În Monitorul Oficial au apărut recent trei acte normative care vin cu câteva noutăți fiscale. Acestea sunt explicate de consultantul fiscal Adrian Bența. Este vorba astfel despre reformularea noțiunii de venit din activități agricole, forma de finanțare acordată elevilor ce participă la învățământul dual și cu privire la cooperativa agricolă de producție.

Adrian Benta, consultant fiscalFoto: Hotnews

Toate cuvintele de mai jos îi aparțin lui Adrian Bența

1. Legea nr. 258/2020 aduce o modificare punctuală Codului fiscal, în sensul reformulării mai exact a noțiunii de venit din activități agricole.

Astfel, prevederea de la art. 103 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal se modifică astfel:

” (1) Veniturile din activități agricole cuprind veniturile obținute individual sau într-o formă de asociere, fără personalitate juridică, din:

a)cultivarea produselor agricole vegetale, precum și prelucrarea, procesarea și valorificarea lor în stare naturală.”

Modificarea constă în precizarea că intră în sfera impozitului din activități agricole inclusiv activitatea de prelucrare și valorificare în aceeași stare naturală, activități ce totuși erau implicit în sfera impozitului pe venitul din activități agricole.

Desigur, fiind o modificare punctuală, amintim faptul că există și alte categorii de venituri din activități agricole, cum ar fi creșterea și exploatarea animalelor sau exploatarea plantațiilor viticole, pomicole, pomi fructiferi și alte asemenea.

Ca și regulă generală, pentru aceste tipuri de venituri, impozitarea se realizează prin intermediul tranșelor de venit stabilite de entități mandatate de Ministerul agriculturii și dezvoltării rurale și se publică de către direcțiile regionale ale finanțelor publice.

Persoana fizică depune Declarația unică pentru aceste tipuri de venituri.

2. Legea nr. 262/2020 reglementează o formă de finanțare acordată elevilor ce participă la învățământul dual.

Învățământul dual este acea formă de învățământ organizată de autorități dar care se realizează la nivel practic în cadrul activității realizate de angajatori – a de vedea art. 25 alin. (4) din Legea educației nr. 1/2011, cu modificări ulterioare.

Una dintre condiții este acordarea de angajator către elev a unei burse al cărui cuantum nu poate să fie mai mic de cel similar în procedura din sistemul public.

Prin Legea nr. 262/2020, aceste burse au același tratament fiscal ca și sponsorizările, respectiv:

•Pentru plătitorii de impozit pe profit, sunt cheltuieli considerate nedeductibile fiscal, dar reduc impozitul pe profit la plată în cea mai mică dintre următoarele valori:

a) 7,5 la mie din cifra de afaceri;

b) 20% din impozitul pe profit datorat.

•Pentru plătitorii de impozitul pe venitul microîntreprinderii, se pot acorda aceste burse de finanțare a elevilor din învățământul dual cu reducerea impozitului pe venitul microîntreprinderii cu procentul de 20% datorat în trimestrul în care s-a acordat bursa.

De reținut:

a)Persoanele fizice ce beneficiază de aceste burse în sistemul dual de învățământ nu trebuie să fie înscrise în Registrul cu beneficiarii de sponsorizări pentru a se beneficia de facilitatea fiscală.

b)În cazul în care suma burselor este mai mare decât cuantumul descris mai sus, sumele se raportează 7 ani pentru plătitorii de impozit pe profit și 28 de trimestre consecutive pentru microîntreprinderi.

3. Legea nr. 265/2020 modifică procedura de funcționare a unei cooperative agricole înființată conform Legii nr. 566/2004 și aduce modificări fiscale.

Vom analiza principalele modificări fiscale, amintind faptul că impozitarea veniturilor unei cooperative agricole de producție, respectiv a veniturilor membrilor cooperatori reprezintă cea mai lejeră formă de fiscalizare a veniturilor existentă în România, în opinia noastră.

Veniturile realizate de persoane fizice membrii cooperatori, obținute de la cooperativa agricolă de producție sunt supuse impozitului pe venitul din alte surse, în condițiile art. 114 din Codul fiscal.

Acestea se cuprind în sfera contribuției la asigurările de sănătate, dacă împreună cu alte venituri extrasalariale depășesc plafonul de 12 x salariul minim pe economie.

La unele categorii de cooperative agricole, se acordă o scutire la impozitul pe profit pentru orice sumă în primii 5 ani de la înființare, iar ulterior se acordă scutirea la plata impozitului pe profit când se realizează o cifră de afaceri netă de 10.000.000 euro.

Pentru clădirile și terenurile utilizate în scopul realizării unei producții valorificate printr-o cooperativă agricolă, aflate în proprietatea membrilor cooperatori, se acordă scutire de impozit datorat către bugetul local.

Scutirea de acordă inclusiv în situația în care clădirile și terenurile sunt în patrimoniul de afectațiune a unor membri persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale. Se acordă scutire pe terenuri și clădirile deținute în patrimoniu de cooperativele agricole ce utilizează aceste active în prestarea de servicii către membrii.

Notă: modificările sunt punctuale și există și alte facilități fiscale prin raportare la legislația de bază.