​Românii pot subscrie începând de marți, 1 septembrie, pentru noi emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv populației în cadrul Programului Tezaur, cu maturitãți de 1, 2 și 3 ani, și dobânzi de 3,5%, 4% și 4,25%, potrivit Ministerului Finanțelor Publice (MFP). Conform instituției, acestea sunt transferabile.

Emisiune Tezaur - pagina de Facebook a MFPFoto: MFP

Perioada de subscriere se va încheia pe data de 30 septembrie 2020.

Veniturile provenind din dobânzi sunt neimpozabile.

Titlurile de stat pot fi cumpãrate:

· de la unitãțile Trezoreriei Statului în perioada 1-30 septembrie 2020;

· de la unitãțile C.N. Poșta Românã în perioada 1-29 septembrie în mediul urban și în perioada 10-28 septembrie în mediul rural.

Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuãrii subscrierii.

Investitorii au posibilitatea anulãrii subscrierilor deja efectuate prin depunerea unei cereri doar în perioada de subscriere.

Titlurile de stat sunt în forma dematerializatã și au valoare nominalã de 1 leu. Dobânda este plãtitã la termenele prevãzute în prospectul de emisiune.

Se pot rãscumpãra în avans.

În cazul decesului, dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat se transferă moștenitorilor, care prezintă documentele legale care le atestă calitatea.

Procedura de transfer între două persoane

Conform unui ordin din 2017, indicat de reprezentanții Ministerului Finanțelor, investitorii titlurilor de stat emise în cadrul Programului Tezaur pot solicita transferul dreptului de proprietate doar la unitatea operativă a Trezoreriei Statului prin care au subscris, prin semnarea şi depunerea unei cereri de transfer al dreptului de proprietate.

Cererea de transfer al dreptului de proprietate va fi însoţită de formularul de subscriere în original sau în cazul în care investitorul nu mai deţine acest formular, de o declaraţie pe propria răspundere privind calitatea de investitor al titlurilor de stat ce urmează a fi subiectul transferului.

Persoana în favoarea căreia este transferat dreptul de proprietate al titlurilor de stat trebuie să deţină cont de subscriere la unitatea trezoreriei unde este efectuat transferul.

Transferul dreptului de proprietate se realizează pentru întreaga valoare subscrisă printr-un formular de subscriere.