Veniturile bugetului de stat se diminuează, pe sold, cu suma de 289,4 milioane lei, conform proiectului rectificării bugetare. Cheltuielile se majorează cu suma de 24,416 miliarde lei. Deficitul bugetului general consolidat crește de la 73,4 miliarde lei la 91 miliarde lei acesta reprezentând 8,6% din PIB.

Ministerul FinantelorFoto: Ministerul Finantelor Publice

Conform notei de fundamentare, în scenariul actual, pentru a doua rectificare bugetară, creșterea economică pentru anul 2020 este estimată la -3,8%, revizuită de la -1,9% în scenariul precedent, în condiţiile în care starea de alertă s-a prelungit şi în prima jumătate a trimestrului III, ceea ce va conduce la o revenire mai lentă decât se estimase iniţial.

"Corespunzător, valoarea nominală a produsului intern brut estimată pentru anul curent este de 1.058 miliarde lei, față de 1.082 miliarde lei cât s-a avut în vedere la prima rectificare bugetară.

Influențele pe principalele naturi de cheltuieli ale bugetului de stat se prezintă astfel:

• Cheltuielile de personal se majorează cu 1.028,1 milioane lei;

• Cheltuielile cu bunuri şi servicii cresc cu 325,9 milioane lei;

• Cheltuielile cu dobânzi cresc cu 1.697,5 milioane lei;

• Subvențiile cresc cu 50,3 milioane lei;

• Transferurile între unități ale administrației publice se majorează cu 1.656,7 milioane lei;

• Alte transferuri se majorează cu 690,5 milioane lei;

• Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare se majorează cu 217,0 milioane lei;

• Cheltuielile cu asistența socială cresc cu 1.905,6 milioane lei;

• Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare 2014-2020 se majorează cu 8.245,7 milioane lei;

• Alte cheltuieli se majorează cu 1.026,7 milioane lei;

• Fondurile de rezervă se majorează cu 2.000,0 milioane lei;

• Cheltuielile aferente programelor cu finanțare rambursabilă se majorează cu 331,0 milioane lei;

• Cheltuielile de capital cresc cu 485,5 milioane lei;

• Împrumuturile acordate cresc cu 4.670,1 milioane lei.

Instituțiile care primesc bani în plus:

• Ministerul Finanțelor Publice – Acțiuni Generale: +14,04 miliarde lei

• Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri: +4,371 miliarde lei credite de angajament și +1.540,0 milioane lei credite bugetare

• Ministerul Sănătății: +3,114 miliarde lei

• Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale: +2,995 miliarde lei.

• Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației: +1,014 miliarde lei,

• Ministerul Afacerilor Interne: +1,264 miliarde lei, per sold, din care: 864,8 milioane lei pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfăşurării alegerilor locale din anul 2020.

• Ministerul Fondurilor Europene: +1,18 miliarde lei credite de angajament și +198,2 milioane lei credite bugetare

• Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor: +814,7 milioane lei

• Ministerul Finanțelor Publice: +483,5 milioane lei per sold

• Ministerul Educației și Cercetării: +551,4 milioane lei

• Autoritatea Electorală Permanentă: +217,8 milioane lei

• Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor: +147,4 milioane lei, per sold, în principal pentru acordarea despăgubirilor pentru animalele sacrificate în contextul evoluției pestei porcine africane și pentru plata medicilor veterinari concesionari în cadrul programului acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale;

• Secretariatul General al Guvernului: +124,8 milioane lei (în special mai mulți bani pentru biserici, reiese din nota de fundamentare)

• Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor: +116,7 milioane lei

• Ministerul Justiției: +71,6 milioane lei, per sold.

Bani în plus pentru servicii:

• Serviciul de Telecomunicații Speciale: +64,5 milioane lei

  • SRI: +64,3 milioane lei, dar se taie creditele de angajament de 75,3 milioane lei
  • Serviciul de Informatii Externe: 32,1 milioane lei
  • Serviciul de Protecție și Paza: 2,3 milioane lei

Principalele instituții cu bugete diminuate:

  • Camera Deputaților - 8 milioane lei
  • Curtea de conturi - -22,3 milioane lei
  • Consiliul Concurentei – 28,3 milioane lei

• Ministerul Muncii și Protecției Sociale -1,942 miliarde lei

  • Ministerul Culturii -51,5 milioane lei
  • Agentia Națională de Integritate -4 milioane lei
  • Institutul Cultural Român -11,5 milioane lei