Agenția Naționalã de Administrare Fiscalã (ANAF) pune la dispoziția contribuabililor aplicația pentru completarea în format electronic a formularului 094, se arată într-un comunicat al instituției, care precizează că va fi disponibilă începând de miercuri.

Sediu ANAFFoto: Hotnews

Aceasta urmează să fie găsită pe site-ul instituției la secțiunea Servicii online/Declarații electronice / Descãrcare declarații.

Astfel, persoanele impozabile care au utilizat trimestrul ca perioadã fiscalã în anul precedent, care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri și care nu au depãșit plafonul de 100.000 euro (echivalent în lei), trebuie sã depunã la organele fiscale competente, pânã la data de 25 ianuarie inclusiv, formularul (094) "Declarație privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscalã este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent", potrivit dispozițiilor legale în vigoare în domeniul TVA (titlul VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificãrile și completãrile ulterioare).

  • Nu au aceastã obligație persoanele impozabile care solicitã scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316, în vederea aplicãrii regimului special de scutire prevãzut la art. 310.

"Formularul 094 se depune și de cãtre persoanele impozabile care au utilizat luna ca perioadã fiscalã întrucât au efectuat în anul 2019 sau în anii anteriori achiziții intracomunitare de bunuri și care revin la utilizarea trimestrului, pentru cã în anul 2020 nu au efectuat nicio achiziție intracomunitarã de bunuri, iar cifra de afaceri nu a depãșit plafonul de 100.000 euro", conform ANAF.