Un proiect de ordin al ministerului Finanțelor prevede modificarea procedurii amnistiei din 2019. Astfel, noul termen al obligaţiilor bugetare restante este 31 iulie 2020.

Ministerul FinantelorFoto: Ministerul Finantelor Publice

Proiect ordin modificare procedura amnistie 2019

Pentru că de-a lungul anului legislația a fost modificată, este nevoie de modificarea ordinului anterior în sensul:

• eliminării sintagmei „în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei” din titlul Ordinului, precum și din titlul procedurii prevăzută în anexa la Ordin;

• modificarea termenului de depunere a notificării;

• modificarea termenului de depunere a cererii de restructurare a obligațiilor bugetare;

• completarea sferei de aplicare a prevederilor Ordinului prin includerea unor noi categorii de debitori: debitorii care pierd eşalonarea la plată întrucât disponibilităţile băneşti ale acestora, previzionate pe perioada de derulare a eşalonării, nu permit susţinerea acesteia, precum și debitorii care au garantate obligaţiile bugetare potrivit art. 210 - 211 şi art. 235 din Lege anr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

• reglementarea expresă a faptului că notificarea poate fi retrasă oricând de către debitor la cererea acestuia, fără ca debitorul să piardă dreptul de a depune o nouă notificare până la împlinirea termenului prevăzut de lege;

• clarificarea prevederilor referitoare la plata procentului de 5%, 10% sau 15% reprezentând avans ce trebuie plătit prin raportare la cuantumul obligațiilor bugetare principale care fac obiectul înlesnirii la plată;

• clarificarea unor aspecte de procedură în legătură cu emiterea deciziilor în cazul în care sunt plătite anticipat sume cuprinse în graficul de plată, sau debitorul solicită modificarea sau menținerea înlesnirii la plată, precum şi pentru orice alte operaţiuni privind procedura de acordare şi de urmărire a derulării înlesnirilor la plată.

Cele de mai sus vin în contextul în care de-a lungul anului a tot fost modificată amnistia fiscală în sensul:

• eliminării plafonului de un milion de lei;

• clarificării prevederilor referitoare la aplicarea procentului de 5%, 10% sau 15% ce trebuie calculat prin raportare la cuantumul obligațiilor bugetare principale care fac obiectul înlesnirii la plată

• extinderii ariei de cuprindere a obligațiilor pentru care se poate acorda restructurarea obligațiilor bugetare, de la 31 decembrie 2018 la 31 iulie 2020, inclusiv;

• prorogării termenului de depunere a notificării privind intenția de restructurare a obligațiilor bugetare de la 31 martie 2021, inclusiv;

• prorogării termenului de depunere a cererii de restructurare a obligațiilor bugetare de la 30 iunie 2021, inclusiv;