​Două ordine au apărut în Monitorul Oficial cu privire la procedura zilelor libere pentru părinți, în caz de suspendare a școlii în unitatea de învățământ la care merge copilul. Consultantul fiscal Adrian Bența le-a analizat, precizând că potrivit OUG nr. 147/2020, dacă unitățile de învățământ decid suspendarea prezenței fizice a elevilor la procesul de învățământ, unul dintre părinți are dreptul să primească zile libere de la angajator.

Adrian Benta, consultant fiscalFoto: Hotnews

“Acest drept este acordat acelor părinți pentru care copilul are o vârstă mai mică de 12 ani sau este o persoană cu dizabilități cu vârsta de până la 26 de ani, iar copii sunt înscriși în cadrul unei unități de învățământ, indiferent de forma de organizare a angajatorului”, se arată în document.

• Din bugetul fondului de șomaj, salariatul are dreptul să solicite o indemnizație în procent de 75% din salariul de bază, fără a depășii 75% din salariul mediu brut pe țară, proporțional cu zilele libere.

• Angajatorul efectuează mai întâi plata indemnizației, depune declarațiile fiscale și achită impozitele, iar ulterior, solicită la agențiile de ocupare a forței de muncă, decontarea indemnizației.

Potrivit lui Bența, termenul și documentele justificative se depun în cel mult 30 de zile de la plata impozitelor și contribuțiilor sociale.

Prin Ordinul ANOFM nr. 593/2020, este reglementată documentația pe care o depune angajatorul pentru decontarea indemnizațiilor plătite pentru zilele libere.

Prin acest act normativ, sunt adoptate în formă tipizată următoarele:

• Modelul cererii de depus;

• Lista cu persoanele ce beneficiază de indemnizație;

• Declarația pe propria răspundere a angajatorului;

• Lista cu copii și încadrarea copiilor, pentru care s-a solicitat indemnizația (de exemplu, preșcolar sau persoană cu handicap etc.).

Foarte important. Pe lângă aceste documente tipizate, angajatorii ce solicită decontarea indemnizației trebuie să anexeze și următoarele documente:

• Copii de pe ștatele de plată;

• Copii de pe pontajele cu timpul lucrat;

• Dovada plății impozitului și a contribuțiilor sociale.

Prin Ordinul MMPS nr. 1375/2020, se reglementează modelul cererii pe care trebuie să o întocmească și să o depună la angajator, părintele îndreptățit să solicite zile libere. Astfel, actul normativ analizat adoptă și tipizatul declarației pe propria răspundere pe care o dă părintele că se încadrează doar în acele situații prevăzute de OUG nr. 147/2020, ce permit decontarea indemnizației.

Se recomandă maximă atenție la completarea acestor declarații, întrucât apreciem că dacă nu se folosesc tipizatele corespunzătoare, angajatorul pierde dreptul la decontarea indemnizației.