporare a activității cauzată de existența stării de urgență, a stării de alertă sau a altei situații excepționale constatate prin act normativ, salariatul beneficiază de toate celelalte drepturi aferente timpului normal de muncă prevăzut în contractul individual de muncă anterior reducerii unilaterale a timpului de muncă.

Această măsură se propune a fi aplicată ori de către ori se instituie stare de urgență/alertă/asediu, în condițiile legii sau se înregistrează existența unor situații excepționale definite ca fiind forța majoră și/sau evenimentele cu caracter imprevizibil și provizoriu care determină scăderea cifrei de afaceri, din luna anterioară aplicării măsurii, cu cel puțin 25% față de media anului anterior pentru cel puțin 10% din contribuabili marii și mijlocii.

Măsura se poate aplica la nivel național sau sectorial, după caz, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice prin hotărâre a Guvernului care prevede și durata efectivă, precum și procedura de aplicare.

Angajatorul poate dispune măsura reducerii timpului de muncă și poate solicita indemnizația dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

• măsura afectează cel puțin 10% din numărul de salariați ai unității;

• reducerea activității este justificată de o diminuare a cifrei de afaceri din luna anterioară aplicării măsurii de cel puțin 10% față de luna similară din anul anterior.

Măsura nu se aplică:

• instituţiilor publice

• angajatorii care se află în faliment, dizolvare, lichidare sau care au activităţile suspendate sau restricţionate

• angajatorii care sunt înregistrați în jurisdicții necooperante în scopuri fiscale.

Citește și:

Modelul Kurzarbeit – un soi de muncă flexibilă, ar fi dorit de antreprenori și sindicaliști în România. Cum funcționează