Prin OUG nr. 130/2020, a fost aprobată suma de aproximativ 1 miliard de euro proveniți din fonduri europene, pentru ajutarea IMM – urilor, amintește consultantul Adrian Bența, având în vedere că recent s-a publicat schema în Monitorul oficial.

Adrian Benta - consultantFoto: StartupCafe.ro

El a reamintit cele trei forme de sprijin:

1. O sumă forfetară în valoare de 2.000 euro, pentru societățile ce la data de 31 decembrie 2019 nu aveau salariați, însă au avut o cifră de afaceri din acest exercițiu mai mare de 5.000 euro;

2. Granturi pentru capitalul de lucru pentru societăți ce în anul 2019 au avut o cifră de afaceri cuprinsă între 13.501 euro și 1.000.000 euro, iar valoarea grantului este de 15% din cifra de afaceri, până la maxim 150.000 euro;

3. Granturi pentru investiții, pentru IMM cu sume între 50.000 euro și 200.000 euro, iar IMM trebuie să îndeplinească mai multe criterii de eligibilitate, inclusiv surse de cofinanțare a proiectului.

"Prin Ordin MFE nr. 1060/2020 se adoptă schema ajutorului de stat, pe care o va utiliza o entitate ce dorește să beneficieze de aceste granturi", spune Bența.

Pentru a beneficia de schema de ajutor de stat, spune el, solicitantul depune o cerere de finanțare în platforma electronică, iar documentele conexe acestei cereri sunt:

• Documentele de înregistrare – act constitutiv, certificat Registrul comerțului;

• Documentația financiară aferentă anului 2019 însoțită de ultima balanță de verificare;

• Documentația tehnică, respectiv plan de afaceri în format simplificat;

• Declarație pe propria răspundere că nu a mai beneficiat de ajutor de stat pentru aceleași obiective și nu există decizii anterioare de recuperare a ajutorului de stat;

• Declarație pe propria răspundere că beneficiarul nu este rezident fiscal într-o jurisdicție neagreată/necooperantă de pe lista UE.

Foarte important: cererea de finanțare trebuie depusă până la data de 30 octombrie 2020, iar încheierea contractelor de finanțare trebuie să se realizeze până în data de 31 decembrie 2020.