Recent au apărut în Monitorul oficial mai multe acte normative cu aplicabilitate și în domeniul fiscal. Consultantul fiscal Adrian Bența a făcut o scurtă analiză a lor. Unele se referă la telemuncă, altele la raportările contabile sau la faptul că unitățile administrativ teritoriale au dreptul să angajeze zilieri.

Adrian Benta, consultant fiscalFoto: Hotnews

*toate paragrafele de mai jos îi aparțin lui Adrian Bența

1. Telemuncă

OUG nr. 192/2020 aduce câteva măsuri de respectare a purtătii măștii în toate spațiile publice, la locul de muncă și în mijloacele de transport în comun, însă dispune în principal asupra modului de realizare a activității prin telemuncă.

Pe durata stării de alertă, angajatorii dispun munca la domiciliu sau în regim de telemuncă acolo unde specificul activității permite. Reținem faptul că dipoziția de a stabili acest regim de muncă aparține angajatorului, fără să se solicite consimțământul salariatului.

Până la data prezentei ordonanțe, prevederile de la art. 17 din Legea nr. 55/2020 privind decretarea stării de alertă, au stabilit existența consimțământului salariatului.

În urma OUG nr. 192/2020, pe durata stării de alertă, angajatorul este cel care stabilește regimul de muncă la domiciliu sau prin telemuncă.

Desigur, se impune respectarea Codului muncii – Legea nr. 53/2003, cu modificări ulterioare și a Legii nr. 81/2018 privind telemunca.

Cu această ocazie, se modifică și legea privind telemunca în sensul că angajatorul trebuie să asigure salariatului aflat în regim de telemuncă mijloacele aferente tehnologiei comunicațiilor, inclusiv echipamentele de muncă, iar dacă părțile agreează, pot fi folosite cele personale ale salariatului, urmând să se consemneze acest fapt într-un acord în formă scrisă.

Notă: a se analiza legea privind telemunca în ansamblul său, întrucât se pot deconta în anumite condiții cheltuielile suportate de salariat pentru realizarea activității de telemuncă cum ar fi o cotă din energia electrică, costul cu internetul sau telecomunicațiile.

2. Raportările semestriale contabile

Legea nr. 238/2020 modifică punctual Legea nr. 82/1991 privind contabilitatea și dispune asupra modului în care se vor depune raportările contabile semestriale.

Raportările contabile semestriale vor fi depuse doar de acele entități raportoare ce în exercițiul anterior au realizat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a sumei de 1.000.000 euro.

Desigur, celelalte prevederi normative din legea contabilității rămân aplicabile.

3. Unitățile administrativ teritoriale au dreptul să angajeze zilieri

Legea nr. 242/2020 modifică punctual Legea nr. 52/2011 privind activitatea desfășurată de zilieri. Modificarea constă în faptul că unitățile administrativ teritoriale au dreptul să angajeze zilieri.

Se păstrează în continuare dreptul de a angaja zilieri de către celelalte persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, pentru acele activități necalificate cu caracter ocazional.

4. Suplimentarea cheltuielilor sociale deductibile la calculul impozitului pe profit

Legea nr. 239/2020 se adresează plătitorilor de impozit pe profit în sensul suplimentării cheltuielilor sociale deductibile la calculul impozitului pe profit. Astfel, printr-o modificare tehnică se elimină din cadrul cheltuielilor sociale sintagma de ”cheltuieli pentru creșe și grădinițe” și se extinde noțiunea de cheltuială socială cu cheltuielile efectuate de plătitorul de impozit pe profit cu unități de educație timpurie.

Foarte important: conceptul de educație timpurie este reglementat prin HG nr. 1252/2012.

În plus, sunt asimilate cheltuielilor sociale cu educația timpurie, plățile efectuate de plătitorii de impozit pe profit pentru copii salariaților către unități de educație timpurie. Aceste plăți reduc impozitul pe profit în limita de 1.500 lei/lună pentru fiecare copil. Dacă suma depășește impozitul pe profit, aceasta va fi suportată din impozitul pe salarii, TVA sau accize.

Concomitent, sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, pe seama amortizării fiscale, achizițiile de bunuri și echipamente utilizate în învățământul profesional și tehnic, învățământul dual preuniversitar și universitar.

Se reiterează faptul că bursele, premiile și alte drepturi sub formă de masă, cazare, transport, echipamente, primite de elevi pe parcursul învățământului sunt venituri neimpozabile la persoana fizică.

5. Dacă cheltuielile cu utilitățile nu sunt suportate în activitatea economică, nu mai este necesară efectuarea reevaluării imobilului la 5 ani

Legea nr. 241/2020 se adresează persoanelor fizice ce dețin clădiri în proprietate la data de 31 decembrie a anului anterior, iar acestea sunt folosite atât în scop rezidențial, cât și în scopul realizării unei activități economice – scop nerezidențial.

Legea intră în vigoare la 01 ianuarie 2021.

În esență, dacă cheltuielile cu utilitățile nu sunt suportate în activitatea economică, nu mai este necesară efectuarea reevaluării imobilului la 5 ani.

Legea prezumă ca punct de pornire al valorii impozitului, valoarea stabilită conform scopului rezidențial. La suprafața aferentă activității rezidențiale, impozitul se determină conform Codului fiscal.

La suprafața ce corespunde activității nerezidențiale, pornind de la valoarea aferentă utilizării rezidențiale, se va aplica cota de impozit aferentă valorii nerezidențiale, procent stabilit de Consiliul local.

Impozitul de plată se determină prin însumarea celor două valori.