​Partidul Social Democrat (PSD) a publicat programul de guvernare în eventualitatea în care ar ajunge acum la guvernare. De precizat că luni este votul pe moțiune. Pe partea de fiscalitate, documentul nu oferă prea multe detalii. În principiu, sunt cam aceleași idei generale cu care ne-am obișnuit, indiferent cine a fost la guvernare sau a dorit să ajungă. Printre altele, promite modificarea substanțială a legislației comerciale, fiscale și contabile.

HotNews.roFoto: Hotnews

Programul de guvernare PSD (click pentru a deschide)

Ce prevede documentul (referitor la buget și fiscalitate):

• Reașezarea bugetului conform noilor priorități și Programarea Bugetară.

• Reducem risipa banului public prin raționalizarea cheltuielilor nejustificate, iraționale, neeconomicoase.

• Prioritizarea proiectelor pentru care se alocă efectiv fonduri la nivel guvernamental și local.

• Modificarea substanțială a legislației comerciale, fiscale și contabile în scopul reflectării cu acuratețe a întregului volum al veniturilor realizate de firme prin îmbunătățirea regimului de emitere și circulație a facturilor, utilizarea fără excepție a caselor de marcat și racordarea acestora la sistemul central informatic al ANAF, care, la rândul său, trebuie rapid pus în funcțiune.

• Transpunerea imediată a prevederilor Inițiativei la nivel global privind evitarea erodării bazei impozabile și a transferului profiturilor, ceea ce va reduce substanțial evaziunea fiscală.

• Eficientizarea semnificativă a activității ANAF în raport cu agenții economici prin:

- Acordarea restituirilor de TVA și a altor creanțe ale firmelor în raport cu bugetul numai după compensarea, potrivit prevederilor actuale ale Codului Fiscal, cu obligațiile acelorași agenți economici către buget.

- Dezvoltarea și consolidarea compartimentului din cadrul ANAF care verifică prețurile de transfer în scopul reducerii substanțiale a acestei practici de evaziune fiscală.

- Folosirea eficientă a matricei de risc pentru orientarea verificărilor, în mod prioritar, către firmele cu cel mai ridicat risc fiscal (posibila evitare sau evaziune în plata taxelor).

Programe de sprijin

• Împrumuturi acordate de stat companiilor și garantarea acestor împrumuturi de către companii cu acțiuni în contrapartida în limita sumei de 1 miliard de euro. Măsura trebuie să se refere la domenii strategice care să se refere strict la companii care acționează în domeniile strategice, energie, comunicații, intermediere financiară, infrastructura critică, utilități, industrie petrochimică, industrie farma etc.

◦ Program de asigurare a capitalului de lucru pentru IMM.

Acordarea de linii de credit pentru acoperirea deficitelor temporare ale capitalului de lucru prin intermediul băncilor cu capital de stat (CEC Bank, Eximbank), cu termen între 3 și 10 ani, cu dobândă cuprinsă între 0% și 50% din IRCC afișat de Banca Națională a României, pentru persoanele fizice, pentru întreprinderi mici si mijlocii (”IMM”), întreprinderi individual, asociații familiale, pentru a stimula revenirea rapidă a activității.

Acordarea de garanții guvernamentale companiilor exportatoare pentru susținerea activității curente, inclusiv a șomajului tehnic. Schemele de garantare vor fi acordate de Eximbank cu plafon de 5 miliarde lei și posibilitatea garantării cu până la 100% a creditului cu perioadă extinsă de grație fără plata ratelor în interiorul perioadei de grație.

• Continuare Program Start-Up Nation

• Programul rezidențe moderne pentru vârstnici care se referă la construcția de rezidențe moderne pentru persoane peste 65 de ani:

- ajutor nerambursabil de până la 50% din cheltuielile eligibile (maxim 15.000 de euro pe apartament și maxim 7.500 euro pentru o cameră) pentru construcția, amenajarea și dotarea rezidențelor pentru persoane vârstnice.

- Posibilitatea finanțării investiției prin credit garantat de stat.

- Alocație bugetara de 10 ori mai mare decât în prezent, respectiv de 1.400 lei / lună pentru fiecare locatar.

- Minim 25 m2 /locatar, maxim două persoane/apartament.

- Se vor asigura în integralitate cheltuielile privind cazarea, hrana și asistența medicală.