​În anul 2019, populația de vârstă școlară a fost de 4,47 milioane de copii, reprezentând puțin peste 23% din totalul populației rezidente a României, arată datele Institutului Național de Statistică. În anul școlar 2019/2020 populația școlară în învățământul preuniversitar a fost de 2,98 milioane copii, puțin peste jumătate fiind băieți. Mai mult de jumătate din populația școlară s-a regăsit în învățământul primar și gimnazial (54,4%), iar peste o treime în învățământul liceal (20,7%) și antepreșcolar și cel preșcolar (18,4%).

Clasa cu distantare intre eleviFoto: Cecilia Fabiano/ Lapresse/ Profimedia Images
  • Unitățile conectate la internet în anul școlar 2019/2020: Învățământ preșcolar = 4991 unități , Învățământ primar și gimnazial, inclusiv învățământ special) = 6166 unități, Învățământ liceal = 1444 unități, Învățământ profesional = 71 unități, Învățământ postliceal și de maiștri = 172 unități.
  • Populația școlară din învățământul preuniversitar a fost cuprinsă cu preponderență (96,2%) în unitățile școlare publice, iar 3,8% în unități școlare private.
  • Populația școlară din învățământul preuniversitar din anul 2019/2020 a înregistrat cele mai ridicate valori în regiunile Nord - Est (537.600 persoane), respectiv Sud - Muntenia (419.400 persoane).
  • Activitatea educațională și de instruire în sistemul de învățământ preuniversitar a fost asigurată de 208.400 cadre didactice. Raportul mediu dintre populația școlară din învățământul preuniversitar și numărul de cadrelor didactice a fost de 14 elevi la un cadru didactic, ponderea personalului didactic de sex feminin fiind majoritară atât la nivelul întregului sistem educațional cât și pe niveluri de educație.
  • Învățământul preșcolar cuprinde 1175 grădinițe și 9661 secții din cadrul grupurilor școlare precum și secții ce funcționează pe lângă aceste niveluri de învățămînt, cu un număr de 526,2 mii copii; 48,6% din totalul copiilor înscriși fiind fete. În anul școlar 2019-2020, un procent de 55,0% sunt cuprinși în grădinițe cu program normal, 44,5% în grădinițe cu program prelungit, 0,2% în grădinițe cu program săptămânal și 0,3% în grădinițe cu program special. Din numărul total al copiilor cuprinși în învățământul preșcolar 58,3% aparțin mediului urban, ponderea copiilor înscriși în grădinițe publice este majoritară (94,1%). În învățământul preșcolar, procesul educațional se desfășoară în 27,3 mii săli de clasă. Din totalul de 19,9 mii calculatoare, 16,5 mii (82,5%) sunt utilizate în procesul de învățământ.
  • Elevii din învățământul primar și gimnazial studiază în 3896 unități școlare independente, dintre care 3795 publice, iar restul private; pe lângă unele licee și grupuri școlare funcționează alte 4703 secții de învățământ primar și gimnazial, precum și 551 secții în afara grupurilor școlare. Numărul elevilor înscriși în învățământul primar și gimnazial este de 1,6 milioane. Din numărul total al elevilor înscriși în învățământul primar, 895,2 mii (99,8%) studiază ca primă limbă modernă engleză sau franceză, iar 18,8 mii (2,1%) studiază și o adoua limbă modernă. Majoritatea elevilor înscriși în învățământul gimnazial (94,6%) studiază două limbi moderne, un procent mai mare al acestora înregistrându-se în mediul urban (95,6%).
  • Rețeaua învățământului liceal este formată din 1468 licee și grupuri școlare independente. Populația școlară cuprinsă în învățământul liceal era la începutul anului școlar 2019-2020 de 618,3 mii elevi. Pe tipuri de licee, cele mai mari ponderi ale elevilor înscriși se înregistrează la profilul real (29,0%), uman (21,6%), tehnic (17,4%) și la profilul servicii (16,6%). Baza materială din învățământul liceal este una dintre cele mai diversificate din întreg sistemul preuniversitar. Astfel, la începutul anului școlar 2019-2020 aceasta este formată din 37033 săli de clasă și cabinete școlare, 7868 laboratoare școlare, 1391 săli de gimnastică, 3428 ateliere școlare, 1534 terenuri sportive amenajate și 10 bazine de înot.
  • Numărul total al elevilor înscriși în învățământul profesional, postliceal și de maiștri este de 193.300. În învățământul postliceal și de maiștri au fost înscriși 92,5 mii elevi, fiind însă unul din cele mai puțin reprezentate niveluri educaționale din totalul populației școlare. În ceea ce privește repartizarea de gen a elevilor înscriși în învățământul profesional predomină băieții (66,8%), în timp ce în învățământul postliceal și de maiștri predomină fetele (69,3%). Cu privire la repartizarea pe vârste, în învățământul profesional ponderile cele mai semnificative sunt deținute de elevii cu vârsta de 16 ani (28,9%), 15 ani (28,4%), respectiv 17 ani (23,3%).