Au trecut două săptămâni de când Ministerul Finanțelor a lansat titlurile de stat pentru populație – Fidelis, ce se vor lista pe Bursa de Valori București. Săptămâna viitoare, vineri (7 august), este data limită până la care se mai poate subscrie.

Titluri de stat Fidelis pentru populatieFoto: Monitorul Oficial

Cât s-a subscris în primele două săptămâni:

Emisiunea în moneda europeană - 38,3 milioane euro

Emisiunea în lei pe 2 ani – 157,1 milioane lei

Emisiunea în lei pe 4 ani – 49,4 milioane lei

Câteva lucruri de știut despre emisiunile lansate de MFP:

• Maturitățile sunt de 2 și 4 ani pentru moneda națională și de 5 ani pentru euro.

• Dobânzile anuale oferite la titlurile de stat în lei sunt de 4% pentru scadența de 2 ani și 4,5% pentru scadența la patru ani

• Titlurile de stat în euro au o dobândă anuală de 2%.

• Oferta de titluri de stat din cadrul programului Fidelis se derulează in perioada 15 iulie – 7 august 2020.

• Valoarea minimă a unei subscrieri în lei este de 5.000 RON

• Valoarea minimă a unei subscrieri în moneda europeană este 1.000 euro

• Veniturile nu sunt impozabile

Patru riscuri (conform prospectului):

1. Modificări legislative

Nu se pot oferi asigurări în ceea ce priveşte impactul oricărei posibile hotărâri judecătoreşti sau modificări legislative sau aplicări ori interpretări oficiale a unor astfel de legi sau practici administrative.

2. Riscuri legate de modificarea legislaţiei fiscale

Rata de modificare a actelor normative în domeniul fiscal este destul de ridicată având impact şi asupra impozitării veniturilor obţinute de investitorii persoane fizice şi persoane juridice din deţinerea şi tranzacţionarea titlurilor de valoare, cum sunt şi Titlurile de stat. În acest sens, este posibil ca pentru anumite categorii de investitori veniturile din dobânzi sau din tranzacţionarea Titlurilor de stat, care acum sunt scutite de impozit, să devină impozabile în viitor ca urmare a unor modificări legislative.

3. Riscuri legate de rata dobânzii

Investiţia în Titluri de stat cu rata fixă a dobânzii precum Titlurile de stat în cauză implică riscul ca

modificări ulterioare în ratele de piaţă ale dobânzii să genereze efecte negative asupra valorii şi preţului Titlurilor de stat. Un deţinător de Titluri de stat este expus riscului ca preţul Titlurilor de stat deţinute să scadă ca urmare a modificării dobânzii de pe piaţa monetară interbancară. În timp ce Rata Dobânzii Titlurilor de stat este fixă pe durata de viaţă a acestuia, preţul de piaţă se poate modifica zilnic. Pe măsură ce se schimbă rata de dobândă de piaţă, se schimbă şi preţul Titlurilor de stat, în direcţia opusă. Dacă dobânda de piaţă creşte, în mod obişnuit preţul Titlurilor de stat cu rata fixă scade până când randamentul acestor Titluri de stat este aproximativ egal cu dobânda de piaţă. Dacă dobânda de piaţă scade, în mod obişnuit preţul Titlurilor de stat cu rata fixă creşte până când randamentul acestor Titluri de stat este aproximativ egal cu dobânda de piaţă.

Dacă Deţinătorul de Titluri de stat cu rata fixă păstrează Titlurile de stat până la scadenţă, modificările dobânzii de piaţă nu sunt relevante pentru un astfel de Deţinător de Titluri de stat deoarece acestea vor fi rambursate la valoarea nominală. Vânzarea de către un deţinător a Titlurilor de stat înainte de scadenţă şi creşterea dobânzii de piaţă pot genera efecte negative asupra randamentului Titlurilor de stat.

4. Preţul de piaţă al Titlurilor de stat ar putea avea o evoluţie nefavorabilă

Valoarea de piaţă a Titlurilor de stat depinde de o serie de factori interconectaţi, de evenimente economice, financiare şi politice din România sau de altă natură, inclusiv catastrofe naturale, epidemii sau pandemii ce ar afecta populaţia la nivel local, continental sau global, dar si pieţele de capital în general şi piaţa pe care sunt tranzacţionate Titlurile de stat respective.

De exemplu, în decembrie 2019 sindromul respirator acut COVID-19 (cauzat de coronavirus) a generat numeroase victime în rândurile populației din China și s-a extins rapid cauzând numeroase victime la nivel global şi pe alte continente, determinând o scădere bruscă a burselor de valori la nivel global, inclusiv BVB.

Astfel de evenimente pot afecta starea economiei locale, dar și prețul de tranzacționare al Titlurilor de Stat.

Preţul la care un Deţinător de Titluri de stat va putea vinde Titlurile de stat înainte de scadenţă poate fi mai mic decât Preţul de Emisiune sau preţul de cumpărare plătit de Deţinătorul de Titluri de stat, fapt ce ar putea avea un efect negativ asupra randamentului investiţiei în Titluri de stat