ANAF a încasat mai puțin decât trebuia. Conform raportului pe anul 2019 publicat pe site-ul instituției, gradul de realizare a programului de încasări stabilit prin legile bugetare anuale rectificate a fost de 99,2%. Dacă se scot veniturile din dividende și vărsăminte ale companiilor de stat, gradul de realizare este de 99,6%.

ANAFFoto: ANAF

Potrivit prevederilor celei de-a doua rectificări bugetare, programul de încasări venituri bugetare alocat Agenției Naționale de Administrare Fiscală în anul 2019 a fost de 273,8 miliarde lei, fiind însă colectată suma de 271,6 miliarde lei.

Conform ANAF, încasările au fost peste cele din 2018 (244,8 miliarde lei), respectiv cu 26,8 miliarde lei.

Ca urmare a campaniilor de educare a contribuabililor persoane fizice cu averi mari (PFAM), spune ANAF, în anul 2019, 45 de persoane fizice din segmentul PFAM au depus declaraţii în care au fost înscrise venituri realizate în strǎinǎtate, în valoare de 88,7 mil. lei, aferente atât anului fiscal 2018 cât şi anilor fiscali anteriori.

În termen de 60 de zile de la notificare, un numǎr de 8 persoane fizice cu averi mari au depus declaraţii în care au fost înscrise venituri realizate în strǎinǎtate, în valoare de 17,6 mil. lei.

Inspecția fiscală

Pe parcursul anului 2019, din perspectiva controalelor efectuate la contribuabili persoane juridice și fizice, activitatea de inspecție fiscală a înregistrat următoarele rezultate:

• număr inspecții fiscale (generale și parțiale): 27.023 (din care: 18.375 la contribuabili persoane juridice și 8.648 la contribuabili persoane fizice);

• număr controale inopinate, controale încrucișate și constatări la fața locului: 18.889 (din care: 15.589 la contribuabili persoane juridice și 3.300 la contribuabili persoane fizice);

• obligații suplimentare stabilite: 4.948,8 mil. lei (din care: 4.707,1 mil. lei la contribuabili persoane juridice și 241,7 mil. lei la contribuabili persoane fizice).

• număr măsuri asigurătorii instituite: 1.016 în valoare de 849 mil. lei;

• număr amenzi contravenţionale aplicate: 3.883 în valoare de 13 mil. lei;

• diminuarea pierderii fiscale cu suma de 2.669 mil. lei la contribuabili persoane juridice.