Persoanele care nu îndeplinesc condiția stagiului de cotizare pentru a accede la pensia pentru limită de vârstă, anticipată și anticipată parțial ar putea contribui la sistem prin plata contribuțiilor de asigurări sociale pe o perioadă de cel mult 6 ani anterioară datei încheierii contractului de asigurare socială, reiese dintr-un proiect de Ordonanță de urgență.

BaniFoto: Agerpres

Proiect OUG privind cotizarea la pensii pentru cei care nu au fost în sistem (click pentru a deschide)

Perioadele de timp pentru care se poate efectua plata contribuției sunt cele anterioare datei la care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege privind vârsta standard de pensionare.

Vârsta standard de pensionare este legată de o anexă a Legii 263/2010 (Anexa 5), adică acel tabel legat de vârstă, stagiu de cotizare, luna și anul pensionării etc.

Prin asta, se va evita de la excluderea socială a unor categorii de persoane care nu ar putea accede la pensie pentru limită de vârstă, pensie anticipată, anticipată parțial în cadrul sistemului public de pensii întrucât nu îndeplinesc condițiile prevăzute de lege cu privire la stagiul de cotizare și care ar apela la sistemul de asistență socială.

Termenul limită și procedura

Până la data de 1 septembrie 2021, persoanele care nu au realizat stagiul de cotizare și nu au calitatea de pensionari, vor trebui să încheie un contract de asigurare socială în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă, pensiei anticipate sau anticipată parțial.

Contractul de asigurare socială se încheie între persoana interesată și casa teritorială de pensii.

Tot atunci, persoana va trebui să completeze o declarație din care să reiasă că în perioada înscrisă în contractul de asigurare pentru care se solicită asigurarea îndeplinește condițiile:

• Nu a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau în alte sisteme neintegrate acestuia

• Nu a avut obligația asigurării în sistemul public de pensii

• La data încheierii contractului de asigurare socială nu are calitatea de pensionar

Perioadele de timp pentru care se poate efectua plata contribuției de asigurări sociale sunt cele care se încadrează între data împlinirii vârstei de 18 ani și data încheierii contractului de asigurare socială.

Baza lunară de calcul a contribuției o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială care nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare la data încheierii contractului de asigurare socială.

Plata contribuțiile de asigurări sociale se efectuează într-o singură tranșă sau eșalonat în tranșe lunare, până la data de 1 septembrie 2021.

În situația în care la acea dată contribuția nu este achitată în întregime, stagiul de cotizare se constituie corespunzător plății efectuate.

Motivele acestui proiect de OUG

Conform unui document, motivele ar fi:

• Asigurarea mai multor venituri la bugetul asigurărilor sociale de stat, plățile efectuate putând contribui pentru puțin timp, la refacerea echilibrului bugetar

• Au fost multe solicitări din partea unor cetățeni din țară și din străinătate care nu au fost asigurați la sistemul public de pensii în anumite perioade de timp