​În Monitorul Oficial din 6 august a fost publicată o Ordonanță de urgență prin care se acordă sprijin financiar în valoare de 1 miliard de euro din fonduri externe nerambursabile. Aceste fonduri externe nerambursabile vor fi folosite sub trei forme de finanțare, potrivit consultantului fiscal Adrian Bența.

Adrian Benta, consultant fiscalFoto: Hotnews

1. microgranturi, acordate sub formă de sumă forfetară;

2. granturi, pentru capital de lucru – sumă forfetară și procent din cifra de afaceri;

3. granturi pentru investiții productive, în baza evaluării proiectului de investiții depus.

Potrivit lui Bența:

1. Microgranturile sunt în sumă fixă cu valoarea de 2.000 euro și se acordă o singură dată.

Microgranturile se acordă pe bază de contract la întreprinderile mici și mijlocii ce la data de 31 decembrie 2019, prin situațiile financiare depuse, fac dovada că nu au salariați.

Beneficiază de aceste granturi și PFA sau ONG cu activitate economică, ce se regăsesc în lista de activități din Anexa 1 la ordonanță.

Nu beneficiază de microgranturi persoanele ce desfășoară profesii libere sau PFA ce nu se regăsește în Anexa 1 la ordonanță.

2. Granturile pentru capital de lucru se acordă pe bază de contract IMM-urilor din domeniile restaurante, hoteluri, cafenele, industrie alimentară, transporturi, agenții de turism, edituri, librării, biblioteci, prevăzute în Anexa nr. 2 la ordonanță.

Granturile sunt structurate astfel:

- Pentru IMM cu cifra de afaceri în anul 2019 între 5.000 euro și 13.500 euro, valoarea grantului este de 2.000 euro;

- Pentru IMM cu cifra de afaceri în anul 2019 între 13.501 euro și 1.000.000 euro, grantul este în procent de 15% din cifra de afaceri, fără a depăși suma de 150.000 euro.

Notă: granturile sunt cu cofinanțare și sunt condiționate de existența unui certificat de urgență din care să rezulte că operatorul economic a înregistrat diminuări de venituri sau de încasări cu minim 25% în luna martie, aprilie sau mai 2020 față de media lunilor ianuarie – februarie 2020 sau și-au întrerupt total sau parțial activitatea ca urmare a deciziilor autorităților pe perioada stării de urgență.

3. Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor se pot acorda IMM din zona industriilor alimentare, fabricarea produselor textile, fabricarea produselor de îmbrăcăminte, industriilor construcțiilor metalice, fabricarea echipamentelor electrice, fabricarea mobilei și alte activități enumerate în Anexa nr. 3 la ordonanță.

Granturile sunt în sumă între 50.000 euro și 200.000 euro.

Beneficiarii trebuie să cofinanțeze cu procente între minim 15% și 30% din valoarea proiectului solicitat, în funcție de regiunea geografică.

Ordonanța aduce criterii de selecție și finanțare a proiectelor.

Aceste criterii sunt:

•Criterii de valuare a rentabilității proiectului;

•Criterii privind cofinanțarea proiectului;

•Raportul dintre cuantumul grantului solicitat și profitul operațional;

•Realizarea de activități într-un domeniu deficitar al balanței comerciale a României, în zone de activitate unde importurile sunt mai mari decât exporturile.

Citește și:

DOCUMENT Granturi de 1 miliard de euro pentru IMM-uri, pe masa Guvernului