Așa cum se știe, Tarom și Blue Air primesc ajutoare de stat pentru compensarea pierderilor economice suferite în contextul pandemiei de COVID-19. Acea ordonanță a fost publicată în Monitorul Oficial în august (OUG 139). Ministerul Finanțelor Publice a pus în dezbatere modelul convenției de garantare si modelul scrisorii de garanție care cuprinde clauzele generale de garantare de către stat a împrumutului, precum si termenii financiari ai împrumutului garantat de stat care va fi acordat TAROM de către Banca Transilvania, în numele și în contul statului român.

TaromFoto: tarom.ro

Modelul convenției și scrisorii de garanție pentru TAROM (click pentru a deschide)

Conform notei de fundamentare, împrumutul în valoare de peste 18,6 milioane euro, la care se adaugă, dobânzile și comisioanele aferente, este contractat de companie de la Banca Transilvania, pe o perioadă de 6 ani, la o dobândă fixă de 0,9% pe an, cu o perioadă de grație de 24 luni și un comision de acordare de 0,1% aplicabil la valoarea împrumutului.

Pentru asumarea riscului de garantare de către stat a împrumutului, precum și a dobânzilor și comisioanelor aferente, în procent de 100%, în limita sumei de 19,3 milioane euro, TAROM va plăti Ministerului Finanțelor Publice, în calitate de Garant, un comision la fondul de risc de 2% pe an aplicat la soldul împrumutului garantat, în rate semianuale consecutive pe toată perioada împrumutului de 6 ani.

Conform planului de restructurare, și în condițiile obținerii ajutorului de restructurare, TAROM urmează să înregistreze profit astfel: începând cu anul 2024 în scenariul de bază (realist) și începând cu anul 2027 în scenariul pesimist.

TAROM a fost încadrată în categoria de performanță financiară D (grila cuprinde categoriile de la A la E, A reprezentând cea mai bună categorie).

Compania va constitui în favoarea Ministerului Finanțelor Publice, în calitate de Garant, o serie de garanții colaterale, care includ ipoteci asupra unui număr de 3 aeronave. Valoarea de piață a acestora este de 19,5 milioane euro, care reprezintă un grad de acoperire cu garanții de 100,95%.

Tarom are în vedere vânzarea până la 31 decembrie 2021 a uneia din aeronavele propuse în garanție pentru îndeplinirea uneia dintre condițiile planului de restructurare și anume reînnoirea flotei. Prin urmare compania va face demersurile pentru înlocuirea acesteia cu o altă aeronavă liberă de sarcini, cu acordul Ministerului Finanțelor Publice.

Potrivit situațiilor financiare depuse de TAROM la sfârșitul anului 2019, compania de transport aerian avea o cifră de afaceri de 1,35 miliarde lei și un număr de 1.811 angajați.