Guvernul a aprobat luni proiectul de Ordonanța de Urgență privind noua structură și reorganizarea ministerelor. Acest act normativ era necesar în condițiile în care noul Guvern are 18 ministere față de 16 câte erau înainte și două funcții de vicepremieri, față de una singură. Unele ministere își vor schimba denumirea, având în vedere că vor avea atribuții noi. O noutate este că se va înființa Centrul Euro-Atlantic pentru Rezilienţă.

Guvernul CituFoto: Guvern

Potrivit actului normativ, atribuțiile viceprim-miniștrilor vor fi stabilite prin decizie a prim-ministrului, iar cheltuielile necesare desfășurării activității se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

Cum vor fi reorganizate ministerele și ce denumiri vor avea

  • Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului - prin reorganizarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;
  • Ministerul Energiei - prin preluarea activităţilor şi a structurilor specializate din domeniul energiei de la Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;
  • Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - prin reorganizarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor;
  • Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene - prin reorganizarea Ministerului Fondurilor Europene;
  • Ministerul Educației - prin reorganizarea Ministerului Educației și Cercetării;
  • Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării - prin preluarea activității și structurilor specializate din domeniul cercetării și inovării de la Ministerul Educației și Cercetării, respectiv din domeniul comunicațiilor de la Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.
  • Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei îşi schimbă denumirea în Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Administraţiei
  • Ministerul Finanțelor Publice își schimbă denumirea în Ministerul Finanțelor.
  • Autoritatea pentru Digitalizarea României va trece în subordinea Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării.
  • Se înfiinţează Centrul Euro-Atlantic pentru Rezilienţă, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Afacerilor Externe. Organizarea şi funcţionarea Centrului Euro-Atlantic pentru Rezilienţă se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Celelalte ministere vor rămâne cum erau înainte.

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a OUG, miniştrii propun Guvernului măsuri de reorganizare a autorităţilor şi instituţiilor publice din subordinea Guvernului sau ministerelor, după caz, inclusiv proiectele de acte normative corespunzătoare acestora.

Potrivit OUG, se autorizează Ministerul Finanţelor să introducă modificările în structura bugetului de stat pe anul 2020, corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocoalelor de predare-primire, protocoale care se încheie în termen de 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Până la introducerea modificărilor în bugetul de stat şi în bugetul ordonatorilor principali de credite, finanţarea acestora va fi asigurată din bugetele ordonatorilor principali de credite existenţi înainte de modificarea structurii şi componenţei Guvernului.