Programul ​IMM Leasing de echipamente și utilaje va suferi modificări, potrivit unui proiect de Ordonanță de urgență (vezi mai jos). Din discuțiile avute cu diverși specialiști din piață, în ultima perioadă, programul, în forma actuală (cea din Monitorul oficial), nu se poate aplica, deoarece finanțatorii nu ar fi interesați. Acest lucru le-a fost transmis și autorităților, așa că se va modifica ordonanța. Mai în glumă, mai în serios, unii specialiști spuneau că probabil autoritățile nu au prea înțeles cum funcționează leasingul financiar.

Ministerul Finantelor PubliceFoto: Hotnews

Proiect OUG modificare IMM leasing

Opt modificări (conform notei de fundamentare):

1. clarificarea definițiilor aferente beneficiarului programului, contractului de garantare, finanțării de tip leasing și leasingului financiar, pe de o parte pentru a fi aliniate terminologiei utilizate în Ordonanței Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, iar pe de altă parte pentru că structura garanțiilor din cadrul Programului trebuie să reflecte particularitățile produsului de leasing financiar;

2. clarificarea noțiunii de leasing financiar, care face obiectul Programului, în sensul că aceasta se referă la transmiterea dreptului de folosință asupra bunurilor mobile noi și second hand destinate beneficiarilor eligibili;

3. asigurarea faptului că Statul Român beneficiază de o garanție reală mobiliară constituită asupra bunului obiect al leasingului financiar, precum și securizarea încasării sumelor cuvenite ca urmare a valorificării activului. Astfel, au fost eliminate prevederile referitoare la garanțiile colaterale din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2020 și a fost introdusă obligația finanțatorului de distribuire a sumelor rezultate din valorificarea activelor, care este garantată cu o ipotecă legală mobiliară constituită asupra activului finanțat prin contractul de leasing;

4. se introduce posibilitatea ca finanțatorii să solicite beneficiarului garanții accesorii finanțării garantate sub forma biletelor la ordin avalizate emise de beneficiar;

5. se introduce obligația finanțatorului de a încheia polițe de asigurare a bunurilor mobile care fac obiectul contractului de leasing financiar, în condițiile prevederilor art. 9 lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing. Polițele de asigurare se vor încheia la valoarea acceptată de societatea de asigurare, dar nu mai puţin decât valoarea rezultată din rapoartele de evaluare întocmite de evaluatori autorizați de Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România (A.N.E.V.A.R.) a bunurilor mobile pentru bunurile second-hand și respectiv valoarea de asigurare a bunului mobil pentru bunurile noi;

6. clarificarea faptului că doar modificările notificate de beneficiar finantatorului privind structura acţionariatului/asociaţilor şi schimbarea sediului social al beneficiarului sunt notificate către F.N.G.C.I.M.M. de către finanțator;

7. introducerea unor dispoziții privind valorificarea bunurilor din contractul de leasing financiar, având în vedere calitatea acestuia de proprietar. Potrivit noilor prevederi finanțatorul va depune toate diligențele pentru reposedarea și valorificarea echipamentelor, utilajelor si bunurilor mobile finanţate prin leasing financiar, care fac obiectul contractului de garantare. De asemenea, este reglementată procedura de distribuire a sumelor provenite din valorificarea bunurilor care fac obiectul contractului de leasing financiar, precum și cea referitoare la sumele rezultate din executarea garanțiilor accesorii, cât și din încasările amiabile. În final, sunt introduse dispoziții în privința recuperării creanțelor bugetare de către organele fiscale în paralel cu procedura de executare a garanțiilor demarată de către finanțator.

8. stabilirea competențelor pentru recuperarea a creanțelor bugetare rezultate din plata garanţiilor emise pentru finanțările acordate în cadrul programului, inclusiv introducerea unor noi precizări cu privire la eliminarea situațiilor în care atât finanțatorii, cât și organele fiscale din subordinea ANAF demarează simultan procedura de valorificare a aceluiași bun.

Citește și:

IMM Leasing de echipamente și utilaje, în Monitorul Oficial