După ce a fost adoptată de Guvern săptămâna trecută, Ordonanța de urgență privind aplicarea Kurzarbeit în România a fost publicată în Monitorul oficial. A fost modificată pe ici pe colo față de varianta anunțată. Vom reda mai jos în forma finală. Pe lângă kurzarbeit, mai sunt și alte măsuri, precum cei 2.500 lei pentru angajații în regim de telemuncă, ori decontarea unei plăți din salariu, în anumite condiții.

Kurzarbeit si alte masuri, in Monitorul oficialFoto: Monitorul Oficial

Kurzarbeit

Angajatorii au posibilitatea reducerii timpului de muncă al salariaților cu cel mult 50% din durata prevăzută în contractul individual de muncă, cu informarea și consultarea sindicatului, a reprezentanților salariaților sau a salariaților.

Reducerea timpului de muncă poate fi de cel mult 5 zile lucrătoare consecutive, angajatorul având obligația de stabilire a programului de muncă pentru întreaga lună.

(în varianta de proiect era vorba de 10 zile)

Reducerea timpului de muncă se aplică și în cazul programului de muncă în ture sau în cel inegal.

Pe durata reducerii timpului de muncă, salariații afectați de măsură beneficiază de a indemnizație de 75% din diferența dintre salariul de bază brut prevăzut în contractul individual de muncă și salariul de bază brut aferent orelor de muncă efectiv prestate, în completarea drepturilor salariale cuvenite, calculate la timpul efectiv lucrat.

(Anterior, într-una dintre variantele de proiect, se făcea referire la salariul din Legea asigurărilor sociale, dar se pare că a fost eliminată prevederea)

Indemnizația este suportată de angajator, iar apoi se va deconta de către stat din bugetul pentru șomaj.

Angajatorul poate aplica această măsură și dacă îndeplinește cumulativ câteva condiții:

• Măsura afectează cel puțin 10% di, numărul de angajați ai unității

• Reducerea este justificată de o diminuare a cifrei de afaceri din luna anterioară aplicării măsurii cu cel puțin 10% față de luna similară din anul anterior.

• În cazul ONG-urilor, diminuarea se raportează la veniturile acestora.

În lunile în care se aplică reducerea timpului de muncă, angajatorul nu poate iniția concedieri colective.

Angajatorii care sunt prinși că și-au chemat angajații la muncă primesc amendă de la 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată, fără a depăși valoarea de 200.000 lei.

Prevederile se aplică și ucenicilor

În cazul reducerii temporare a activității, profesioniștii din Codul civil (toţi cei care exploatează o întreprindere) și persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă, beneficiază, la cerere, de o indemnizație lunară de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale pe anul 2020.

(Ca ordin de mărime, în anul 2020 salariul mediu brut este suma 5.429 lei, astfel că îndemnizația maximă brută este de 2.253 lei. Ar însemna aproape 1359 lei net).

Măsură pentru zilieri

Pentru zilierii care au avut întreruptă activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului, pentru o perioadă de 3 luni, la alegerea angajatorului, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020, se acordă de la bugetul de stat o sumă reprezentând 35% din remunerația cuvenită zilei de muncă.

Suma se acordă de către angajatorul respectiv din bugetul propriu, urmând a fi decontată la cerere. Decontarea se face în 10 zile de la data depunerii cererii.

Decontarea unei plăți din salariu

Până la 31 decembrie 2020, dar nu pentru o perioadă de 3 luni, la alegerea angajatorului, pentru angajații care încheie contracte individuale de muncă pe o perioadă determinată de până la 3 luni se asigură decontarea unei plăți din salariu din bugetul pentru șomaj. Este vorba despre 41,5% din salariul aferent zilelor lucrate, pentru 8 ore/zi, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale pe anul 2020.

Adică nu mai mult de 2.253 lei brut.

Decontarea se face la cererea angajatorului, iar suma va fi decontată ulterior în termen de 10 zile de la depunerea cererii.

2.500 lei pentru salariații cu telemuncă

Pentru telemuncă, angajatorul poate primi 2.500 lei (pentru fiecare salariat) în scopul achiziționării de bunuri și servicii IT necesare desfășurării activității.

Suma se acordă până la 31 decembrie 2020 din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în ordinea depunerii solicitărilor, în limita fondurilor.

De asemenea, spune OUG, se acordă angajatorului pentru angajații care au lucrat în regim de telemuncă în perioada stării de urgență pentru cel puțin 15 zile lucrătoare.

Modalitatea de acordare și categoriile de bunuri vor fi stabilite în 10 zile prin ordin al Ministrului Muncii.