Programul IMM Leasing, după ce a fost corectat printr-un act normativ, pentru că în varianta inițială nu era aplicabil, a fost publicat recent în Monitorul oficial. Așadar, între timp au fost elaborate normele. Sunt în dezbatere, așa că cei interesați își pot face o idee cu privire la costuri, precum și la bunurile finanțabile. Au fost pe ordinea de zi a Guvernului de joi, dar în analiză.

HotNews.roFoto: Hotnews

Vezi Proiectul de hotărâre privind normele IMM Leasing

Costurile de finanțare (conform notei de fundamentare):

Costul total al finanțărilor acordate în cadrul Programului se compune din:

- rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă fixă de maximum 3,5% pe an pentru finanțările de tip leasing financiar.

Marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de către finanțator în toate etapele finanțării.

Marja nu include comisionul de administrare, comisionul de risc, precum şi taxele aferente operaţiunilor conexe activităţii de finantare (de exemplu: taxe notariale, costurile legate de evaluare şi înregistrarea si publicitatea garanţiilor etc.).

Pentru toate categoriile de finanțări acordate în cadrul programului nu se percepe comision de rambursare anticipată.

Costuri de garantare

Costurile de garantare pentru finanțările de tip leasing financiar acordate în cadrul Programului se compun din:

• comisionul de administrare datorat F.N.G.C.I.M.M. de către beneficiarul programului;

• comisionul de risc datorat Ministerului Finanțelor Publice (MFP) de către beneficiarul programului.

Obligaţia de plată a comisionului de administrare și a comisionului de risc este acoperită din ajutorul de minimis acordat beneficiarului pe toată durata de valabilitate a Schemei de ajutor de minimis. Nivelul comisionului de administrare și al comisionului de risc se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice.

Costurile de finanțare/garantare sunt subvenționate astfel:

• dobânzile aferente finanțărilor de tip leasing financiar sunt subvenționte în procent de până la 50%;

• comisionul de administrare şi comisionul de risc sunt subvenționate în procent de 100%.

Din bugetul de stat, prin bugetul Minsiterului Finantelor Publice-Actiuni generale se va acorda ajutor de minimis pentru subvenționarea, pe o perioada de 8 luni de la data acordării finanțării, în procent de până la 50% a dobânzilor aferente finanțărilor garantate și subvenționarea în procent de 100% a comisionului de administrare cuvenit FNGCIMM și a comisionului de risc cuvenit MFP pe întreaga durată de valabilitate a contractului de garantare.

Bunurile finanțate

Categoriile de bunuri mobile noi sau second - hand care se pot achiziționa în cadrul programului, fără a fi limitative, sunt:

• autoutilitară (autovehicul transport marfă) – autovehicul din categoria N1, N2 sau N3, cu cel puţin 4 roţi şi o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, conceput şi construit pentru transportul de mărfuri şi care poate tracta o remorcă.

• autocar - autobuz cu mai mult de 22 de locuri pe scaune, destinat şi echipat numai pentru transportul de persoane aşezate pe scaune, având spaţii speciale pentru transportul bagajelor pe distanţe mari, amenajat şi dotat pentru a asigura confortul persoanelor transportate, având interdicţia de a transporta persoane în picioare;

• echipamente– totalitatea echipamentelor individuale sau asamblate (masini, utilaje si instalatii de lucru, etc.) destinate desfășurării de către beneficiarul eligibil a activităților economice conform codului CAEN finanțat;

• utilaje - totalitatea uneltelor, aparatelor, mașinilor etc necesare pentru efectuarea de către beneficiar a unei anumite lucrări sau pentru asigurarea procesului de producție conform CAEN finanțat;

• echipamente IT și tehnologia informației – totalitatea echipamentelor individuale sau asamblate, sistemele hardware si software și/sau tehnologia necesară pentru prelucrarea (procurarea, procesarea, stocarea, convertirea și transmiterea) informației prin folosirea computerelor (calculatoarelor electronice), tehnicii de calcul (tip PC, format din: unitate centrala, server, monitor, imprimanta /copiator /multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii, sisteme audio-video,etc.).

Garanția la IMM Leasing

• în procent de maximum 80% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi alte cheltuieli aferente finanțării garantate, pentru achiziția de echipamente IT și tehnologia informației

• în procent de maximum 60% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi alte cheltuieli aferente finanțării garantate, pentru achiziția de utilaje și echipamente tehnologice, vehicule pentru transport mărfuri și persoane utilizate în scop comercial

Plafonul total al garanțiilor va fi de 1,5 miliarde lei.

Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi accesate de un beneficiar în cadrul programului este de 5 milioane lei.

Finanţările acordate în cadrul programului pentru transmiterea dreptului de folosință asupra bunurilor mobile noi şi second-hand destinate beneficiarilor eligibili care respectă condiţiile programului şi se încadrează în normele şi procedurile interne ale finanţatorilor, au următoarele caracteristici:

• durata maximă a perioadei de leasing financiar este de 72 de luni, cu posibilitatea acordării unei perioade de graţie cu durata cuprinsă între 3 şi 12 luni;

• perioada şi modalitatea de rambursare a finanţărilor sunt stabilite de finanţator, conform normelor interne ale acestuia;

• avansul achitat de utilizator este de 0%, şi, în funcţie de solicitarea acestuia, poate ajunge până la maximum 20% din valoarea de achiziţie a bunului finanţat, exclusiv TVA;

• valoarea reziduală este cuprinsă între 1% şi maximum 20% din valoarea de achiziţie a bunului finanţat exclusiv TVA şi poate fi achitată la încheierea perioadei de leasing sau poate fi inclusă în rate, pe parcursul derulării contractului.