​​După ce în august a fost publicată a Ordonanță de urgență prin care statul garantează unul sau mai multe împrumuturi pentru Blue Air (același document conține prevederi și pentru Tarom), în dezbatere publică a fost publicat un proiect de hotărâre pentru aprobarea condițiilor. Astfel, împrumutul în valoare de 300,7 milioane lei se va acorda Blue Air de către Eximbank România pe o perioadă de 6 ani. Situația companiei nu arată bine, iar documentele Ministerului Finanțelor spun că emiterea scrisorii de garantie la acest moment prezintă un risc major de executare și de nerecuperare a sumelor platite de stat.

Blue AirFoto: Blue Air

Foarte pe scurt:

  • Societatea este decapitalizată, la sfârșitul lunii iunie 2020 înregistrând capitaluri proprii negative
  • Eximbank: valoarea companiei în acest moment este negativă
  • Compania este încadrată în categoria de performanță financiară D (grila cuprinde categorii de la A la E, A reprezentând cea mai bună categorie
  • Emiterea scrisorii de garantie la acest moment prezintă un risc major de executare și de nerecuperare a sumelor platite de stat, prin Ministerul Finanțelor Publice, în contul ajutorului de stat acordat
  • Aeronavele aflate în proprietatea Blue Air Aviation sunt gajate la 30 iunie 2020 în favoarea Air Lease Corporation și în favoarea ANAF
  • Motoare montate pe alte aeronave, aeronave achiziționate fără motoare și care au motoare de pe altă aeronavă sau nu au motoare montate

Costurile împrumutului:

Dobândă: ROBOR la 12 luni plus o marjă de 4% pe an, o perioadă de grație de 12 luni.

Comisioane:

• comision de acordare de 0,75%

• comision de 2% pentru rambursarea anticipată a împrumutului din alt credit/credite si comision de 0% pentru rambursarea anticipată a împrumutului din surse proprii

• comision de analiză pentru modificarea condițiilor inițiale de 0,2% cu o valoare de minimum 100 euro.

• Pentru asumarea riscului de garantare a împrumutului în procent de 100%, inclusiv a dobânzilor și comisioanelor, societatea Blue Air Aviation – S.A. va plăti Ministerului Finanțelor Publice, în calitate de Garant, un comision la fondul de risc de 2 % pe an aplicat la soldul împrumutului garantat, în rate semianuale consecutive pe toată perioada împrumutului de 6 ani.

Potrivit datelor publicate de MFP:

• Societatea este decapitalizată, la sfârșitul lunii iunie 2020 înregistrând capitaluri proprii negative (496,9 milioane lei/iunie 2020, 373 milioane lei/2019, -446 milioane lei/2018),

• Gradul de îndatorare al societății este extrem de ridicat și prezintă un trend ascendent (164,2%/2018, 166,2%/2019, 200,13%/06.2020), datoriile totale ale firmei fiind de cca 2x>Total pasive; deși a înregistrat o ușoară diminuare în 2020 (-15%), nivelul datoriilor față de furnizori se menține extrem de ridicat (355,1 milioane lei/06.20202);

• Lichiditatea este subunitară pe toată perioada analizată; fluxurile de numerar negative generate de impactul epidemiei au afectat capacitatea companiei de a asigura lichiditățile necesare achitării drepturilor salariale, a datoriilor către furnizori și celor față de bugetul statului;

Concluzia Eximbank este că „valoarea companiei în acest moment este negativă”.

Urmare a analizei economico-financiare compania este încadrată în categoria de performanță financiară D (grila cuprinde categorii de la A la E, A reprezentând cea mai bună categorie), în baza situațiilor financiare încheiate la 31 decembrie 2019.

Conform notei de fundamentare, emiterea scrisorii de garantie la acest moment prezintă un risc major de executare și de nerecuperare a sumelor platite de stat, prin Ministerul Finanțelor Publice, în contul ajutorului de stat acordat.

Pentru acoperirea cel puțin a valorii împrumutului, dobânzilor și comisioanelor, compania are obligația constituirii garanțiilor, respectiv teren cu pădure, aeronave, pachete de acțiuni ale Blue Air Aviation, Airline Invest și Blue Air Technic.

Conform Raportului de evaluare rezultă că evaluarea a avut la bază o serie de ipoteze speciale, cu impact semnificativ asupra concluziei evaluării, și anume:

• bunurile sunt tranzacționabile și neafectate de sarcini sau ipoteci;

• valoarea de piață a terenului cu pădure reflectă situația existentă și nu un teren construibil, întrucât PUZ sector 1 este în dezbatere, existând un grad ridicat de incertitudine privind aprobarea acestuia;

• evaluarea acțiunilor Blue Air Aviation S.A. a fost realizată în ipoteza specială că societatea Blue Air Aviation S.A. va beneficia de acordarea ajutorului de stat (împrumut garantat) de 300.775.000 lei, pe o perioadă de 6 ani și că va beneficia de infuzia de capital previzionată în Oferta de concordat preventiv, în cuantum de 20.000.000 Euro în anul financiar 2021 și 30.000.000 Euro în anul financiar 2022. Evaluarea acțiunilor s-a bazat pe ipoteza conform căreia societatea Blue Air Aviation S.A. va continua să își desfășoare activitatea conform principiului “continuării activității” (“going concern”) pentru o perioadă nedefinită, având la baza previziunile financiare din oferta de concordat preventiv.

• evaluarea aeronavelor s-a realizat în ipoteza în care acestea sunt în configurația inițială, având montate motoarele cu care au fost achiziționate. În fapt aeronavele aflate în proprietatea Blue Air Aviation SA sunt gajate la 30.06.2020 în favoarea Air Lease Corporation și în favoarea ANAF.

Mai mult, aeronavele supuse evaluării se găsesc în diferite situații precum: motoare montate pe alte aeronave, aeronave achiziționate fără motoare și care au motoare de pe altă aeronavă sau nu au motoare montate. Având în vedere că Blue Air Aviation nu poate face plata datoriilor către cei doi creditori anterior obținerii împrumutului garantat de stat, ipoteca asupra aeronavelor poate fi constituită inițial în favoarea Ministerului Finanțelor Publice cu rang subsecvent celor existente, iar ulterior achitării datoriilor către cei doi creditori și radierii în consecință a sarcinilor, ipoteca va deveni de rang 1.

Conform situațiilor financiare depuse de Blue Air Aviation – S.A. la sfârșitul anului 2019 compania de transport aerian avea o cifră de afaceri de 2,18 miliarde lei, un număr de 1.145 angajați și era al treilea operator de transport aerian din Europa Centrală și de Est.

Potrivit notei de fundamentare, restrângerea sau stoparea activității Blue Air Aviation. ar avea un impact direct semnificativ asupra Companiei Naționale Aeroporturi București, precum și un număr însemnat de companii ce oferă servicii/produse companiilor de transport aerian, respectiv furnizori de combustibil, firme de catering și handling.

"Un impact negativ însemnat ar fi resimțit la nivelul populației prin diminuarea legăturilor de comunicații cu restul Europei în contextul unei diaspore numeroase", se arată în document.