Ministerul Finanțelor garantează un împrumut pentru Tarom în limita a 312,7 milioane lei, iar pentru Blue Air unul sau mai multe împrumuturi în limita a 300,7 milioane lei, conform unei Ordonanțe de Urgență publicate în Monitorul oficial. Ambele pe o perioadă de 6 ani. Garanțiile vor acoperi integral valoarea împrumuturilor, precum și dobânzile și comisioanele aferente.

Ajutoare de stat pentru Tarom si Blue AirFoto: Monitorul Oficial

În cazul Tarom, ajutorul de stat se acordă pentru acoperirea cheltuielilor de exploatare și de investiții necesare susținerii activității până la finalul acestui an și nu va depăși valoarea pierderilor suferite ca urmare a pandemiei.

În cazul Blue Air, ajutorul se acordă tot pentru cheltuieli de exploatare și investiții, similar ca în cazul Tarom. În pierderile suferite ca urmare a pandemiei intră și cele înregistrate până la 31 decembrie 2020. Ajutorul de salvare trebuie rambursat în termen de 6 luni sau, dacă nu reușește în acest timp, are obligația de a prezenta un plan de restructurare care trebuie notificat și aprobat de către Comisia Europeană.

Tragerile din împrumuturi se efectuează până la 31 ianuarie 2021.

Evaluarea capacității de rambursare se realizează de către Eximbank.

Garanția acordată Blue Air este garantată în favoarea statului cu următoarele garanții:

• Ipotecă imobiliară pe un teren situat în București, șoseaua București – Ploiești nr. 97 A

• Ipotecă mobiliară asupra pădurii

• Ipotecă mobiliară asupra avioanelor

• Ipotecă mobiliară asupra acțiunilor deținute de Airline Invest și Rada Mihai Catalin la Blue Air

• Ipotecă mobiliară asupra acțiunilor lui Rada Teodor Cristian și Rada Mihai Cătălin la Airline Invest.

• Ipotecă mobiliară asupra acțiunilor deținute de Airline Invest și Aurora Engineering în capitalul social al Blue Air Technic

Garanțiile vor fi instituite pe baza unui raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat, dar nu mai vechi de 2 luni.

Administrator al masurilor de ajutor de stat este Ministerul Transporturilor, iar furnizorul ajutorului de stat este Ministerul Finanțelor.

Până la 30 aprilie 2021, Tarom și Blue Air vor prezenta analize economico-financiare realizate de către un auditor financiar independent din care să reiasă valoarea reală a pagubei cauzate de pandemie, în perioada menționată în deciziile de autorizare ale Comisiei Europene.

În cazul în care această valoare este mai mică decât sumele pentru care au fost emise garanții de stat, diferența se rambursează de către fiecare beneficiar băncii/băncilor finanțatoare, în 30 de zile, iar valoarea garanției se diminuează.

Ce nu au voie să facă

Printre lucrurile pe care cele două companii nu au voie sa le facă dacă apelează la ajutor de stat:

• să nu majoreze veniturile conducerii peste nivelul din 31 decembrie 2019, atât timp cât împrumutul sau garanția nu au fost rambursate în întregime.

• nu trebuie să acorde sporuri sau să reducă cheltuielile salariale.

Pe lângă astea, în cazul Blue Air mai sunt câteva:

• Acționarii nu trebuie să încaseze dividende până se rambursează integral împrumutul

• Compania să nu ramburseze împrumuturi către acționari

• Compania nu poate înstrăina aeronave sau alte active decât cu avizul Ministerului Transporturilor

Măsurile de ajutor de stat se vor acorda după obținerea deciziei de autorizare a Comisie Europene.

Citește și:

Ajutoare de stat pentru Tarom și Blue Air / Guvernul va garanta împrumuturi de peste 600 milioane lei ale celor două companii