​Lucian Eduard Simion, deputat PSD, susținut de alți PSD-iști și unii reprezentanți ai minorităților, a inițiat un proiect prin care să fie extinse facilitățile din construcții (introduse prin OUG 114) și pentru angajații din sectorul construcțiilor de nave. Documentul a fost trimis spre avizare la Consiliul Fiscal deoarece este vorba despre diminuarea veniturilor bugetare, astfel că trebuie cerută opinia instituției.

Consiliul fiscalFoto: Consiliul Fiscal

Pe scurt: angajații din sectorul acesta al construcțiilor de nave ar urma, dacă s-ar adopta proiectul, ca de anul viitor să aibă parte de o reducere cu 3,75% a contribuției de asigurări sociale (de la 25% la 21,75%) și exceptarea de la plata contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate, precum și de la plata impozitului pe venit (în cotă de 10%). Aceste facilități sunt însoțite de creșterea salariului minim brut în acest sector la 3.000 de lei. Practic se extinde sfera facilităților introduse prin celebra OUG 114.

Consiliul Fiscal a observat că propunerea legislativă nu este însoțită de fișa financiară în care să fie prezentat impactul acesteia asupra bugetului general consolidat. Elementele prezentate în nota de fundamentare, din perspectiva impactului bugetar, fiind insuficiente.

De fapt, dacă ne uităm la expunerea de motive nu scrie decât că este un impact bugetar nesemnificativ, dar nu avansează o cifră.

Pentru a fi întrunite premisele pentru emiterea avizului de către CF este necesar ca:

- Propunerea să fie însoțită de impactul asupra prognozei veniturilor bugetare, împreună cu menționarea elementelor care conduc la neafectarea ţintelor bugetare anuale şi pe termen mediu

sau

- Propunerea să fie însoţită de măsuri de compensare a impactului financiar respectiv, prin majorarea altor venituri bugetare.

„Având în vedere faptul că nu sunt prevăzute surse de compensare ale impactului financiar negativ asupra bugetului general consolidat al măsurii (impact pe care CF nu îl apreciază drept nesemnificativ), precum și în absența fișei financiare sau a unei proiecții bugetare complete din care să rezulte că propunerea nu afectează țintele bugetare pe termen mediu, CF nu poate aviza prezenta propunere legislativă”, menționează sursa citată.

Consiliul fiscal a făcut totuși un calcul, bazat pe datele pe 2018, și a rezultat: 400 milioane lei. Iar după ce a făcut unele ajustări bazate pe diferite date, este de părere ca ar fi vorba de circa jumătate de miliard de lei: nu poate fi apreciată drept nesemnificativă.