Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) reprezintă un document strategic structurat pe două priorități: reforme și investiții. Planul este structurat pe trei piloni și 12 domenii prioritare pentru dezvoltarea României, cu un total alocat de 30,44 miliarde euro (prețuri 2018), respectiv de 33, 009 miliarde euro (prețuri curente). Din suma aferentă granturilor, 70% ar urma să fie disponibilă până în 2022, iar restul de 30% să se aloce, pe baza unei formule prestabilite, în funcție de evoluțiile macroeconomice de la nivelul fiecărei țări.

Bugetul alocat RomanieiFoto: Guvern

Vezi aici prezentarea generală a Planului Național de Redresare și Reziliență, cu grafice

Vezi aici Planul Național de Redresare și Reziliență, documentul integral supus dezbaterii publice

Prezentare generală

În total, în cadrul financiar multianual al UE, România primește 79,94 miliarde euro, bugetul UE fiind de 1.411,5 miliarde euro

România primește în cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență 30,4 miliarde euro, bugetul UE fiind de 672,5 miliarde euro

România se află pe locul 7 la alocările de granturi din Mecanismul de Redresare și Reziliență

Click pentru a deschide

Click pentru a deschide

Urmărește 3 obiective strategice

─Ameliorarea stării economice a României urmare a crizei pandemice

─Consolidarea capacității de reziliență

─Asigurarea unei creșteri economice pe termen lung

Constrângeri în elaborarea PNRR

◼Investiții direcționate către tranziție verde și digitalizare

◼Alocare buget pentru schimbări climatice: minimum 37% din total buget

◼Alocare buget pentru digitalizare: minimum 20%

Pilonul I

Click pentru a deschide

Pilonul II

Click pentru a deschide

Pilonul III

Click pentru a deschide